Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter

Våra talare är också tillgängliga för evenemang online. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

profile-cover-generic-01-blue

Hur påverkar konsumtionskultur och mediekonsumtion människors beteende?

Katarina Graffman

Katarina Graffman

Katarina Graffman är författare, föreläsare och doktor i antropologi. Hennes forskning har till stor del riktats mot hur konsumtionskultur yttrar sig och dess påverkan på samhället i stort.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Katarina Graffman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hållbart tänkande har gått från att vara ett trendigt modeord som i princip alla slängde omkring sig för några år sedan, till att bli något som alla seriösa företag behöver förstå och sträva efter. Dels på grund av regleringar och riktlinjer på nationell och internationell nivå, men kanske mest på grund av högre medvetenhet och krav från konsumenter.

Konsumtionskulturen har förändrats markant de senaste decennierna och Katarina Graffman visar hur detta kan komma att påverka ditt företag, om det inte redan har gjort det. Sociala medier och digitalisering har skapat nya beteendemönster hos människor.

Därför ska du boka Katarina Graffman

  • Få insikt i, perspektiv, en pusselbit om den unga generationen människor födda efter 1995 – är ute efter när det kommer till produkter, tjänster och arbetsplatser. Studera konsumtionskulturen, våga satsa långsiktigt och bli en attraktiv arbetsplats för kommande generationers innovatörer.
  • Trender och bubblor – hur vet man när en trend är här för att stanna? När övergår en trend till att bli en sprickande bubbla? Katarina Graffman guidar dig och ditt företag i hur man kan använda konsumtionskultur för att tolka mänskligt beteende.
  • Katarina Graffman har många strängar på sin lyra och kan skräddarsy föreläsningen utifrån beställarens och publikens önskemål. Föreläser både på svenska och engelska.

Forskning kring konsumtionskultur innebär inte enbart att man tittar på människors köpbeteenden. Det är så klart en viktig del för alla som säljer någon produkt eller tjänst, men det är inte allt. Insikt i hur konsumtionskultur fungerar kan ge hintar om hur människor tenderar att hantera kriser, prioriterar politiska frågor och annat. Nya sätt att konsumera innebär nya sätt att tänka, ta sig an information och interagera med andra människor.

Katarina Graffman talar även om den unga generationen. De som föddes in i en värld av smartphones och sociala medier där alla ständigt är uppkopplade. Alla företag som på riktigt vill kunna rikta sig till denna målgrupp – både i form av medarbetare och kunder – behöver förstå denna årgång människor bättre. Genom att studera konsumtionskulturen är du ett stort steg på vägen dit.

Boken ”Vi är vad vi köper” (2018) skrev Katarina Graffman tillsammans med Jacob Östberg och behandlar den fria marknadens för- och nackdelar. Frågeställningen ”vad skulle du vara utan dina ägodelar?” är genomgående i boken. Det är dock inte en bok med politisk agenda utan mer en intressant och saklig genomgång av vad ett konsumtionssamhälle innebär och hur det påverkar människor och deras beteende.

Katarina Graffman är också medförfattare till boken ”På spaning efter den tid som kommer – bubblor, skam och andra fenomen” (2020). Det är sociala och kulturella faktorer i samtiden som sitter på information om hur framtiden kommer se ut. Katarina ger oss analyser av moderna fenomen och pekar ut utvecklingslinjer för framtiden.

Visa föreläsningar med Katarina Graffman
Katarina Graffman - föreläsningar

Katarina Graffman  håller anpassade föreläsningar som faller inn under henns kompetensområde. Exmepel på föreläsningar kan var:

  • Människan, konsumtion och hållbarhet – hur går det ihop?
  • På spaning efter den tid som kommer – bubblor, skam och andra fenomen.
  • Unga och mediebeteenden
  • Tribes & Trends

Katarina föreläser både på svenska och engelska.

Boka Katarina eller veta mer? Kontakta oss på Athenas redan idag.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Katarina Graffman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Katarina Graffman