Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Ledarskap och arbetsrutiner hur jobbar man på distans!

Shahab Sayardoust

Shahab Sayardoust

Shahab Sayardoust är rådgivare, entreprenör och legitimerad psykolog. Han föreläser om ledarskap och kommunikation med fokus på hur människor påverkas psykologiskt vid långvarigt distansarbete.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Shahab Sayardoust

 • Få kunskap om hur motivation och kreativitet fungerar i hjärnan både ur ett psykologiskt och neurologiskt perspektiv och hur du konkret kan jobba för att stärka dessa positiva tendenser i dig själv och företaget.
 • Både nya och gamla idéer presenteras och kommenteras med den senaste forskningen och Shahab Sayardousts erfarenhet som psykolog och företagsledare som grund.
 • Maximera möjligheterna att på ett positivt sätt kunna ställa om till plötsligt distansarbete vid pandemier och andra händelser. Lär dig att på bästa sätt hantera dramatiska förändringar i företagets rutiner.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Shahab Sayardoust

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Shahab Sayardoust har en stor och varierad arbetslivserfarenhet. Som barn började han jobba i föräldrarnas pizzeria och nyfikenheten tog honom sedan till arbeten och roller i flera olika branscher. Han har grundat flera spännande projekt och har agerat i företagsledande positioner.

Hans föreläsningar idag fokuserar mycket på ledarskap och arbete under perioder som kräver en omställning till distansarbete – till exempel under covid-19. Shahab Sayardoust pratar både om hur individens psykologiska och neurologiska förutsättningar påverkas under pandemier och hur företag konkret kan agera för att stärka positiva tendenser och motverka negativa.

Därför ska du boka Shahab Sayardoust

 • Få kunskap om hur motivation och kreativitet fungerar i hjärnan både ur ett psykologiskt och neurologiskt perspektiv och hur du konkret kan jobba för att stärka dessa positiva tendenser i dig själv och företaget.
 • Både nya och gamla idéer presenteras och kommenteras med den senaste forskningen och Shahab Sayardousts erfarenhet som psykolog och företagsledare som grund.
 • Maximera möjligheterna att på ett positivt sätt kunna ställa om till plötsligt distansarbete vid pandemier och andra händelser. Lär dig att på bästa sätt hantera dramatiska förändringar i företagets rutiner.

Företag har under covid-19 upplevt en svår situation där snabb omställning till distansarbete har blivit nödvändig. Handlingsplanen för om och hur man bör förändra arbetssätt och rutiner under exempelvis pandemier har för många företag varit svår att utforma. Kunskapen kring hur detta påverkar företaget på både kort och lång siktig har varit bristfällig – vilket inte är konstigt då det är unika omständigheter.

Med sin erfarenhet som psykolog, talar Shahab Sayardoust om hur motivation, kreativitet och välmående fungerar – både på ett neurologiskt och psykologiskt plan. Att förstå är det första steget till att kunna göra en reell förändring som stärker positiva benägenheter även under pandemier. Hans lärdomar och observationer som företagsledare ger åhörarna idéer och verktyg för att inte bara förstå, utan också kunna agera.

Shahab Sayardoust är också uppskattad för att ge nya perspektiv – eller i vissa fall helt omkullkasta – välbekanta idéer som många tar för givet. Med aktuell forskning och vetenskaplig grund talar han om relaterade ämnen som till exempel, kommunikation, målsättning, drivkraft och allt som berör ledarskap.

Att människan är fantastisk och nyansrik är något som genomströmmar hela föreläsningen. Med Shahab Sayardoust som föreläsare får du förståelse för vad det är som gör oss unika och kreativa och hur man bäst kan arbeta för att stärka dessa positiva tendenser.

Visa föreläsningar med Shahab Sayardoust
Shahab Sayardoust - föreläsningar

Shahab Sayardoust håller anpassade föreläsningar för företag, kommuner, landsting och organisationer där han pratar och utbildar inom psykologi & personlig utveckling:

 • Hjärnan,
 • Stress & motivation
 • Ledarskap
 • Kommunikation/bemötande
 • Målsättning, motivation och drivkraft

Det nya ledarskapet och arbete under och efter covid-19

Ämnet är hur distansarbete kräver förändrande beteenden och hur det påverkar oss. Fokus kommer att vara hur våra psykologiska och neurologiska förutsättningar påverkar oss i den nuvarande situationen med distansarbete, pandemi och krav på förändrade beteenden.

 • Hur kommer det sig att vår hjärna reagerar som den gör?
 • Hur kan vi stärka positiva tendenser och motverka negativa?
 • Hur tänker/agerar andra bolag?
Skicka en icke-bindande förfrågan på Shahab Sayardoust

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Shahab Sayardoust