Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Strategier för förbättrat ledarskap och ökad motivation hos medarbetarna

Johan Book

Johan Book

Johan Book är certifierad förändringsledare och utbildad medie- och kommunikationsvetare. Hjälper organisationer och företag att bygga hållbara organisationer och människor, samtidigt!

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Johan Book

 • Du får insikt i vad undersökningar och den senaste arbetspsykologiforskningen säger om chefens påverkan på medarbetares motivation – nyttigt för både företaget i stort, för chefer och för medarbetare – speciellt om företaget ska genomgå, just nu genomgår eller har genomgått en förändringsprocess.
 • Du får hjälp att utveckla ledarskapet som indirekt leder till ökad motivation, mindre sjukfrånvaro, starkare teameffektivitet och ökad lönsamhet.
 • Få handfasta tips om hur du som ledare framgångsrikt leder på distans, Att leda på distans, motivera och engagera, att arbeta i en digital värld och den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Johan ger dig forskningsbaserade tips och långsiktiga strategier för att lyckas med ditt digitala ledarskap!

De senaste 15 åren har Johan dedikerat sin arbetstid till att hjälpa organisationer och företag att utveckla bättre ledarskap och uppföljning. Vad som definierar bra ledarskap är en stor fråga, men Johan bryter ned det i flera delar som alla är viktiga för helheten. Han talar bland annat om coachande och hälsofrämjande ledarskap, strategier för framgångsrika strategigenomföranden, arbetsmiljö och utbrändhet.

Johan är en av medgrundarna till organisationen Hej Engagemang! tillsammans med bland andra Emma Egnell och Niklas Delmar, som har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, välmående, prestationer och resultat!

Att Johan Book brinner för arbetspsykologi, engagemang och motivation är tydligt när han talar. Det är inte bara en välarbetad presentation som grundas i fakta och forskning. Det är också ett pep-talk som inspirerar åhörarna – både ledare och medarbetare – att förstå förändringsprocessen, våga kommunicera och förändra, och att använda verktygen som gör förändringsarbetet till en framgång.

Om din organisation eller ditt företag vill utveckla ledarskapet och få en stark grund att stå på vid förändringsgenomföranden – då är Johan Book en svårslagen föreläsare.

Det har redan bedrivits gedigen forskning på team- och distansarbete, något som ytterligare har förstärkts i dessa Corona-tider.

Att leda på distans ställer högre krav på ledarskapet, inte mindre. Du behöver skruva upp både volym, frekvens och nedlagd tid i ditt ledarskap i interaktionen med dina medarbetare. Låt Johan berätta om hur du framgångsrikt leder på distans, om hur du motiverar. engagerar, skapar en struktur och om den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Johan ger dig forskningsbaserade tips och långsiktiga strategier för att lyckas med ditt digitala ledarskap!

Vill du att Johan ska komma till er och föreläsa eller utbilda? Hör av dig till oss på Athenas redan idag!

Skicka en icke-bindande förfrågan på Johan Book

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Johan Book

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Att genomföra större förändringsarbeten i organisationer och företag är ofta en riskfylld och svår uppgift – men också en uppgift fylld av potential! Johan Book lägger på ett lättillgängligt och inspirerande sätt fram varför de flesta företag misslyckas med sina förändringsarbeten och strategigenomföranden. Med statistik, undersökningar och forskning i ryggen visar han att det väldigt ofta har att göra med bristfällig kommunikation – framför allt från chefer och ledning till de anställda.

Medarbetares motivation är också starkt beroende av chefen, och med det senaste från arbetspsykologiforskningen presenterar därför Johan enkla, konkreta och effektiva strategier för att förbättra ledarskapet i organisationer för att förvandla chefer till superhjältar som sprider engagemang och goda prestationer omkring sig.

Därför ska du boka Johan Book

 • Du får insikt i vad undersökningar och den senaste arbetspsykologiforskningen säger om chefens påverkan på medarbetares motivation – nyttigt för både företaget i stort, för chefer och för medarbetare – speciellt om företaget ska genomgå, just nu genomgår eller har genomgått en förändringsprocess.
 • Du får hjälp att utveckla ledarskapet som indirekt leder till ökad motivation, mindre sjukfrånvaro, starkare teameffektivitet och ökad lönsamhet.
 • Få handfasta tips om hur du som ledare framgångsrikt leder på distans, Att leda på distans, motivera och engagera, att arbeta i en digital värld och den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Johan ger dig forskningsbaserade tips och långsiktiga strategier för att lyckas med ditt digitala ledarskap!

De senaste 15 åren har Johan dedikerat sin arbetstid till att hjälpa organisationer och företag att utveckla bättre ledarskap och uppföljning. Vad som definierar bra ledarskap är en stor fråga, men Johan bryter ned det i flera delar som alla är viktiga för helheten. Han talar bland annat om coachande och hälsofrämjande ledarskap, strategier för framgångsrika strategigenomföranden, arbetsmiljö och utbrändhet.

Johan är en av medgrundarna till organisationen Hej Engagemang! tillsammans med bland andra Emma Egnell och Niklas Delmar, som har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, välmående, prestationer och resultat!

Att Johan Book brinner för arbetspsykologi, engagemang och motivation är tydligt när han talar. Det är inte bara en välarbetad presentation som grundas i fakta och forskning. Det är också ett pep-talk som inspirerar åhörarna – både ledare och medarbetare – att förstå förändringsprocessen, våga kommunicera och förändra, och att använda verktygen som gör förändringsarbetet till en framgång.

Om din organisation eller ditt företag vill utveckla ledarskapet och få en stark grund att stå på vid förändringsgenomföranden – då är Johan Book en svårslagen föreläsare.

Det har redan bedrivits gedigen forskning på team- och distansarbete, något som ytterligare har förstärkts i dessa Corona-tider.

Att leda på distans ställer högre krav på ledarskapet, inte mindre. Du behöver skruva upp både volym, frekvens och nedlagd tid i ditt ledarskap i interaktionen med dina medarbetare. Låt Johan berätta om hur du framgångsrikt leder på distans, om hur du motiverar. engagerar, skapar en struktur och om den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Johan ger dig forskningsbaserade tips och långsiktiga strategier för att lyckas med ditt digitala ledarskap!

Vill du att Johan ska komma till er och föreläsa eller utbilda? Hör av dig till oss på Athenas redan idag!

Visa föreläsningar med Johan Book
Johan Book - föreläsningar

Johan Book gör anpassade föreläsningar inom:

 • Arbetsglädje
 • Motivation
 • Engagemang
 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Digitalt ledarskap – att leda på distans
 • Arbetspsykologi
 • Förändring
 • Förändringsarbete

Johan skräddarsyr gärna ämne och innehåll efter kundernas behov!

Johan Book - föreläsning

Så skapar du ett effektivt, välmående och högpresterande team!

I forskningen är det tydligt vad som karakteriserar de mest högpresterande teamen. Hur ser det ut i just ert team? Vad är era främsta förbättringsområden för att bli ännu bättre och uppnå de bästa resultaten ni kan uppnå?

Målgrupp: Teamchefer alt Hela teamet

Johan Book - föreläsning

Kulturskolan – så skapar du en urstark, välmående och högpresterande kultur!

I ett modernt arbetsliv ser behoven och kraven annorlunda ut än vad det traditionellt har gjort. I det moderna arbetslivet skapar vi resultat tillsammans i mycket högre grad än förut. Detta ställer ökade krav på, men ger även massor av möjligheter för både ledning, chefer och medarbetare. Vi påverkar och påverkas i väldigt hög grad av varandra i det moderna arbetslivet. Detta är det dags att ta tag i på allvar. Kulturskolan går igenom dessa kriterier steg för steg med utgångspunkt i världens mest vetenskapliga arbetspsykologiforskning.

Målgrupp: Chefer och Medarbetare

Johan Book - föreläsning

Lyckas med din strategi - Konsten att sätta mål och följa upp dem!

Hur skapar man engagerande mål och aktivitet i en allt mer föränderlig och oförutsägbar omvärld?
Om chefers och medarbetares mål, handling och prioriteringar inte stämmer överens med det som ni vill åstadkomma strategiskt, kommer ert strategiarbete fallera och ligga långt ifrån det resultat och effekter ni räknat med. Det finns forskning i ämnet och i denna föreläsning får ni nycklarna till hur ni gör praktik av den kunskapen i er organisation.

Målgrupp: Chefer och Ledningsgrupper

Johan Book - föreläsning

Leda och samarbeta på distans!

Digitala verktyg kommer och går, våra psykologiska behov består! Att leda och samarbeta på distans ställer större krav på ledarskap & medarbetarskap. När vi numera spenderar mer tid på distans så ser våra förutsättningar för motivation, välmående och prestationer exakt likadana ut som förut.

Johans föreläsningar tar dig med på en inspirerande resa in i vetenskapens vidunderliga värld. Han slår hål på myter och levererar sanningar kring det magiska receptet för en engagerad, välmående och högpresterande organisation. Oavsett om ni är tillsammans på kontoret eller sitter fastklistrade på köksstolen i ert hem hela dagarna.

Lär dig mer om hur du genom ett gott ledarskap skapar bästa förutsättningarna för dina medarbetares motivation, välmående och prestation?

Målgrupp: Chefer & Ledningsgrupper alt Chefer & Medarbetare

Johan Book - föreläsning

Den framtida framgångsrika arbetsplatsen - hur kramar vi ur det bästa ur både de digitala och fysiska möjligheterna?

Det börjar bli hög tid att forma det nya arbetslivet i takt med att Corona-viruset sakta men säkert släpper sitt grepp om oss. Men hur ska vi göra? Vad ska vi förhålla oss till? Hur ser det framtida arbetslivet ut? Vi är mitt i ett gigantiskt globalt experiment kring vad en arbetsplats är, var den är och när den är. Men det vi pratar mindre om är att vi också är i ett än större experiment som handlar om chefer och medarbetares engagemang, välmående, innovation, kreativitet och framgång.

Genom forskning både före och under pandemin ser vi en massa framgångsfaktorer och fallgropar. Det handlar inte om antingen eller vad det gäller att arbeta på distans eller på plats rent fysiskt, utan det handlar om hur vi kramar ur det allra bästa ur de digitala och fysiska möjligheter vi har.

“Corona-virusets framfart slungade oss 10 år fram i det digitala gällande användandet av digitala samarbetsverktyg. Nu är det dags att sätta ner foten och utvärdera hur det faktiskt går.”
– Jan Gulliksen, professor “människa dator-interaktion”

Under föreläsningen tar vi ett grepp framförallt om hur vi ska förhålla oss till engagemang, välmående och goda prestationer i det framtida arbetslivet.

Vad får vi höra under föreläsningen?

 • Vad är ”drivers” och ”killers” för en engagerad, välmående och högpresterande organisation? Hur skapar vi en hög måluppfyllelse?
 • I ett modernt och föränderligt arbetsliv där vi löser komplexa uppgifter måste vi alla ta 100 % ansvar, chefer såväl som medarbetare. Men vilket ansvar är det vi måste ta och hur hjälper vi varandra?
 • Vad är egentligen en total arbetsprestation – varför är det inte bara vad du gör på jobbet som spelar roll, utan också hur du är mot dina arbetskamrater?
 • Hur gör vi för att få ut det mesta och bästa av våra möjligheter med distansarbete? Framgångsfaktorer och fallgropar?
 • Vad avgör var vi väljer att arbeta – när passar det bäst med distansarbete? När är det bäst att vi ses tillsammans fysiskt?
 • Fem konkreta tips för att lyckas med engagemang, välmående och prestation i ett arbetsliv med både fysiska och digitala möjligheter!

Referenser

Johan skapar engagemang och energier i sitt sätt att sätta fokus på de utmaningar vi insett vi har. Vi fick många kloka infallsvinklar i hur vi kan förbättra och förstärka både ledarskapet men också ledningsgruppens arbete - trots att vi sköter allt på distans!

Nina Hedberg, Verksamhetssamordnare

Arbetsförmedlingen
Skicka en icke-bindande förfrågan på Johan Book

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Johan Book