Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter

Våra talare är också tillgängliga för evenemang online. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

profile-cover-generic-02-blue

Lever du som du vill eller som du lärt dig?

Thomas Anderson

Thomas Anderson

Civilingenjör, författare och terapeut som hjälper människor och företag i förändring mot en friskare, modigare och mer hållbar tillvaro

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en oförpliktande förfrågan på Thomas Anderson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Thomas Anderson är civilingenjör, arbetade som managementkonsult och var mitt i
karriären när det en dag tog stopp. Hjärnan gick på högvarv, han var effektiv, tillgänglig,
alltid uppkopplad, aldrig avkopplad, fast i den digitala stressen. Han hade allt man borde
ha för att vara lycklig, familj, hus, bra jobb, men det fanns ändå en känsla av otillräcklighet
och mörka tankar smög sig på. Han var fast i sitt egna känslofängelse, hade inte verktygen
för att ta sig loss och han förstod inte att han egentligen var utmattad.

Detta var 2015 och blev en vändpunkt för Thomas. Han fick en liten men stark känsla, ”så
här kan livet inte vara, jag har ju mått bra innan, varför är jag fast i detta destruktiva
mönster”. Detta blev början på en lång inre resa med stora förändringar, att lära om och
lära på nytt, att bryta invanda negativa mönster, förstå och hantera sina känslor, varför han
reagerade på olika sätt. Han kom i kontakt med personlighetsdraget högkänslighet (HSP)
och förstod att vi kan reagera olika mycket på intryck i vår värld. Han gick igenom stora
livsförändringar med separation, start av eget företag, resor i världen, bland annat
pilgrimsleden, El Camino, i Spanien och han utbildade sig till samtalsterapeut. Allt detta
gav honom en inre styrka, han hittade de nycklar han behövde för att att skapa en inre
balans i en överväldigande värld.

Han vill nu bidra med sina erfarenheter för att skapa balans i den nya världen vi går in.
2021 släpptes hans bok ”The Vulnerable Man – Break your patterns. Master your emotions.
Reclaim your life. (”Sårbar man – Vägen till inre styrka, på svenska 2019″) där han med sina
dagboksanteckningar tillsammans med reflektioner delar sin egna resa från att bryta sina
mönster, öka sin känsloförståelse och hitta tillbaka till sig själv.

Idag, i den digitala tidsåldern med alla intryck och förväntningar går vi in i en ny värld som
vi medvetet behöver hantera på ett nytt sätt. Vi är uppkopplade 24-7, vad innebär det? Hur
påverkar det oss? Hur känns det att stänga av? Hur reagerar vår kropp och vårt sinne? Vi
har egentligen aldrig haft det så bra som vi har det nu, mat på bordet, tak över huvudet,
men ändå ökar vår stress, psykisk ohälsa, vår rädsla. Vi behöver tänka om och medvetet
hantera och förstå det som händer på insidan. Våra reaktioner på det yttre påverkas av vårt
inre, våra erfarenheter, våra egna upplevelser, omedvetna och obearbetade känslor. Vikten
av självledarskap, hitta sina rutiner för sitt välmående, ökad självinsikt och självkännedom
är nycklar för att hantera framtiden.

Därför ska du boka Thomas Andersons föreläsning

 • Få förståelse kring hur den uppkopplade världen påverkar oss på insidan och vad vi
  behöver tänka på för att skapa ett hållbart arbetsklimat och en inre balans.
 • Få en genuin, autentisk och personlig berättelse hur det faktiskt är och känns att ta stegen
  från utmattning till inre stark balans.
 • Han ger oss perspektiv kring företagskultur och lyhördhet för att förebygga utmattning och
  ger oss inspiration för att våga ta första dialogen och samtalet kring hur man mår.
 • Inspireras av en expert inom förändringsledning och projektledning. Hur tar du dig från
  nuläge till ditt mål, hur planerar du och förbereder dig för den yttre och inre resan.

Thomas Anderson hoppas kunna bidra med sin egna resa och sina erfarenheter för att öka
medvetenhet till ett hållbart självledarskap och hållbara företag. Han är utbildad
civilingenjör med över 15 års erfarenhet av förändringsledning och digital transformation.
Han har varit projektledare för globala projekt och har ofta haft roller som bryggan mellan
IT och verksamheten. På Volvo drev han större förändringsprojekt med införande av nya
globala affärssystem och hade rollen som Global Demand Manager. Som
managementkonsult hade kundansvar och drev stora och små projekt inom digitala
arbetsplatser, med störst fokus på datadrivna lösningar. Sen 2017 driver Thomas sitt egna företag och har anammat den nya gig-ekonomin, ser sig som en digital nomad och har
naturen, yoga och rörelse som en naturlig balans i sin vardag.

Vill du få inspiration för att skapa en företagskultur som är rustad för den nya digitala
uppkopplade världen? Vill du få inspiration för att skapa ett friskare företag, öka
förståelsen kring självledarskap och förebygga utmattning hos dina medarbetare? Vill du
få inspiration för personlig utveckling kring att bryta mönster, ökad förståelse kring
känslohantering och att hitta tillbaka till dig själv? Då har du hitta rätt! Boka en
inspirerande föreläsning med Thomas Anderson.

Visa föreläsningar med Thomas Anderson

  Mental ergonomi – en förutsättning i ett digitalt arbetsliv

  Vi står inför stora förändringar i vårt arbetsliv. Hur vi samarbetar och integrerar, digitalisering
  av arbetsuppgifter och processer, en gränslös arbetsdag uppkopplad 24-7 och
  allt snabbare förändringar. Detta skapar nya förutsättningar och vi behöver alla
  lära oss på nytt hur vi ska anpassa oss till de nya förutsättningarna. Vi behöver en mental
  ergonomi för att skapa förutsättningar till en balanserad och hållbar arbetsplats.

  Denna föreläsning lyfter upp hur digitaliseringen påverkar vår vardag, vad är det egentligen
  som händer, varför händer detta nu och vart är vi på väg? Den digitala stressen ökar, mer
  utmattning, stress och sjukskrivningar för psykisk ohälsa står nu för 50% av alla
  sjukskrivningarna på företag.

  Vad är det som händer i vår hjärna och varför blir vi så påverkade av den digitala uppkopplade
  världen? Varför påverkas några mer och några mindre av allt fler intryck? Thomas lyfter upp
  fakta och perspektiv på hur vi biologiskt reagerar och hur vår digitala värld utnyttjar vårt
  beteende för att hålla oss kvar i det digitala flödet. Hur behöver vi tänka och anpassa oss för
  att skapa en inre balans och frihet.

  Dessa digitala förändringar ger stora möjligheter och ställer samtidigt nya krav på oss. Vi
  behöver lära om för att möta denna nya digitala värld. Perspektiv med att effektivt utnyttja
  tiden, vad innebär det när vi kan vara uppkopplade hela tiden? Hur ska man tänka som ledare
  för att stötta sina medarbetare och skapa en hållbar arbetskultur? Vilket ansvar har individen
  för sitt egna mående, sitt självledarskap. Hur skapar man mental ergonomi för er arbetsplats?
  Vilka steg kan ni börja ta?

  • Målet med föreläsningen är att inspirera och öppna upp för dialog och eftertanke hos
   medarbetare och chefer för att lyfta frågor kring balans i arbetslivet.
  • Mental ergonomi – en förutsättning för det nya arbetslivet
  • Hur påverkar den digitala världen och vår ständiga uppkoppling vårt inre.
  • Personliga erfarenheter av digital stress, karriär, utmattning och hur man skapar en inre
   balans.
  • Väcka tankar kring egna mönster och vad man skapar för sig själv.
  • Reflektion kring var man själv står i balansen mellan jobb, familj och fritid.
  • Perspektiv kring företagskultur och lyhördhet för att förebygga utmattning.
  • Möjlighet att växa vidare i workshop/gruppsamtal.

  Hållbart arbetsklimat – Skapa inre balans i en överväldigande värld

  ”Aldrig har vi haft det så bra, men aldrig har vi mått så dåligt.” Vi lever i en tid av
  förändring, å ena sidan har vi det väldigt bra med mindre svält, ökad materiell standard,
  minskat hårt manuellt arbete. Samtidigt ser vi ökad stress, ångest och psykisk ohälsa. Vad är
  det som händer?

  De senaste 10 åren har vi gått från att en bråkdel av oss har haft en smartphone till att nästan
  alla nu har uppkopplingen till världen i sin ficka. Hur påverkar denna uppkopplade värld vårt
  inre? Vad är det som händer och varför är det svårt att stänga av eller lägga bort telefonen?
  Vad innebär det att våra sociala medier är designade för att utnyttja våra mänskliga beteende
  och hålla oss kvar i flödet? Hur ska vi hantera denna stress, oro, ångest, och skapa en inre
  balans?

  Denna föreläsning skapar en förståelse för vad det är som egentligen händer i vårt inre och yttre. Vi
  står i ett skifte och behöver lära om hur vi ska hantera denna nya digitala värld. Vår egna
  biologiska mönster och beteende går ibland tvärt emot vad vi faktiskt behöver. Vi behöver öka
  vår medvetenhet kring vad vi behöver göra för att skapa vårda oss själv, självledarskap eller
  vårt egna hållbara liv.

  Genom att öka vår självinsikt, förstå vår historia, lära oss känslohantering, hitta vårt inre syfte
  så kan vi bryta negativa mönster och ta steg mot att hitta inre lycka och balans. Alla har vi
  olika historier och förutsättningar och det gäller att just hitta dina steg som du behöver ta.
  Förstå hur du reagerar på förändringar och hur du kan planera för att undvika att falla tillbaka
  i gamla vanor.

  Thomas delar i denna föreläsning med sig av sin egen resa från utmattning, att känna sig fast i
  sitt inre känslofängelse, inte veta hur man ska ta sig vidare till att skapa det inre lugnet och
  balansen. Det kan ibland vara lätt att se vad som ska göras, men det är själva resan, vad som
  händer på insidan, det inre hindret, tvivlet, rädslan, osäkerheten. Thomas delar öppet och med
  värme med sig av sin egen resa tillsammans med olika steg och verktyg för att inspirera dig
  till att ta nya steg i ditt liv.

  • Inspirera till personlig utveckling, väcka tankar och ge perspektiv för att bryta negativa
   mönster, våga möta sina rädslor, hantera sina känslor och öka sin självkännedom.
  • Skapa förståelse kring hur den digitala uppkopplade världen är designad och hur det
   påverkar oss i det inre.
  • Reflektioner kring sitt mående, vad man själv kan ta för steg till bättre mående.
  • Belysa vad det innebär att vara högkänslig,
  • Medvetenhet kring känslohantering och varför kan det vara utmanade att möta sig
   själv.
  • Reflektion kring var man själv står i balansen mellan jobb och fritid
  • Se en livsresa, förstå att lärande och en inre resa är en process. Steg för steg lära sig,
   våga ta nya steg och resa sig upp och fortsätta när man ramlat.
  • Möjlighet att växa vidare i workshop/gruppsamtal.

  Längd: 60-90 min

Skicka en oförpliktande förfrågan på Thomas Anderson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Thomas Anderson