Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Socialisera mera! Hybridera mera! Engagera mera!

Christian Altenius_Athenas talarbyrå_Westrup_191001_0076

Christian Altenius

Christian Altenius engagerar med högaktuella föreläsningar kring samhörighet och vår hybrida arbetsvardag.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Christian Altenius som föreläsare

  • Goda exempel på hybridarbetets utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter
  • Spännande insikter och inspiration kring hur vi bygger vår nya arbetsvardag – tillsammans
  • Ett genuint och unikt perspektiv på välbefinnande, kommunikation, samverkan och arbetsplatskultur
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Altenius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Christian

Lecture icon

Föreläsningar

Video icon

Video

References icon

Referenser

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Med mer än tio år som eftertraktad föreläsare har Christian Altenius uppskattats för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnesområden. Högaktuell med föreläsningstrilogin ”-Mera!”, med olika perspektiv på vår platsoberoende arbetsvardag:

Socialisera Mera! – samhörighet och samarbete i vår hybrida arbetsvardag

Hybridera Mera! – vi gör det vi gör där vi gör det bäst!

Engagera Mera! – knäck koden till platsoberoende ledarskap och självledarskap 

Därför ska du boka Christian Altenius som föreläsare

  • Goda exempel på hybridarbetets utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter
  • Spännande insikter och inspiration kring hur vi bygger vår nya arbetsvardag – tillsammans
  • Ett genuint och unikt perspektiv på välbefinnande, kommunikation, samverkan och arbetsplatskultur

Socialisera Mera!
Att återfå vi-känslan och stärka upp samhörigheten tillhör arbetsplatsernas största utmaningar just nu. Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och föder synergier som vida överstiger den individuella förmågan. Vidare är det i den sociala samhörigheten vi hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Vi behöver helt enkelt varandra! I Socialisera Mera! får du ökad förståelse för hur vi stärker upp KaSam, Känsla av Sammanhang, i vår hybrida arbetsvardag, för ökat välbefinnande, meningsfullhet och effektivitet. Samt hur vi skapar strategi för återhämtning och struktur för gränssättning mellan arbete/fritid. 

Hybridera Mera!
Så är vi i full gång med att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Vi befinner oss på oplöjd mark och utvecklas genom att testa oss fram – och framför allt, vi lär av varandra. I Hybridera Mera! får du goda exempel på hur andra organisationer möter upp utmaningarna som omgärdar hybridvardagen. Du får även djupare inblick i  hur vi skapar vi tydlighet och samsyn kring när/var/hur vi arbetar, hur vi samverkar och kommunicerar optimalt, samt hur vi skapar en gemensam kultur i vår platsoberoende arbetsvardag.

Engagera Mera!
Motivation och engagemang är avgörande faktorer för en fungerande hybridvardag. Mycket bottnar i ett aktivt ledarskap, som nu rör sig alltmer mot målstyrning. Vilket i sin tur kräver ett mer aktivt medarbetarskap och självledarskap, som ingalunda är något man gör själv, utan i högsta grad sker i tät samverkan med andra. I Engagera Mera! får du insikt kring hur vi jobbar med de fyra T:na; Tillit, Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens, för att höja graden av motivation och engagemang, samt hur vi förebygger motivationstapp under de perioder vi jobbar mycket på distans, något som har en direkt koppling till en annan av arbetslivets riktigt stora utmaningar: att behålla den kompetens vi lyckats attrahera. 

Christian brinner även för socialt välbefinnande & hälsa, och är aktuell med föreläsningarna

”Ofrivillig Ensamhet” och ”De Ensamma Männen” – om ofrivillig ensamhet, vår snabbast växande samhällsutmaning, och vad den gör med vår psykiska och fysiska hälsa. Med goda exempel på vad samhället och individen kan göra för att lindra eller bryta social isolering och den ofrivilliga ensamheten. Med ett extra fokus på de ensamma männen.

Föreläsningarna kan med fördel kombineras och anpassas efter behov och önskemål. Christian kan föreläsa både på Svenska, Engelska, Franska och Danska.

Välkommen att boka Christian Altenius med Hybridera Mera!, Socialisera Mera! och Engagera Mera!

Visa föreläsningar med Christian Altenius
Christian Altenius föreläsning

Socialisera Mera!

Att återfå vi-känslan och stärka upp samhörigheten tillhör arbetsplatsernas största utmaningar just nu. Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och föder synergier som vida överstiger den individuella förmågan. Vidare är det i den sociala samhörigheten vi hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Vi behöver helt enkelt varandra!

I Socialisera Mera! får du ökad förståelse för hur vi stärker upp KaSam, Känsla av Sammanhang, i vår hybrida arbetsvardag, för ökat välbefinnande, meningsfullhet och effektivitet. Samt hur vi skapar strategi för återhämtning och struktur för gränssättning mellan arbete/fritid.

Christian Altenius föreläsning

Hybridera Mera!

Så är vi i full gång med att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Vi befinner oss på oplöjd mark och utvecklas genom att testa oss fram – och framför allt, vi lär av varandra.

I Hybridera Mera! får du goda exempel på hur andra organisationer möter upp utmaningarna som omgärdar hybridvardagen. Du får även djupare inblick i  hur vi skapar vi tydlighet och samsyn kring när/var/hur vi arbetar, hur vi samverkar och kommunicerar optimalt, samt hur vi skapar en gemensam kultur i vår platsoberoende arbetsvardag.

Christian Altenius föreläsning

Engagera Mera!

Motivation och engagemang är avgörande faktorer för en fungerande hybridvardag. Mycket bottnar i ett aktivt ledarskap, som nu rör sig alltmer mot målstyrning. Vilket i sin tur kräver ett mer aktivt medarbetarskap och självledarskap, som ingalunda är något man gör själv, utan i högsta grad sker i tät samverkan med andra.

I Engagera Mera! får du insikt kring hur vi jobbar med de fyra T:na; Tillit, Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens, för att höja graden av motivation och engagemang, samt hur vi förebygger motivationstapp under de perioder vi jobbar mycket på distans, något som har en direkt koppling till en annan av arbetslivets riktigt stora utmaningar: att behålla den kompetens vi lyckats attrahera.

Christian Altenius föreläsning

Att leda när det verkligen gäller - Vad kan det civila lära av det militära?

Hur agerar du som konvojchef i FN när din patrull plötsligt hamnar öga mot öga med en ursinnig mobb på 10000 personer?

Vad gör du när bemanningen i den illegala vägspärren är påverkad och hotar att beslagta ditt fordon, din satellittelefon – och din tvål?

Hur tänker du när det du aldrig i din vildaste fantasi kunde föreställa dig hända faktiskt händer, och det är helt upp till dig att fatta ett blixtsnabbt beslut som bokstavligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död?

Christian delar med sig av sina erfarenheter som officer i Försvarsmakten, som observatör och konvojchef i FN, och berättar om hur tvål och salt i packningen kan rädda ditt liv.

En föreläsning om ledarskap när det verkligen gäller, om att fatta beslut i situationer du aldrig kunnat föreställa dig skulle inträffa. Och om vad näringslivet kan lära av det militära i termer av strategi, beslutsfattande, ledarskap och teambygge.

Christian Altenius övriga tjänster

Föredrag, workshops och utbildningar

Christian skräddarsyr sina föredrag, workshops och utbildningar efter kundens behov och önskemål och kan också anlitas som moderator/facilitator av workshops, seminarier och konferenser.

Till föreläsningarna finns möjligheten boka en påföljande workshop. Här får deltagarna möjlighet att lite mer hand-on jobba med de goda exemplen samt möjlighet att dela med sig av sina egna.

En workshop omfattar en halvdag (4h) och kan förläggas både i anslutning till workshoppen, alternativt efter en tid.

Hör av dig till Athenas så berättar vi mer!

Christian Altenius föreläsning

Hybridera mera! - för effektivitet, välbefinnande och social sammanhållning i hybridvardagen!

Visa föreläsningar med Christian Altenius

Referenser

Imponerad över hur Christian byggde broar över olika ämnespunkter under seminariet, ämnen som alla i gruppen kunde referera till

Therése Windahl

SPP Pension

Christian är proffsig och lyhörd i såväl förberedelse som genomförande. Han pratar om angelägna och viktiga ämnen och har en förmåga att föra fram sitt budskap på ett trevligt och tydligt sätt. Rekommenderas varmt!

Calle Håkansson

Altitude Meetings AB

Christian beskrev faror i ett högaktuellt ämne. Hur är vi socialt aktiva under en pågående pandemi och hur ser vi till att människor omkring oss inte blir ensamma eller mår dåligt? Jag uppskattade verkligen enkelheten i det Christian beskrev, saker som vi alla faktiskt kan hjälpa till med och bidra till en bättre miljö för våra medmänniskor. Han påminde oss om något så enkelt som ett hej. ett första steg i en inkluderande och hälsosam miljö. Lyssna på Christian för en inspirerande stund och få hopp om att tillsammans kan vi göra lite men med stor effekt.

Amanda

BIMobject

Christian har ett brinnande socialt engagemang och många goda, kreativa tankar kring hur vi kan lösa samhällsproblemet ofrivillig ensamhet.

Johan Broddfelt

FrontloT a/s

Vi var mycket nöjda med föreläsningen, den gav många tankar att arbeta vidare med. kommentar från en deltagare: Jättebra föreläsning! Har fått med jättemycket tankar kring vårt framtida arbete för Vision Malmöavdelningen! Både kring oss medarbetare och chefer! Super👍

Birgitta Nimgård

Visions Malmöavdelning

Vi var jättenöjda med din föreläsning. Du visade på ett stort engagemang inom området. Precis som du själv upptäckte så blev det många PP bilder som forcerades fram det sista. Tack för en bra timma!

Vivab

Väldigt engagerad och kunnig föreläsare inom sitt område, lätt att samarbeta med, knöt väl an till publiken, bjöd på sig själv, väldigt lätt förståeligt och inspirerande material och upplägg med mycket bikupor och reflektionstillfällen, roligt material som inspirerade åhörarna och var till nytta för vårt fortsatta arbete med hybrid arbetsplats.

Trelleborg kommun

Socialförvaltningen
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Altenius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Christian Altenius