Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Hur påverkar vår konsumtion klimatet och vilka förändringar är möjliga på kort och längre sikt?

Annika Carlsson Kanyama_Athenas talarbyrå

Annika Carlsson Kanyama

Hållbarhetsforskare som brinner för att kommunicera forskning på ett lättsamt och tankeväckande sätt i förhoppningen att bidra till ett mer klimatsmart samhälle. 

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Annika Carlsson Kanyama

  • Förstå sambandet mellan klimat och konsumtion och hur man kan räkna fram det 
  • Få en bild av vilka delar av konsumtionen som orsakar stor eller liten klimatpåverkan och varför 
  • Bli insatt i hur olika konsumtionsval påverkar klimatet och vilka förändringar som kan göras med olika budgetar 
  • Få en bild av vilka styrmedel som är möjliga för att underlätta för en konsumtionsomställning och vilka hinder som finns för att tillämpa dessa

 

Annika Carlsson Kanyama har forskat om konsumtionens klimatpåverkan sedan mitten av 1990-talet, både på Stockholms universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut och KTH. Hon har doktorerat i naturresurshushållning och är docent i industriell ekologi vid KTH. 

Annika var tidigt intresserad av miljöfrågor och skaffade sig som ung en praktisk lantbruksutbildning i Sverige vars kunskaper hon tog med sig till Franska Guyana där hon startade en egen gård.  Hon har också arbetat med markvårdsfrågor i Tanzania samt som miljöinspektör i flera kommuner.  

Hon doktorerade år 1999 med en avhandling om konsumtion och klimat, något som vid den tiden var ett nytt ämne. Sedan dess har hon på olika sätt forskat om sambandet mellan klimat och konsumtion, ofta med fokus på mat. Hon har väldigt ofta samarbetat med forskare med en beteendevetenskaplig bakgrund och också breddat forskningen till att omfatta hur anpassning kan ske till ett förändrat klimat samt miljö-och sociala fördelar med stadsodling 

Annikas forskning har ofta haft ett stort allmänintresse vilket lett till många föredrag och mediaframträdanden. Idag brinner hon för att sprida forskningsresultat som på olika sätt kan bidra till den klimatomställning som det blir alltmer bråttom att genomföra. Även om alls inte allt ansvar för den omställningen ligger på konsumenterna så tror hon att utan ett konsumentengagemang blir omställningen svår.  

Vill du lära dig mer om hållbarhet, miljö och klimat? Boka en föreläsning med Annika Carlsson Kanyama redan idag!

Skicka en icke-bindande förfrågan på Annika Carlsson Kanyama

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Annika Carlsson Kanyama har forskat om konsumtionens miljöpåverkan de senaste 25 åren och är bland annat docent på KTH.

Därför ska du boka Annika Carlsson Kanyama

  • Förstå sambandet mellan klimat och konsumtion och hur man kan räkna fram det 
  • Få en bild av vilka delar av konsumtionen som orsakar stor eller liten klimatpåverkan och varför 
  • Bli insatt i hur olika konsumtionsval påverkar klimatet och vilka förändringar som kan göras med olika budgetar 
  • Få en bild av vilka styrmedel som är möjliga för att underlätta för en konsumtionsomställning och vilka hinder som finns för att tillämpa dessa

 

Annika Carlsson Kanyama har forskat om konsumtionens klimatpåverkan sedan mitten av 1990-talet, både på Stockholms universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut och KTH. Hon har doktorerat i naturresurshushållning och är docent i industriell ekologi vid KTH. 

Annika var tidigt intresserad av miljöfrågor och skaffade sig som ung en praktisk lantbruksutbildning i Sverige vars kunskaper hon tog med sig till Franska Guyana där hon startade en egen gård.  Hon har också arbetat med markvårdsfrågor i Tanzania samt som miljöinspektör i flera kommuner.  

Hon doktorerade år 1999 med en avhandling om konsumtion och klimat, något som vid den tiden var ett nytt ämne. Sedan dess har hon på olika sätt forskat om sambandet mellan klimat och konsumtion, ofta med fokus på mat. Hon har väldigt ofta samarbetat med forskare med en beteendevetenskaplig bakgrund och också breddat forskningen till att omfatta hur anpassning kan ske till ett förändrat klimat samt miljö-och sociala fördelar med stadsodling 

Annikas forskning har ofta haft ett stort allmänintresse vilket lett till många föredrag och mediaframträdanden. Idag brinner hon för att sprida forskningsresultat som på olika sätt kan bidra till den klimatomställning som det blir alltmer bråttom att genomföra. Även om alls inte allt ansvar för den omställningen ligger på konsumenterna så tror hon att utan ett konsumentengagemang blir omställningen svår.  

Vill du lära dig mer om hållbarhet, miljö och klimat? Boka en föreläsning med Annika Carlsson Kanyama redan idag!

Visa föreläsningar med Annika Carlsson Kanyama
Annika Carlsson Kanyama föreläsning

Hur konsumtion och klimat hänger ihop

Denna föreläsning tar ett brett grepp på konsumtion och klimat och förklarar dels hur man kan beräkna denna, vilka varor och tjänster som står för mest klimatpåverkan, hur klimatpåverkan skiljer sig mellan olika grupper, vilka styrmedel som kan användas för att minska klimatpåverkan samt vilka val som redan idag kan göras i vardagen för att minska klimatutsläppen.

Längd: Optimalt 45 minuter, med möjlighet till ytterligare 10-15 minuters frågestund. 

Annika Carlsson Kanyama föreläsning

Matens klimatpåverkan

Föreläsningen fokuserar på matens klimatpåverkan dels hur man kan beräkna denna, vilka livsmedel som står för mest klimatpåverkan och varför, hur klimatpåverkan skiljer sig mellan olika koster, vilka styrmedel som kan användas för att minska klimatpåverkan från maten samt vilka val som redan idag kan göras i vardagen för att minska klimatutsläppen.

Längd: Optimalt 45 minuter, med möjlighet till ytterligare 10-15 minuters frågestund.

Annika Carlsson Kanyama föreläsning

Kvinnor, män och klimatförändringen

Denna föreläsning fokuserar på varför kvinnor och män påverkar klimatet olika genom sin konsumtion samt på olikheter i hur kvinnor och män kan drabbas av klimatförändringarna. Exempel både från Sverige och från andra länder.

Längd: Optimalt 45 minuter, med möjlighet till ytterligare 10-15 minuters frågestund

Skicka en icke-bindande förfrågan på Annika Carlsson Kanyama

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Annika Carlsson Kanyama