Nyhetsbrev Datapolicy

Nyhetsbrev Datapolicy

Datapolitik

Datapolicy

Senast uppdaterad: 27/9-2022

1. Nyhetsbrev från Athenas

Med nyhetsbrevet från Athenas får du specifika erbjudanden om föreläsningar, kurser eller workshops, samt inbjudningar till gratis kundevent. Vi ber dig att välja hur vi ska rikta innehållet i våra e-postmeddelanden så att de erbjudanden du får från oss är relevanta för just dig. Genom att ge ditt telefonnummer ger du oss möjlighet att ringa dig vid behov. Ange dessutom vilken region du bor i så att vi kan bjuda in dig till de kundevent som vi håller i ditt närområde. Du kan alltid avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avsluta prenumeration längst ner i de e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Observera att när du avregistrerar dig från nyhetsbrevet är det permanent. Du kommer inte längre att få oönskade erbjudanden och inbjudningar från Athenas.

 2. Om Athenas PRO

Athenas PRO är en kundklubb för arbetsplatser, företag och organisationer som bokat en föreläsning, kurs eller workshop med Athenas. Det är gratis att vara medlem i Athenas PRO. Som medlem i Athenas PRO får du unika erbjudanden och inbjudningar till våra kundevent, och du kan alltid avregistrera dig från kundklubben igen. Vi ber dig att ange din jobbtitel och att välja hur vi ska rikta innehållet i våra e-postmeddelanden så att de erbjudanden du får från oss är relevanta för just dig. Genom att ge ditt telefonnummer ger du oss möjlighet att ringa dig vid behov. Ange dessutom vilken region du bor i så att vi kan bjuda in dig till de kundevent som vi håller i ditt närområde.

 3. Personuppgiftspolicy

Ett prioriterat mål hos Athenas ApS är att upprätthålla högsta säkerhetsnivå för våra kunder, föreläsare och medarbetare – det gäller även när det handlar om skydd av personuppgifter. Athenas ApS är en förmedlare av föreläsningar, kurser eller workshops. Athenas ApS (nedan kallat Athenas) är personuppgiftsansvarig. Athenas kontaktuppgifter är: Athenas ApS, Flakhaven 1. 1. 5000 Odense C, Att: Nichlas Jægergaard.

När du lämnar dina personuppgifter vid beställning av en föreläsning, kurs eller workshop från Athenas, samtycker du även samtidigt till att dina personuppgifter behandlas av Athenas.

 

4.  Hur samlar Athenas in personuppgifter?

Athenas samlar in personuppgifter på följande sätt:

• När du väljer att köpa en föreläsning, kurs eller workshop från Athenas

• Om du anmäler dig till något av våra kundevent

• Om vi har ringt dig, eller träffat dig på en mässa, ett kundevent eller på ett kundbesök och fått ditt samtycke till att vi kan kontakta dig via post

• När du fyller i en förfrågan på webbplatsen

• Med hjälp av Cookies samlar vi även in uppgifter om ditt beteende på vår webbplats

All insamling av personuppgifter och hur de behandlas kommer alltid att ske i enlighet med lagen.

 

 5. Vilken information samlar Athenas in?

Athenas samlar bland annat in följande personuppgifter:

• Namn

• telefonnummer

• e-postadress

• Region

• Registreringar för kundevent

• Köphistorik

• Feedback i samband med våra kundundersökningar

• Webbläsarinformation.

 

 6. Vad är syftet med insamlingen?

Athenas syfte med att samla in personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

• Behandla din bokning eller bokning av föreläsningar, kurser eller workshops från Athenas

• Kontakta dig med inbjudningar till kundevent och specifika erbjudanden om föreläsningar, samt inspiration och nyheter

• Förbättring och utveckling av Athenas tjänster

• Anpassning av Athenas kommunikation och marknadsföring till dig

• Analys av ditt användarbeteende och återmarknadsföring

• Administration av din relation med  Athenas

• För att efterfölja lagkrav.

 

 7. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att åberopa ett antal rättigheter. Således har du

– Rätt till tillgång: Du kan be oss bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter, precis som du kan be oss att tillhandahålla en kopia av denna information.

– Rätt till rättelse: Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, inkorrekta eller på annat sätt ofullständiga har du rätt att begära att de rättas.

– Rätt till radering: Du kan under vissa exceptionella omständigheter be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter. Om du har rätt att begära radering kommer vi att informera dig om konsekvenserna av att utföra radering.

– Rätt till begränsning av behandling: Du kan under vissa exceptionella omständigheter be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att kräva begränsad behandling kommer vi att informera dig om konsekvenserna av denna typ av begränsning.


– Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att under vissa omständigheter få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att återanvända dem någon annanstans, och du har rätt att begära att vi överför uppgifterna till en tredje part enligt ditt val.

– Rätt att återkalla ditt samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

– Rätt att göra invändningar: Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter, vilket vi kommer att göra i den utsträckning du har rätt att göra det. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av invändningen i fråga innan vi slutar behandla dina personuppgifter.

– Rätt att klaga: Om du invänder mot hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klaga till den danska dataskyddsmyndigheten på www.datatilsynet.dk.

Om du vill åberopa dina rättigheter kan du kontakta oss via [email protected]

Athenas vidarebefordrar den till din postadress inom en månad efter mottagandet av din utskriftsförfrågan. När du begär rättelser och/eller radering av dina personuppgifter kommer Athenas att kontrollera om villkoren är uppfyllda och i så fall göra ändringar eller raderingar så snart som möjligt. Athenas kan avvisa förfrågningar som antingen är orimligt repetitiva, kräver oproportionerligt tekniskt ingripande (till exempel för att utveckla ett nytt system eller väsentligt ändra en befintlig praxis), påverka skyddet av andras personuppgifter eller i situationer där den begärda åtgärden måste betraktas som extremt komplicerad (till exempel förfrågningar om information som endast finns som säkerhetskopior).

 

8. Vilka delar vi personuppgifter med?

För att kunna utnyttja alla ovan nämnda partners kan vi behöva överföra personuppgifter till tredje part som inte är etablerade inom EU/EES. Om och i den utsträckning som vi överför dina personuppgifter till sådana tredje parter som är etablerade i tredje land, är vi skyldiga att se till att enheten i fråga är tillräckligt certifierad eller ingå avtal baserade på EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa att grunden för överföringen är laglig.

 

Databehandlare:  Service:  Placering:  Grund för avtal:
Mailchimp  E-mailmarketing  USA  EU-standardkontraktsbestämmelser

 

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att se till att dina personuppgifter som vi behandlar alltid är och förblir säkra och konfidentiella. Vi har därför implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder och policyer samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Våra anställda som har tillgång till personuppgifter omfattas av sekretessförpliktelser.

 

10. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du vidarebefordras till en annan webbplats rekommenderar vi att du läser deras personuppgiftspolicy och även bekantar dig med hur deras webbplats använder cookies. Vi tar inget ansvar avseende behandlingen av dina personuppgifter på andra webbplatser. För mer information om överföring av personuppgifter till tredje part som inte är etablerad inom EU/EES, eller om de avtal som ligger till grund för detta, vänligen kontakta oss på [email protected]

Känn dig trygg

Vårt primära mål med att ha en bra och transparent integritetspolicy är att få våra användare att känna sig trygga när de använder vår tjänst. Det viktigaste för oss är vår relation med våra kunder och partners. Därför uppmuntrar vi dig att kontakta oss om du har några frågor angående vår integritetspolicy och vårt skydd av dina uppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss på [email protected]

Skal vi hjælpe dig med at finde den perfekte foredragsholder til dit arrangement?

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter og gør dit arrangement til en succes.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.