Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Våra talare är också tillgängliga för evenemang online. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

profile-cover-generic-05

Strategier för förbättrat ledarskap och ökad motivation hos medarbetarna

Johan Book

Johan Book

Johan Book är certifierad förändringsledare och utbildad medie- och kommunikationsvetare. Han brinner för motivation, ledarskapsutveckling och implementering av förändringsstrategier.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en oförpliktande förfrågan på Johan Book

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Att genomföra större förändringsarbeten i organisationer och företag är ofta en riskfylld och svår uppgift – men också en uppgift fylld av potential! Johan Book lägger på ett lättillgängligt och inspirerande sätt fram varför de flesta företag misslyckas med sina förändringsarbeten och strategigenomföranden. Med statistik, undersökningar och forskning i ryggen visar han att det väldigt ofta har att göra med bristfällig kommunikation – framför allt från chefer och ledning till de anställda.

Medarbetares motivation är också starkt beroende av chefen, och med det senaste från arbetspsykologiforskningen presenterar därför Johan enkla, konkreta och effektiva strategier för att förbättra ledarskapet i organisationer.

Därför ska du boka Johan Book

 • Du får insikt i vad undersökningar och den senaste forskningen säger om chefens påverkan på medarbetares motivation – nyttigt för både företaget i stort, för chefer och för medarbetare – speciellt om företaget ska genomgå, just nu genomgår eller har genomgått en förändringsprocess.
 • Du får hjälp att utveckla ledarskapet som indirekt leder till ökad motivation, mindre sjukfrånvaro, starkare teameffektivitet och ökad lönsamhet.
 • Få handfasta tips om hur du som ledare framgångsrikt leder på distans, Att leda på distans, motivera och engagera, att arbeta i en digital värld och den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Johan ger dig forskningsbaserade tips och långsiktiga strategier för att lyckas med ditt digitala ledarskap!

De senaste 15 åren har Johan dedikerat sin arbetstid till att hjälpa organisationer och företag att utveckla bättre ledarskap och uppföljning. Vad som definierar bra ledarskap är en stor fråga, men Johan bryter ned det i flera delar som alla är viktiga för helheten. Han talar bland annat om coachande och hälsofrämjande ledarskap, strategier för framgångsrika strategigenomföranden, arbetsmiljö och utbrändhet.

Johan Book driver Motivationsbyrån, vars mission beskrivs som att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet. Genom att utveckla och implementera ledarskapsstrategier i företaget ökar motivationen som leder till ökad prestation och som i sin tur leder till bättre resultat på både ett personligt och professionellt plan.

Att Johan Book brinner för arbetspsykologi, engagemang och motivation är tydligt när han talar. Det är inte bara en välarbetad presentation som grundas i fakta och forskning. Det är också ett pep-talk som inspirerar åhörarna – både ledare och medarbetare – att förstå förändringsprocessen, våga kommunicera och förändra, och att använda verktygen som gör förändringsarbetet till en framgång.

Om din organisation eller ditt företag vill utveckla ledarskapet och få en stark grund att stå på vid förändringsgenomföranden – då är Johan Book en svårslagen föreläsare.

Det har redan bedrivits gedigen forskning på team- och distansarbete, något som ytterligare har förstärkts i dessa Corona-tider.

Att leda på distans ställer högre krav på ledarskapet, inte mindre. Du behöver skruva upp både volym, frekvens och nedlagd tid i ditt ledarskap i interaktionen med dina medarbetare. Låt Johan berätta om hur du framgångsrikt leder på distans, om hur du motiverar. engagerar, skapar en struktur och om den ädla konsten att sätta mål och följa upp. Johan ger dig forskningsbaserade tips och långsiktiga strategier för att lyckas med ditt digitala ledarskap!

Vill du att Johan ska komma till er och föreläsa eller utbilda? Hör av dig till oss på Athenas redan idag!

Visa föreläsningar med Johan Book
Johan Book - föreläsningar

Johan Book gör anpassade föreläsningar om

 • Arbetspsykologi
 • Engagemang
 • Motivation
 • Arbetsglädje
 • Förändring
 • Förändringsarbete
 • Våga kommunicera
 • Ledarskap
 • Digitalt ledarskap – att leda på distans

Johan skräddarsyr gärna ämne och innehåll efter kundernas behov!

Skicka en oförpliktande förfrågan på Johan Book

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Johan Book