Redan som ung tjej började Shoka satsa på aktier och hon hade drivkraften att bli ekonomiskt självständig med sig tidigt. Hon försöker att förmedla flera perspektiv kring ekonomi, det handlar nödvändigtvis inte om att bli rik utan om att ta makten över sitt liv och hon vill ge en ökad ekonomisk kunskap till invandrare för att ge dem bättre förutsättningar att komma in i samhället, och på så sätt också öka deras självkänsla och självständighet.