Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter

Våra talare är också tillgängliga för evenemang online. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

profile-cover-generic-06

Hur social distansering drabbar oss människor, våra företag och samhälle.

Boka Christian Altenius hos Athenas - nordens ledande talarbyrå

Christian Altenius

Under mer än 10 år har den sociala entreprenören Christian Altenius talat om hur otroligt viktiga våra olika sociala sammanhang är för vårt välbefinnande, våra arbetsplatser och vår tillväxt.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Altenius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inspirerande föredrag kring vikten av sociala sammanhang, i tider av fysisk distansering och social isolering.

När arbetsplatsen flyttade hem fick vi en helt ny karta att navigera efter, där vi på digitala irrvägar snabbt lärde oss att leda och utföra distansarbetet på ett tillfredsställande sätt. Däremot klämde skon någon helt annanstans: kring det rent sociala. Vårt kanske viktigaste sociala sammanhang, det på arbetsplatsen, försvann i ett slag, något som snart påverkade vår trivsel, välbefinnande, effektivitet och förlorad kompetens. 

Därför ska du boka Christian Altenius som föreläsare

  • Sveriges förmodligen mest högaktuella föreläsningar
  • Ett unikt perspektiv på välbefinnande och arbetsplatskultur
  • En helt nytt grepp kring digitalt ledarskap och att leda i förändring
  • Utöver inspiration få du många konkreta goda exempel med dig hem
  • En föreläsare med 20 års global erfarenhet

Christian Altenius är sjöofficeren som sadlade om från organisationskonsult till social entreprenör, och bestämde sig för att under pandemin samla in goda exempel på de ansträngningar som gjorts ute bland företagen i syfte att återskapa de sociala sammanhangen. Exemplen, som utgör hjärtat i Christians föreläsningar, kommuniceras insiktsfullt och med en röd tråd: att värna om de sociala sammanhangen är att värna om sin effektivitet, attraktionskraft, välbefinnande, trivsel, kompetensförsörjning, tillväxt och mycket mer

Christians passion kring ämnet härrör sig från en period i livet då han själv oväntat drabbades av ensamhet i samband med en flytt, något som fick honom att grunda aktivitetssajten Citypolarna.se, Sveriges populäraste aktivitetssajt som haft mer än en kvarts miljon besök på aktiviteterna och som ofta förs fram som en drivande kraft för att förebygga den växande folkhälsoutmaningen ensamhet. 

För sitt engagemang har Christian belönats med Relationspriset, nominerats till Utmärkelsen Hållbart Ledarskap, samt uppmärksammas frekvent i riksmedia såsom TV4 Nyhetsmorgon, DN, SvD, Expressen m fl. 

Med 20 års erfarenhet som föreläsare har Christian även kommit att uppmärksammas internationellt, och har engagerats som talare i Norden, Europa, Singapore, Sydafrika, Mexico etc. Föreläser gärna på danska, franska och engelska.

I föreläsningarna lägger Christian vikten på goda exempel, att visa på lösningarna och vad som faktiskt görs där ute!

Vill du att Christian ska komma till er och föreläsa eller utbilda? Hör av dig till oss på Athenas redan idag!

Visa föreläsningar med Christian Altenius
Christian Altenius föreläsning

Hybridera mera! Arbetsplatsens möjligheter i det nya normala

Efter ett år av distansarbete har vi framgångsrikt hittat sätt att möta vad som visat sig vara de tre största utmaningarna i vår nya arbetsvardag: 1) att få samverkan och kommunikation att fungera på distans, 2) att sätta gränser mellan arbete och fritid, samt den enskilt största utmaningen, 3) avsaknaden av den sociala gemenskapen.

Inte bara har avsaknaden av vårt kanske viktigaste och största sociala sammanhang påverkat vårt välbefinnande. Det har även påverkat vår effektivitet och produktivitet, och visat oss hur oerhört viktigt det sociala samspelet faktiskt är i vår arbetsvardag. Ur det föds nyanser, kreativitet, synergier och bättre beslut.

När vi går in i det nya normala och experimenterar fram hybridmodeller, måste vi fortsätta värna och utveckla våra sociala sammanhang. De företag som som satsar på att utveckla sin sociala attraktionskraft kommer att kunna skaffa sig stora konkurrensfördelar framöver, i den allt hårdnande kampen om arbetskraften.

Nu har vi dessutom en gyllene chans att ta tillvara alla de lärdomar av distansarbete som vi samlat på oss, med möjlighet att skapa en ännu bättre arbetsplats än tidigare. Hur gör vi då det? Jo, genom att dela med oss av våra nyvunna erfarenheter! Därför kretsar Christians föreläsningar mycket kring erfarenhetsutbyte och goda exempel från det gångna året.

Under Christians föreläsning får du inspiration kring:
• Hur stärkta sociala sammanhang lägger grunden för återhämtning, välbefinnande och ökad effektivitet
• Hur din organisation kan använda sociala attraktionskraft som en konkurrensfördel
• De senaste rönen kring våra arbetsplatser i det nya normala: När fungerar distans- vs kontorsarbete bäst?
• Goda exempel på hur vi hanterat det gångna året av distansarbete – vi lär av varandra!
• Ett nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte

Christian Altenius föreläsning

Arbetsplatsens nya utmaning - vad kostar ensamhet ditt företag?

Arbetsplatsen har flyttat hem, och plötsligt står vi inför helt nya utmaningar och sätt att leda, när den viktiga sociala gemenskap vi finner på den fysiska arbetsplatsen begränsas. Brist på sociala sammanhang tär och i pandemins spår ökar nu psykisk ohälsa på och utanför arbetsplatsen. Social isolering och ensamhet kostar företagen i konkreta termer av otrivsel, sjukskrivningar och uppsägningar. Därför är vikten av sociala sammanhang något vi på våra arbetsplatser måste börja ta oss an och medvetandegöra på ett helt annat sätt än tidigare.

Föreläsningen bjuder på en mängd av goda exempel på hur vi under pandemin lyckats återskapa ”det sociala kittet” på våra arbetsplatser, samt hur vår förmåga att skapa socialt attraktiva arbetsplatser kan komma att utgöra en avgörande konkurrensfördel i kampen om kompetensen.

Christian Altenius föreläsning

Digitalt ledarskap - goda exempel: så här får du det att funka!

När pandemin tvingade oss till distansarbete ställde sig många ledningsgrupper frågan: ”Kommer det här att fungera? Hur mycket kommer effektiviteten att sjunka?”. Istället blev det precis tvärtom, vi knöt näven och gav järnet för att klara det här, med bibehållen eller kanske till och med ökad effektivitet som resultat.

Vi lärde oss snabbt att hantera de olika digitala verktygen, och det rent arbetsmässiga fungerade alldeles utmärkt. Men ganska snart blev vi varse att den stora utmaningen snarare låg i det rent mellanmänskliga. Hur bra vi än blev på de digitala verktygen fångar de ej upp nyanserna, parenteserna och de informella tillfälligheterna när man krockar in i varandra vid kaffeautomaten och synergier skapas. Det här blev en stor utmaning i sig, och vips började det sjuda av kreativitet, där företagen på olika sätt lyckats lösa utmaningarna.

Föreläsningen bjuder på många goda exempel och uppmuntrar till reflektion kring hur vi bäst tar tillvara våra nyvunna erfarenheter, när vi nu så smått är på väg in i ”det nya normala”.

Christian Altenius föreläsning

Ensamhet - den osynliga pandemin

I coronans spår följde en parallell pandemi: ensamhet. I ett slag fick många av oss uppleva effekterna av social isolering och distansering, och plötsligt blev vårt grundläggande behov av sociala sammanhang ytterst påtagligt.

Christian Altenius talar på ett högaktuellt ämne, om ofrivillig ensamhet som en våra snabbast växande folkhälsoutmaningar, ofta betraktat som lika skadligt som fetma, rökning och alkohol.

Föreläsningen framhåller också goda exempel på hur viktiga våra olika sociala sammanhang är för vårt välbefinnande, och vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma ett mer socialt hållbart och empatiskt samhälle.

Christian Altenius föreläsning

Platsmarknadsföring - så skapar du den sociala attraktiva platsen!

Vi i Sverige ska var oerhört stolta! Vi är nämligen näst Australien världens mest populära land att flytta till för att arbeta! Samtidigt ligger vi helt i botten när det gäller hur lätt det är att komma in i sin nya samhällsvardag för den som flyttar hit. Det är helt enkelt oerhört svårt att komma in den svenska gemenskapen.

Gör man inte det tillräckligt fort riskerar man att drabbas av otrivsel, vilket i långa loppet kan leda till att man väljer att flytta härifrån. Därför måste vi nu se till att bli lika bra på att behålla inflyttad kompetens, som vi är på att attrahera den.

Föreläsningen ger goda exempel på platser och företag som lyckats stärka sin sociala attraktionskraft. Vad gör din plats eller ditt företag för att säkerställa att de du lyckas attrahera snabbt kommer in i de nödvändiga sociala sammanhangen, trivs och väljer att stanna kvar?

Christian Altenius föreläsning

Att leda när det verkligen gäller - en konvojchefs berättelse

Hur agerar du som konvojchef när din patrull plötsligt hamnar öga mot öga med en ursinnig mobb på 10000 pers?  

Vad gör du när bemanningen i vägspärren är påverkad och hotar att beslagta ditt fordon, din satellittelefon – och din tvål? 

Hur tänker du när det du aldrig i din vildaste fantasi kunde föreställa dig hända faktiskt händer, och det är helt upp till dig att fatta ett blixtsnabbt beslut som i ordets rätta bemärkelse kan vara livsavgörande?

Christian delar med sig av sina erfarenheter som officer i Försvarsmakten, som observatör och konvojchef i FN, och hur tvål och salt i packningen kan rädda ditt liv.

En föreläsning om ledarskap när det verkligen gäller; att fatta beslut i till synes helt bisarra och overkliga situationer. 

Christian Altenius övriga tjänster

Christian skräddarsyr sina föredrag, workshops och utbildningar efter kundens behov och önskemål och kan också anlitas som moderator/facilitator av workshops, seminarier och konferenser.  

Till föreläsningarna finns möjligheten boka en påföljande workshop. Här får deltagarna möjlighet att lite mer hand-on jobba med de goda exemplen samt möjlighet att dela med sig av sina egna. 

En workshop omfattar en halvdag (4h) och kan förläggas både i anslutning till workshoppen, alternativt efter en tid. 

Hör av dig till Athenas så berättar vi mer!

Christian Altenius föreläsning

Arbetsplatsens nya utmaning - vad kostar ensamhet ditt företag?

Månne Sveriges mest högaktuella föreläsning just nu? Arbetsplatsen har flyttat hem och ett av våra viktigaste sociala sammanhang finns plötsligt inte längre där. Det är dags att våga prata om ensamhet! Hur det drabbar oss människor, våra företag och samhälle.

Under mer än 10 år har den sociala entreprenören Christian Altenius talat om hur otroligt viktiga våra olika sociala sammanhang är för vårt välbefinnande, våra arbetsplatser, vår tillväxt, kompetensförsörjning etc.

Föredraget varvas med många goda inspirerande exempel på vad som faktiskt görs där ute för att mitt under brinnande pandemi återskapa de för oss så viktiga sociala sammanhangen.

För att veta mer eller boka Christian Altenius – kontakta oss på Athenas redan idag!

Visa föreläsningar med Christian Altenius
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Altenius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Christian Altenius