Tobias Jansson
Tobias Jansson

Tobias Jansson

Föreläsare och omvärldsanalytiker som konkretiserar den cirkulära ekonomin.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Tobias Jansson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tobias Jansson hjälper er att förstå och implementera cirkulär ekonomi i ert företag eller organisation. Med hundratals föreläsningar och workshops i bagaget är han en väl etablerad och uppskattad föreläsare. Boka en Tobias Jansson föreläsning fylld av inspirerande och praktiska kunskaper om cirkulär ekonomi idag hos oss på Athenas!

Tobias initierar innovationsprocesser i cirkulär riktning hos företag och andra verksamheter. Han har hållit långt över hundra uppskattade föreläsningar och workshops för privata och offentliga aktörer runt om i Norden. Sedan 2012 driver Tobias bloggen CircularEconomy, och var 2006 med och grundade magasinet Camino som skriver om hållbar livskvalitet.

Boka en Tobias Jansson föreläsning om ni vill:

 • Lära er mer om cirkulär ekonomi och hur ni själva kan implementera det i er verksamhet
 • Ha ett riktigt etablerat proffs som föreläser för er om cirkulär ekonomi, med hundratals föreläsningar bakom sig
 • Vara med och bidra till framtidens hållbara ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att implementera ett affärsmässigt och ekonomiskt kretslopp i företag och verksamheter för att spara på jordens resurser.

Tobias Jansson är föreläsare och omvärldsbevakare med sitt fokus på cirkulär ekonomi. Han har inspirerande och innovationsdrivande föreläsningar och workshops för företag som vill lära sig mer om cirkulär ekonomi. Tobias Jansson är författaren bakom boken ”Symbios” (2021) tillsammans med Emma Dalväg. Boken är en crash course i industriell symbios. Det vill säga att tjäna pengar på det andra slänger, vilket är framtidens sätt att göra affärer i den cirkulära ekonomin.

Tidigare har Tobias Jansson jobbat inom reklamvärlden och media. Han kom första gången i kontakt med miljöfrågor när han studerade sociologi, och sen dess har det varit hans stora drivkraft i livet. Att kombinera hållbarhet med lönsamhet. Jordens resurser är inte oändliga, och allt fler företag måste anpassa sig till förändringen – hållbara och miljövänliga alternativ är en viktig del i lösningen.

Tillsammans med Tobias Jansson kommer ni lära er mer om cirkulär ekonomi och hur det kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt till ert företag. Tobias föreläser alltid med inspirerande och konkreta exempel för att göra det pedagogiskt och lättsmält. Föreläsningarna kan kombineras med tillhörande workshop där ni genast själva kommer igång i det cirkulära tänket!

Boka en Tobias Jansson föreläsning idag hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Tobias Jansson
TOBIAS JANSSON FÖRELÄSNING

Möjligheter med cirkulär ekonomi

 • Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare istället för att bli avfall. Genom att cirkulera produkter, skapa värde ur avfall och överskott och använda mark på sätt som gör att ekosystemen byggs upp skapar vi det cirkulära samhället.
 • I den cirkulära ekonomin går affärsnytta hand i hand med miljönytta, genom förfinade materialflöden för kvalitativ återvinning och innovativa affärsmodeller som möjliggör att produkter används länge och ofta. Till cirkulär ekonomi hör också industriell symbios, att tjäna pengar på att cirkulera avfall och överskott, och det regenerativa jordbruket.
 • Tobias Jansson ger i denna föreläsning en översikt över området cirkulär ekonomi med utgångspunkt från en rad inspirerande exempel på företag och andra verksamheter som utmanar rådande paradigm och arbetar cirkulärt redan idag. Föreläsningen ger också inblick i bakomliggande idéer, politiska strategier inom området och tips på verktyg för att komma igång.
TOBIAS JANSSON FÖRELÄSNING

Tjäna pengar på avfall och överskott

 • Med utgångspunkt från sin bok Symbios – hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin ger Tobias Jansson en inspirerande översikt över området industriell symbios. I föreläsningen görs nedslag hos ett flertal företag och andra verksamheter som idag arbetar i symbios, med ökad lönsamhet och miljönytta som resultat.
 • Industriell symbios skapas genom att avfall eller överskott från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt.
 • När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi.
TOBIAS JANSSON WORKSHOP

Affärsmöjligheter med avfall och överskott genom symbios (workshop)

Lär er att börja se avfall och överskott som affärsmöjligheter och intäkter istället för problem och kostnader. Denna workshop med Tobias Jansson är ett perfekt komplement till föreläsningen ”Tjäna pengar på avfall och överskott” där ni får inventera era flöden av vatten, energi och material och fundera på hur de kan skapa värde genom symbiossamverkan.

TOBIAS JANSSON FÖRELÄSNING

Vilken cirkulär affärsmodell passar er?

 • Ett sätt att beskriva vad en cirkulär affärsmodell är är att det är ett sätt att göra affär som inte leder till att avfall uppstår. Det sker genom att cirkulära system skapas runt produkten så att den återvänder till företaget efter användandet, så att material kan återvinnas, komponenter återanvändas och, i det bästa fallet, att produkten i sig cirkuleras vidare till en annan användare.
 • Det finns fem vedertagna sätt att skapa värde i cirkulära affärsmodeller. Tobias Jansson berättar vilka de är och ger belysande exempel. Dessutom visar han två andra sätt att skapa affärsnytta och miljönytta i den cirkulära ekonomin: industriell symbios och regenerativt jordbruk.
 • Tobias Jansson visar också affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas som han varit med och tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket. Med hjälp av verktyget kan ni skruva på en affärsmodell från ett linjärt nuläge till ett önskat cirkulärt framtidsläge.
TOBIAS JANSSON WORKSHOP

Cirkulär affärsutveckling (workshop)

Lär er utveckla cirkulära affärsmodeller med affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. Denna workshop med Tobias Jansson är ett praktiskt komplement till föreläsningen ”Vilken cirkulär affärsmodell passar er?”. Ni kan välja att bli utmanade att skruva på er egen affärsmodell eller arbeta med ett fiktivt affärscase.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Tobias Jansson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Tobias Jansson