Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Från ensamhet till social gemenskap och samhörighet

Christian Altenius_Athenas talarbyrå_Westrup_191001_0076

Christian Altenius

Det sociala är det centrala i Christians föreläsningar. De viktiga sociala sammanhangen på våra arbetsplatser och vår fritid. Om samhörighet, samverkan och ofrivillig ensamhet.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Christian Altenius som föreläsare

  • Mer än 15 års erfarenhet som föreläsare och inspiratör kring socialt välbefinnande & hälsa
  • Spännande insikter och inspiration kring hur vi bygger vår nya arbetsvardag – tillsammans
  • Ett genuint och mångfacetterat perspektiv på välbefinnande, kommunikation, samhörighet och arbetsplatskultur.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Altenius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Christian

Lecture icon

Föreläsningar

Video icon

Video

References icon

Referenser

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Christian Altenius är socialentreprenören som föreläser om våra livsviktiga sociala sammanhang som är avgörande för vårt välbefinnande, samhörighet och samarbete i arbetsvardagen.

Med mer än tio år som eftertraktad föreläsare har Christian Altenius uppskattats för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnesområden. Högaktuell med föreläsningstrilogin ”-Mera!”, med olika perspektiv på vår platsoberoende arbetsvardag där han talar om att socialisera, hybridera och engagera mera!

Därför ska du boka Christian Altenius som föreläsare

  • Mer än 15 års erfarenhet som föreläsare och inspiratör kring socialt välbefinnande & hälsa
  • Spännande insikter och inspiration kring hur vi bygger vår nya arbetsvardag – tillsammans
  • Ett genuint och mångfacetterat perspektiv på välbefinnande, kommunikation, samhörighet och arbetsplatskultur.

I en värld där det sociala sammanhanget blir allt viktigare för vårt välbefinnande, står företag och organisationer inför utmaningen att skapa arbetsplatser där samhörighet, samverkan och bekämpning av ofrivillig ensamhet står i centrum. Det är här föreläsare Christian Altenius kommer in i bilden, med en passion för att stärka de sociala banden både på arbetsplatsen och i fritiden.

Sedan han tilldelades Relationspriset 2009 för sitt initiativ Citypolarna, har Christian etablerat sig som en ledande röst inom området för social hållbarhet. En hjärtefråga för Christian, att motverka vår snabbast växande folkhälsotutmaning ensamhet, tar sig uttryck i rollen som social entreprenör, där han utvecklar gemenskapande lösningar och driver GemEnsamhetspodden – podden om socialt välbefinnande och hälsa.

Christian föreläsningar belyser vikten av att bygga starka, meningsfulla relationer och hur detta kan förbättra såväl individens som organisationens hälsa och produktivitet. Genom att boka Christian till ditt event, får din organisation inte bara tillgång till en expert på socialt välbefinnande, utan också en inspirerande talare som engagerar sin publik med praktiska lösningar för att främja en kultur av inkludering och gemenskap.

Med sin bakgrund som social entreprenör, har Christian en unik insikt i hur sociala sammanhang kan formuleras och underhållas för att motverka ensamhet. Hans förmåga att dela med sig av dessa insikter gör hans föreläsningar ovärderliga för organisationer som strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig värdefulla och en del av gemenskapen.

Att boka Christian till ditt event är ett proaktivt steg mot att bygga ett starkare, mer sammanhållet företag. Låt Christian visa vägen till en arbetsplats där samhörighet och samverkan inte bara är mål, utan grundstenar i organisationens framgång.

Visa föreläsningar med Christian Altenius
Christian Altenius föreläsning

Ofrivillig ensamhet - vår största folkhälsoutmaning

6 av 10 svenskar upplever ensamhet ofta eller ibland, vilket gör ofrivillig ensamhet till en av våra största folkhälsoutmaningar. Vad gör den ofrivilliga ensamheten med vår psykiska och fysiska hälsa samt hur kan den lindras eller brytas? Vad görs för att skapa bättre förutsättningar för socialt umgänge? Mötesplatser, behöver vi fler, eller behöver vi bara lära oss att använda de som finns, och faktiskt umgås kring dem?

Christian berättar om sitt engagemang i aktivitetssajten Citypolarna.se, sitt styrelsearbete i NSOE, Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet, och om de goda exempel på ensamhetsförebyggande han samlar in i GemEnsamhetspodden, podden om socialt välbefinnande och hälsa.

Christian Altenius föreläsning

Socialisera Mera! – samhörighet och samarbete i vår hybrida arbetsvardag

Att återfå vi-känslan och stärka upp samhörigheten tillhör arbetsplatsernas största utmaningar just nu. Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och föder synergier som vida överstiger den individuella förmågan. Vidare är det i den sociala samhörigheten vi hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Vi behöver helt enkelt varandra!

I Socialisera Mera! får du ökad förståelse för hur vi stärker upp KaSam, Känsla av Sammanhang, i vår hybrida arbetsvardag, för ökat välbefinnande, meningsfullhet och effektivitet. Samt hur vi skapar strategi för återhämtning och struktur för gränssättning mellan arbete/fritid.

Christian Altenius föreläsning

Hybridera Mera! – vi gör det vi gör där vi gör det bäst!

Så är vi i full gång med att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Vi befinner oss på oplöjd mark och utvecklas genom att testa oss fram – och framför allt, vi lär av varandra.

I Hybridera Mera! får du goda exempel på hur andra organisationer möter upp utmaningarna som omgärdar hybridvardagen. Du får även djupare inblick i  hur vi skapar vi tydlighet och samsyn kring när/var/hur vi arbetar, hur vi samverkar och kommunicerar optimalt, samt hur vi skapar en gemensam kultur i vår platsoberoende arbetsvardag.

Christian Altenius föreläsning

Engagera Mera! – knäck koden till platsoberoende ledarskap och självledarskap

Motivation och engagemang är avgörande faktorer för en fungerande hybridvardag. Mycket bottnar i ett aktivt ledarskap, som nu rör sig alltmer mot målstyrning. Vilket i sin tur kräver ett mer aktivt medarbetarskap och självledarskap, som ingalunda är något man gör själv, utan i högsta grad sker i tät samverkan med andra.

I Engagera Mera! får du insikt kring hur vi jobbar med de fyra T:na; Tillit, Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens, för att höja graden av motivation och engagemang, samt hur vi förebygger motivationstapp under de perioder vi jobbar mycket på distans, något som har en direkt koppling till en annan av arbetslivets riktigt stora utmaningar: att behålla den kompetens vi lyckats attrahera.

Christian Altenius föreläsning

Ålderism – de åldersrikas revansch i arbetslivet

Åldersdiskriminering i arbetslivet är fortfarande en realitet, som bygger på gamla föreställningar som vi nu har ett gyllene tillfälle att en gång för alla göra upp med.

Visste du att de som klarade pandemins berg-och-dalbana bäst visade sig vara de lite äldre medarbetarna? Detta genom sin uthållighet, erfarenhet och perspektiv som skapar mindre oro, mer fokus och högre effektivitet. De åldersrika berikar arbetsplatsen genom att vara, förändringsbenägna, nyfikna, tillförlitliga, hjälpsamma, energirika, kreativa och inte minst uthålliga. Kanske är det just precis nu som vi en gång för alla kan göra upp med våra förlegade föreställningar och ålderismen på de svenska arbetsplatserna.

Christian Altenius föreläsning

Kompetensförsörjningens dolda utmaning : Attrain - Attract & Retain

En av näringslivets största utmaningar är kompetensförsörjningen. Mycket görs för att attrahera ny arbetskraft. Dock är vi inte lika bra på retention, att lyckas behålla kompetensen.

För att någon ska trivas och välja att stanna på sin nya arbetsplats och ort, är de sociala sammanhangen helt avgörande. Det gäller både för rekrytering inom och Sverige och utifrån. Sveriges rankas nämligen som ett av de svåraste länderna för expats att komma in i, ”ease of settling in”, vilket gör att vi förlorar massor av kompetens då många väljer att flytta vidare. Den organisation, och plats, som inser värdet i att stärka sin sociala attraktionskraft, kommer att kunna skapa sig konkurrensfördelar i den allt tuffare kampen om arbetskraften.

Christian Altenius Video

Christian Altenius, Föreläsning Smakprov Intro

Christian Altenius, socialentreprenören och föreläsaren med fokus på våra viktiga sociala sammanhang, visualiserar här sin palett av olika föreläsningar och koncept.

Christian Altenius video

Christian Altenius, Föreläsning Smakprov Del 1

Sociala sammanhang kring den hybrida arbetsvardagen och kompetensförsörjningen.

Christian Altenius video

Christian Altenius, Föreläsning Smakprov Del 2

Om socialt välbefinnande och hälsa, ofrivillig ensamhet, ålderism, föreningsliv, militärstrategiska perspektiv etc.

Visa föreläsningar med Christian Altenius

Referenser

Imponerad över hur Christian byggde broar över olika ämnespunkter under seminariet, ämnen som alla i gruppen kunde referera till

Therése Windahl

SPP Pension

Christian är proffsig och lyhörd i såväl förberedelse som genomförande. Han pratar om angelägna och viktiga ämnen och har en förmåga att föra fram sitt budskap på ett trevligt och tydligt sätt. Rekommenderas varmt!

Calle Håkansson

Altitude Meetings AB

Christian beskrev faror i ett högaktuellt ämne. Hur är vi socialt aktiva under en pågående pandemi och hur ser vi till att människor omkring oss inte blir ensamma eller mår dåligt? Jag uppskattade verkligen enkelheten i det Christian beskrev, saker som vi alla faktiskt kan hjälpa till med och bidra till en bättre miljö för våra medmänniskor. Han påminde oss om något så enkelt som ett hej. ett första steg i en inkluderande och hälsosam miljö. Lyssna på Christian för en inspirerande stund och få hopp om att tillsammans kan vi göra lite men med stor effekt.

Amanda

BIMobject

Christian har ett brinnande socialt engagemang och många goda, kreativa tankar kring hur vi kan lösa samhällsproblemet ofrivillig ensamhet.

Johan Broddfelt

FrontloT a/s

Vi var mycket nöjda med föreläsningen, den gav många tankar att arbeta vidare med. kommentar från en deltagare: Jättebra föreläsning! Har fått med jättemycket tankar kring vårt framtida arbete för Vision Malmöavdelningen! Både kring oss medarbetare och chefer! Super👍

Birgitta Nimgård

Visions Malmöavdelning

Vi var jättenöjda med din föreläsning. Du visade på ett stort engagemang inom området. Precis som du själv upptäckte så blev det många PP bilder som forcerades fram det sista. Tack för en bra timma!

Vivab

Väldigt engagerad och kunnig föreläsare inom sitt område, lätt att samarbeta med, knöt väl an till publiken, bjöd på sig själv, väldigt lätt förståeligt och inspirerande material och upplägg med mycket bikupor och reflektionstillfällen, roligt material som inspirerade åhörarna och var till nytta för vårt fortsatta arbete med hybrid arbetsplats.

Trelleborg kommun

Socialförvaltningen
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Altenius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Christian Altenius