Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
Tobias Jansson

Visionärt och inspirerande om cirkulär ekonomi

Tobias Jansson

Tobias Jansson

Tobias Jansson gör det komplexa området cirkulär ekonomi begripligt och inspirerar oss att skapa såväl ökad lönsamet som minskad belastning på miljön genom att cirkulera mera.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Tobias Jansson

 • Tobias Jansson gör det komplexa området cirkulär ekonomi begripligt och inspirerande
 • En föreläsning med Tobias Jansson är alltid uppdaterad, visionär och full av goda exempel
 • Tobias Jansson förmedlar en positiv framtidsbild som rymmer mängder av kreativa möjligheter
Skicka en icke-bindande förfrågan på Tobias Jansson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Tobias

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Hur kan ett samhälle se ut där resurser alltid tas tillvara och cirkuleras vidare utan att bli avfall? Visionen om ett sådant samhälle kallas cirkulär ekonomi och handlar om att designa om mekanismerna i ekonomin så att resurseffektiviteten ökar. Resultatet blir såväl ökad lönsamhet som minskad belastning på miljön. 

Därför ska du boka Tobias Jansson

 • Tobias Jansson gör det komplexa området cirkulär ekonomi begripligt och inspirerande
 • En föreläsning med Tobias Jansson är alltid uppdaterad, visionär och full av goda exempel
 • Tobias Jansson förmedlar en positiv framtidsbild som rymmer mängder av kreativa möjligheter

Tobias Jansson var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige och har i över 10 år inspirerat med sina föreläsningar om möjligheter i det cirkulära samhället: cirkulära affärsmodeller som förlänger produkters livslängd, delningsekonomi som ger ökad nyttjandegrad, symbios mellan företag för resursutbyte, jordbruk som förbättrar ekosystemet, och mycket annat.

För att skapa det cirkulära samhället behövs enligt Tobias Jansson tre byggstenar. Den första är att göra affärer kring att cirkulera produkter och material i samhället så länge som möjligt, genom cirkulära affärsmodeller. Den andra är att skapa kopplingar mellan företag så att avfall och överskott från en verksamhet kan bli resurs hos någon annan, så kallad industriell symbios. Den tredje är att bedriva verksamheter som nyttjar skog och mark på ett regenerativt sätt, det vill säga som gör att ekosystemen återställs och förbättras över tid. Tobias Jansson har ett flertal olika föreläsningar där han antingen förmedlar helhetsvisionen om det cirkulära samhället eller gräver djupare inom något av dessa tre områden.

Tobias Jansson är omvärldsbevakare, föreläsare och konsult med fokus på cirkulär ekonomi. Han föreläser, håller workshops för att sätta igång innovationsprocesser och stöttar verksamheter att utvecklas i cirkulär riktning. Sedan 2012 driver han bloggen CircularEconomy.se. 2022 utkom boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin som han skrivit tillsammans med affärsutvecklaren Emma Dalväg. På uppdrag av Tillväxtverket har han tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. Tobias Jansson har bland annat bakgrund inom tidningsvärlden och var 2006 med och grundade Camino, ett magasin om hållbar livsstil.

Boka en visionär och inspirerande föreläsning med Tobias Jansson här hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Tobias Jansson
TOBIAS JANSSON FÖRELÄSNING

Möjligheter med cirkulär ekonomi

 • Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare istället för att bli avfall. Genom att cirkulera produkter, skapa värde ur avfall och överskott och använda mark på sätt som gör att ekosystemen byggs upp skapar vi det cirkulära samhället.
 • I den cirkulära ekonomin går affärsnytta hand i hand med miljönytta, genom förfinade materialflöden för kvalitativ återvinning och innovativa affärsmodeller som möjliggör att produkter används länge och ofta. Till cirkulär ekonomi hör också industriell symbios, att tjäna pengar på att cirkulera avfall och överskott, och det regenerativa jordbruket.
 • Tobias Jansson ger i denna föreläsning en översikt över området cirkulär ekonomi med utgångspunkt från en rad inspirerande exempel på företag och andra verksamheter som utmanar rådande paradigm och arbetar cirkulärt redan idag. Föreläsningen ger också inblick i bakomliggande idéer, politiska strategier inom området och tips på verktyg för att komma igång.
TOBIAS JANSSON FÖRELÄSNING

Tjäna pengar på avfall och överskott

 • Med utgångspunkt från sin bok Symbios – hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin ger Tobias Jansson en inspirerande översikt över området industriell symbios. I föreläsningen görs nedslag hos ett flertal företag och andra verksamheter som idag arbetar i symbios, med ökad lönsamhet och miljönytta som resultat.
 • Industriell symbios skapas genom att avfall eller överskott från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt.
 • När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi.
TOBIAS JANSSON WORKSHOP

Affärsmöjligheter med avfall och överskott genom symbios (workshop)

Lär er att börja se avfall och överskott som affärsmöjligheter och intäkter istället för problem och kostnader. Denna workshop med Tobias Jansson är ett perfekt komplement till föreläsningen ”Tjäna pengar på avfall och överskott” där ni får inventera era flöden av vatten, energi och material och fundera på hur de kan skapa värde genom symbiossamverkan.

TOBIAS JANSSON FÖRELÄSNING

Vilken cirkulär affärsmodell passar er?

 • Ett sätt att beskriva vad en cirkulär affärsmodell är är att det är ett sätt att göra affär som inte leder till att avfall uppstår. Det sker genom att cirkulära system skapas runt produkten så att den återvänder till företaget efter användandet, så att material kan återvinnas, komponenter återanvändas och, i det bästa fallet, att produkten i sig cirkuleras vidare till en annan användare.
 • Det finns fem vedertagna sätt att skapa värde i cirkulära affärsmodeller. Tobias Jansson berättar vilka de är och ger belysande exempel. Dessutom visar han två andra sätt att skapa affärsnytta och miljönytta i den cirkulära ekonomin: industriell symbios och regenerativt jordbruk.
 • Tobias Jansson visar också affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas som han varit med och tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket. Med hjälp av verktyget kan ni skruva på en affärsmodell från ett linjärt nuläge till ett önskat cirkulärt framtidsläge.
TOBIAS JANSSON WORKSHOP

Cirkulär affärsutveckling (workshop)

Lär er utveckla cirkulära affärsmodeller med affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. Denna workshop med Tobias Jansson är ett praktiskt komplement till föreläsningen ”Vilken cirkulär affärsmodell passar er?”. Ni kan välja att bli utmanade att skruva på er egen affärsmodell eller arbeta med ett fiktivt affärscase.

Referenser

Vårt event behövde startas upp med en grov men tydlig bild av vad Cirkulär ekonomi är. På ett engagerande sätt kunde Tobias ge oss den rivstarten och därmed även förutsättningen för att jobba vidare med ämnet under dagen.

sakkunnig samordnare

Region Gävleborg

Tobias hade gjorde en väl avvägd och inspirerande föreläsning som var anpassad till syftet med dagen. Han växlade teori med konkreta exempel som förtydligade vad cirkulär ekonomi handlar om och hur den kan genomföras i praktiken. Det gjorde att budskapet kändes mycket konstruktivt, och att det finns massor av potentialer som vi omedelbart kan börja jobba med. Tobias föreläsning gav grundläggande och viktig kunskap om vad cirkulär ekonomi handlar om och ett tydligt medskick att det är det här som gäller i allt fortsatt innovationsarbete över lag. Min egen känsla blev "Vad väntar vi på? Nu sätter vi igång med ökat intensitet!"

Moniqa Klefbom

Region Gävleborg

Mycket intressant och bra genomgång av en stor fråga. Väl mottagen av våra deltagare.

Maxim Fris

CANEA Partner Group AB
Skicka en icke-bindande förfrågan på Tobias Jansson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Tobias Jansson