Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Strategier för förbättrat ledarskap och ökad motivation hos medarbetarna

Johan Book

Certifierad förändringsledare och utbildad medie- och kommunikationsvetare som hjälper företag att bygga hållbara organisationer och människor, samtidigt!

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Johan Book

 • Du får inspiration, hjälp och konkreta verktyg att utveckla ledarskap och medarbetarskap som i sin tur leder till ökad motivation, mindre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och ökad framgång.
 • Du får insikt i vad världens mest evidensstarka forskning säger om både chefers och medarbetares påverkan på både sin egen och sina arbetskamraters motivation, välmående och prestation – nyttigt för både organisationen i stort, för chefer och för medarbetare – speciellt om företaget står inför utmanande förändringar i framtiden.
 • Få handfasta tips om hur du som ledare & medarbetare framgångsrikt leder och samarbetar på distans. Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna vad det kommer till distansarbete? Hur kan vi bygga en urstark och välmående organisation där vi drar nytta av de fantastiska möjligheter som de digitala och fysiska arbetssätten för med sig?
Skicka en icke-bindande förfrågan på Johan Book

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Johan Book

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Johan Book har sedan barnsben varit intresserad av hur människor fungerar och har sedan mitten på nittiotalet utvecklat, ett som han säger, osunt intresse för forskningen inom motivation, ledarskap, medarbetarskap, team och företagskulturer.

De senaste 20 åren har Johan arbetat med ledarskap, medarbetarskap och förändringsledning. Han har varit verksam i stor internationell koncern, olika affärsområden, små bolag och är numera en av drivkrafterna bakom initiativet ”HejEngagemang!”. En organisation som kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige där de står med fötterna djupt i världens mest evidensstarka forskning och verkar som en brygga till hur organisationer kan göra praktik av all den fantastiska kunskap som finns! Han är också författare till två böcker som legat topp tre på försäljningslistorna i Sverige, ”Ledarutmaningen – planera är silver, göra är guld” samt den senaste som gavs ut 2021 ”Börja göra – en handbok i medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation”.

Därför ska du boka Johan Book

 • Du får inspiration, hjälp och konkreta verktyg att utveckla ledarskap och medarbetarskap som i sin tur leder till ökad motivation, mindre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och ökad framgång.
 • Du får insikt i vad världens mest evidensstarka forskning säger om både chefers och medarbetares påverkan på både sin egen och sina arbetskamraters motivation, välmående och prestation – nyttigt för både organisationen i stort, för chefer och för medarbetare – speciellt om företaget står inför utmanande förändringar i framtiden.
 • Få handfasta tips om hur du som ledare & medarbetare framgångsrikt leder och samarbetar på distans. Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna vad det kommer till distansarbete? Hur kan vi bygga en urstark och välmående organisation där vi drar nytta av de fantastiska möjligheter som de digitala och fysiska arbetssätten för med sig?

Johan tar er med på en spännande resa kring hur ni tillsammans skapar förutsättningar för en engagerad, välmående och högpresterande organisation, hur ni ska få ut det bästa av de digitala och fysiska möjligheterna när ni bygger vidare på hybridarbetet, hur ni skapar ett fantastiskt team och hur ni alla tillsammans är med och bygger er finfina organisationskultur. Innehållsrikt. Intressant. Roligt. Konkret.

Få koll på framgångsfaktorer och fallgropar vad det gäller distansarbete och en djupare kunskap om hur man tillsammans skapar förutsättningar för en engagerad, välmående och högpresterande organisation. Om din organisation eller ditt företag vill utveckla ledarskap & medarbetarskap och få en
stark grund att stå på gällande att lyckas med det ni tar er för– då är Johan Book en svårslagen föreläsare.

Vill du att Johan ska komma till er och föreläsa eller utbilda? Hör av dig till oss på Athenas redan idag!

Foto: Ateljelena

Visa föreläsningar med Johan Book
Johan Book - föreläsningar

Att skapa den framtida framgångsrika arbetsplatsen - hur kramar vi ur det bästa ur både de digitala och fysiska möjligheterna?

Det börjar bli hög tid att forma det nya arbetslivet i takt med att Corona-viruset sakta men säkert släpper sitt grepp om oss. Men hur ska vi göra? Vad ska vi förhålla oss till? Hur ser det framtida arbetslivet ut?

Genom forskning både före och under pandemin ser vi en massa framgångsfaktorer och fallgropar. Det handlar inte om antingen eller vad det gäller att arbeta på distans eller på plats rent fysiskt, utan det handlar om hur vi kramar ur det allra bästa ur de digitala och fysiska möjligheter vi har.

Under föreläsningen tar Johan Book ett grepp framförallt om hur vi ska förhålla oss till engagemang, välmående och goda prestationer i det framtida arbetslivet. Och hur vi alla genom våra beteenden bidrar till dess framgång eller fall. Oavsett om vi är chef eller medarbetare.

Föreläsningen går bl.a igenom:

 • Vad är ”drivers” och ”killers” för en engagerad, välmående och högpresterande organisation? Hur skapar vi en hög måluppfyllelse?
 • I ett modernt och föränderligt arbetsliv där vi löser komplexa uppgifter måste vi alla ta 100 % ansvar, chefer såväl som medarbetare. Men vilket ansvar är det vi måste ta och hur hjälper vi varandra?
 • Hur gör vi för att få ut det mesta och bästa av våra möjligheter med distansarbete? Framgångsfaktorer och fallgropar?
 • Fem konkreta tips för att lyckas med engagemang, välmående och prestation i ett arbetsliv med både fysiska och digitala möjligheter!

Målgrupp: Chefer & Ledningsgrupper alt. Chefer & Medarbetare

Johan Book - föreläsning

Konsten att skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation – som lyckas med det den tar sig för!

En engagerad, välmående och högpresterande organisation är ingenting du får, utan det är något du förtjänar. Utan rätt förutsättningar på plats så kommer engagemang, välmående och goda prestationer att lysa med sin frånvaro. Vad ska då vi som chefer göra och inte göra för att lyckas skapa det där magiska engagemanget?

Syftet med föreläsningen är att skapa inspiration och göra verkstad av kunskapen kring hur man genom ett gott ledarskap kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, höga frisktal, bättre prestationer, hög innovationstakt, förändrade beteenden samt bättre kundnöjdhet och måluppfyllelse.

Komplexa studier på meta-analysnivå bryts ner till konkreta och lättapplicerade ledarskapsbeteenden som kommer att ta er organisation till en ny nivå.

Föreläsningen går bl.a igenom:

 • Self determination theory – vad behöver vi för att tillfredsställa våra psykologiska behov så att vi både mår och presterar bra?
 • Goal setting theory – hur utför vi ett korrekt utformat målsättningsarbete? Vilka mål ska sättas och av vem?
 • Varför uppmuntran är ett av dina viktigaste verktyg att styra beteenden och förändring?
 • Ledarskapets viktigaste ”do´s and dont´s” i jakten på ökat medarbetarengagemang och framgång.

Målgrupp: Chefer & Ledningsgrupper

Johan Book - föreläsning

Kulturskolan – så skapar du en urstark, välmående och högpresterande kultur!

Starka kulturer som innehåller faktorer för ökat engagemang, bättre samarbeten, ökat välmående, mer innovation och bättre prestationer har alla en sak gemensamt. Det handlar om gott ledarskap, magiskt medarbetarskap och effektiva team. Ett modernt arbetsliv är en tillsammans-resa, inte en ego-tripp.

I ett modernt arbetsliv ser behoven och kraven annorlunda ut än vad det traditionellt har gjort. I det moderna arbetslivet skapar vi resultat tillsammans i mycket högre grad än förut. Detta ställer ökade krav på ledarskap & medarbetarskap, men ger även massor av möjligheter för både ledning, chefer och medarbetare.

De olika fokusområdena som berörs är:

 •  Vilka är våra drivkrafter och vad är egentligen en god arbetsprestation?
 • Våra beteenden påverkar och smittar, både de goda och de negativa! Hur påverkar vi varandra på jobbet, på gott och ont?
 • För vem och varför ska vi göra vad? Hur sätter vi kunden i fokus i allt vi gör?
 • Konsten att skapa förutsättningarna för ett engagerat, välmående och högpresterande team!

Målgrupp: Chefer & Medarbetare

Referenser

Johan skapar engagemang och energier i sitt sätt att sätta fokus på de utmaningar vi insett vi har. Vi fick många kloka infallsvinklar i hur vi kan förbättra och förstärka både ledarskapet men också ledningsgruppens arbete - trots att vi sköter allt på distans!

Nina Hedberg, Verksamhetssamordnare

Arbetsförmedlingen
Skicka en icke-bindande förfrågan på Johan Book

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Johan Book