Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Stridspiloten om medarbetarskap och ledarskap under extrema förhållanden

Robert Karjel

Robert Karjel är stridspiloten och civilingenjören som ger dig inspirerande och konkreta råd om ledarskap & medarbetarskap i pressade situationer.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Pedagogisk förmåga att knyta innehållet i föreläsningen till ämnet för dagen och ta ner det på verksamhetsnivå.

Agneta Magnusson - Din samarbetspartner Visa alla referenser

Därför ska du boka Robert Karjel

 • Lyssna till en av Sveriges ledande föreläsare i ämnen som berör Kriser, Säkerhetskulturer, Lagsamverkan, Medarbetarskap, Teamwork och Ledarskap under påfrestande förhållanden.
 • Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press.
 • Han lär ut hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individer och underlättar beslutsprocessen.
 • Få ett unikt perspektiv med internationell utblick baserat på nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Robert Karjel

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Robert Karjel är en inspirerande författare och föreläsare med en imponerande militär bakgrund. Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert Karjel flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden, från Estoniakatastrofen och piratjakt utanför Somalias kust, till att sätta upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan. Idag föreläser han om hur man skapar framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder.

Därför ska du boka Robert Karjel

 • Lyssna till en av Sveriges ledande föreläsare i ämnen som berör Kriser, Säkerhetskulturer, Lagsamverkan, Medarbetarskap, Teamwork och Ledarskap under påfrestande förhållanden.
 • Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press.
 • Han lär ut hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individer och underlättar beslutsprocessen.
 • Få ett unikt perspektiv med internationell utblick baserat på nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå.

Med mer än 1000 föredrag under de senaste 10 åren är han en av Sveriges mest erfarna och uppskattade föredragshållare och utsågs till Årets Talare 2016. Han har också skrivit en rad uppmärksammade thrillers och nu senast reportageboken Ut ur Kabul, om den dramatiska evakueringen ur Afghanistan sommaren 2021.

I dagens snabbrörliga värld är förändring det enda som är konstant. Från pandemier till geopolitiska konflikter och teknologiska hot, det är viktigt att förstå hur man hanterar kriser och håller organisationen på rätt kurs. Hur ska man reagera när händelser som pandemier, politiska kriser och tekniska attacker skakar om världen? Att bara läsa nyheter och känna förfäran är inte tillräckligt. Det krävs ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkerställa att organisationen är rustad för det oväntade. Med sin unika förmåga att koppla sina egna erfarenheter med allmänmänsklig reflektion ger Robert Karjel en förståelse för hur olika kriser kan påverka oss och hur vi kan förbereda oss på bästa sätt. Genom att dra paralleller från sina erfarenheter som deltagare i räddningsinsatser under Estonia-katastrofen till svåra förhandlingar på högsta politiska nivåer, ger Karjel insikter som är relevanta för alla typer av organisationer och situationer.

Robert Karjel anpassar varje föreläsning efter dina behov och önskemål, från kortare föredrag till heldagsworkshops. Oavsett om du är intresserad av ledarskap, medarbetarskap eller ren inspiration, levererar Karjel engagerande och tankeväckande presentationer på både svenska och engelska.

Boka Robert Karjel för en föreläsning som inte bara inspirerar, utan rustar dig och din organisation för att möta morgondagens utmaningar med mod och kompetens.

Visa föreläsningar med Robert Karjel

  Föreläsningar

  Alla Roberts Karjels föredrag går att livestreama eller förinspela. Robert skräddarsyr gärna föreläsningar efter kundens önskemål, situation och behov. Det går att koppla diskussioner, workshops och frågestunder till alla föredrag om så önskas. Robert kan erbjuda tekniska lösningar för streaming, likväl som att anpassa sig till kund om de redan har ett koncept. Föreläsningarna erbjuds såväl på svenska som engelska.

  Föreläsningen berör ämnen som Lagsamverkan, Medarbetarskap, Teamwork och Ledarskap under påfrestande förhållanden.

  Ut Ur Kabul – ett föredrag om evakueringen ur Afghanistan.

  I augusti 2021 faller Kabul i talibanernas händer. Den svenska ambassaden evakueras hastigt under dramatiska omständigheter. Kvar lämnas alla lokalanställda afghaner och tolkar. Om talibanerna får tag på dem är deras liv i fara. Situationen blir snart politiskt och moraliskt ohållbar och Sverige inleder en operation för att föra ut sina lokalanställda. Obeslutsamhet, trassel med tillstånd och tolkning av lagar samt en pandemi gör processen både krånglig och utdragen, och en grupp civila säkerhetsoperatörer tvingas ta täten. För varje timma minskar möjligheten att ta sig ut ur Afghanistan, och utanför Kabuls flygplats sitter tiotusentals desperata människor fast i ett kokande folkhav. Samtidigt är en självmordsbombare från Islamiska staten på väg mot flygplatsen.

  Robert Karjel har intervjuat alla som deltog i Sveriges insats och upplevde den inifrån – från ministrar och ambassadörer till ljusskygga specialförband och lokalanställda afghaner. Föredraget bygger på boken Ut ur Kabul, ett reportage som skildrar de svåra dilemman och djupa mänskliga lidande som uppstod när Sverige lämnade Afghanistan.

  Föredraget kan ges som ren inspiration, där en både spännande och rent otrolig historia berättas med utgångspunkt i boken och dess tillkomst. Eller så ges föredraget som en studie i hur en svår kris tar sig uttryck i ett land som Sverige. Vad händer när juridik och formalia möter moral i en dysfunktionell ledningsstruktur? Vad innebär det när enskilda individer måste kompensera med egna initiativ och ta stora risker för att överbrygga förvaltningens tillkortakommanden? Exemplen och slutsatserna är i högsta grad tillämpliga för offentlig förvaltning och näringsliv i allmänhet.

  Längd: 45 till 90 minuter

  Att leda på distans 

  Genom åren har Robert som chef inom Försvarsmakten ofta varit tvungen att leda på distans, ibland till följd av geografiska förutsättningar då man verkar med flera separerade enheter över ett stort område, eller om man behöver leda projekt som pågår på flera kontinenter eller att kommunikationsförutsättningar gör att man inte kan ha kontakt (eller bör ha kontakt) under en längre tid. Det finns många paralleller med det läge som uppstått till följd av Corona – att leda på distans är ett hett och angeläget ämne för många nu.

  Robert presenterar och levandegör sedan länge beprövade principer och metoder inom indirekt ledarskap, både i form av övergripande resonemang men också genom egna direkta erfarenheter. I föreläsningen pratar han om:

  • Hur man skapar gemensamma målbilder som är tydliga men också relevanta över tid i alla nivåer av verksamheten.
  • Att gå från ”frihet under ansvar” till att uttrycka tydliga mandat som också är användbara i oförutsägbara situationer.
  • Beskriva de fällor som gärna uppstår när en verksamhet är utspridd på flera platser och skilda verkligheter omöjliggör en gemensam uppfattning.
  • Hur gör man när man inte längre har tillgång till alla de subtila signaler som det vardagliga umgänget innebär: kroppsspråk, humör, småprat och skämt?

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Hållbart Ledarskap

  Nu gäller det att stå stadigt, och hantera hela spektrumet av vad som krävs och vad som uppfattas som rätt, samtidigt som osäkerheterna är stora.

  • I allt högre grad förväntas ens verksamhet vara hållbar både ur ett miljömässigt och etiskt perspektiv. Man förväntas tydligt ta ställning. Har man inte insett detta och förberett sig för det, kan handlingsutrymmet försvinna på ett ögonblick och konsekvenserna bli förödande.
  • Det hållbara ledarskapet handlar om att hantera snabba omkast och oväntade dilemman. I allt från skiftande branschförutsättningar till att globalt hantera en pandemi.
  • Robert Karjel inspirerar organisationen och den enskilde medarbetaren att framgångsrikt möta denna nya värld av förväntningar, trots svåra yttre- och inre förhållanden samt individens egen tveksamhet eller rädsla.
  • Du får insikt i och verktyg för hur hållbarheten kan delas upp i hanterliga delar, skapa drivkraft hos individen och genom det nå ett faktiskt resultat!

   

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Förändringsledning

  Många måste nu i grunden förändra sina verksamheter, till något som ingen vet riktigt vad det är. Hur tar man sig an det på ett strukturerat sätt?

  Förändringsledning handlar i huvudsak om att hantera osäkerheter, såväl hos individer som hos organisation. Man har oftast per definition inte tidigare gjort det man nu ska göra och har därför begränsad erfarenhet att falla tillbaka på. En avgörande faktor i all förändringsledning är att inte tappa fart i processen, frågor man inte har svar på kommer att uppstå men inget blir bättre av att man stannar upp – bilden kommer att klarna bara man kan behåller rörelsen framåt och är beredd att justera vartefter. Planen kommer inte hålla, men man måste ändå ha en och ledarskapet måste grunda sig i att vilja åstadkomma något och inte fastna i rädslan att göra fel.

  Robert Karjel inspirerar organisationen och den enskilde medarbetaren att framgångsrikt möta denna nya värld av förväntningar, trots svåra yttre- och inre förhållanden samt individensegen tveksamhet eller rädsla. I föredragen väver Robert in sin egna historia och breda erfarenhet med allmänsklig reflektion. Du får insikt i och verktyg för hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras och ett faktiskt resultat uppnås.

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Krishantering

  När världen tycks falla omkring en, hur sorterar man i huvudsak och bisak. Och om man bättre vill förbereda sig inför nästa gång, men inte vet vilken slags kris det kommer att vara då, hur gör man då?

  Robert Karjel deltog i räddningsinsatsen under Estonia-katastrofen, han har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU.

  I föredraget går Robert igenom:

  • Hotbildsanalys, Riskhantering, Krisledning, Kriskommunikation, Krisövning
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden

  I en värld som senaste tiden präglats av olika typer av kriser och allvarliga händelser är krishantering ett hett ämne. De grundläggande komponenterna att förhålla sig till, oavsett krisens dimensioner eller karaktär är: tid, kommunikation och förmåga.

  Robert Karjel inspirerar kring hur en organisation likväl som den enskilde medarbetaren framgångsrikt möter en kris trots svåra yttre och inre förhållanden och individens egen tveksamhet eller rent utav rädsla. Du får insikt i och verktyg för hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras och ett faktiskt resultat uppnås.

  Även om man inte kan förutse när det oförutsedda inträffar, går det att förbereda sig inför det. Genom att ha en beredskap för hur organisationen ska agera minimeras de skador som kan följa på en illa hanterad kris. Karjel ger er verktygen för hur man lyckas på bästa sätt!

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

Referenser

Pedagogisk förmåga att knyta innehållet i föreläsningen till ämnet för dagen och ta ner det på verksamhetsnivå.

Agneta Magnusson

Din samarbetspartner

Föreläsningen uppfyllde mycket väl våra förväntningar. Den passade perfekt in på det tema som vi valt för dagen. Föreläsaren var jätteduktig på att hålla allas intresse uppe genom att det var både spännande, roligt och känslosamt det han berättade, men det bästa var ändå att det han berättade om var direkt applicerbart på vår egen verksamhet.

Försvarsmakten, FMLOG

Robert Karjel överträffade alla förväntningar, på ett träffsäkert sätt lyckades han koppla sina erfarenheter till de utmaningar vi har framför oss. Genom att väcka tankar hos publiken och sätta perspektiv tar alla med sig något från föreläsningen att jobba vidare på i sin vardag både privat och i arbetet.

Emelie Assarsson

AWA

Vi är mycket nöjda. Mycket folk på plats och digitalt. Väl avvägd timma från Robert och som sagt mycket uppskattat.

Martina Käck, Senior Projektledare

Meetagain AB

Mycket inspirerande, lärorikt och gripande, våra förväntningar infriades till fullo.

Sven Brunner, Produktionschef

Skanska Sverige AB

Inspirationsföreläsningen var imponerande och gav oss alla en tankeställare efteråt och om vårt "varför". Förväntningna överträffades och Robert var den bästa retoriker som vi haft hos oss. Bästa föreläsningen jag varit på i jobbsammanhang!

Frida Johansson

AFRY/ HRBP
Skicka en icke-bindande förfrågan på Robert Karjel

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Robert Karjel
Robert Karjel

5 av 5 stjärnor

Pedagogisk förmåga att knyta innehållet i föreläsningen till ämnet för dagen och ta ner det på verksamhetsnivå.

Agneta Magnusson - Din samarbetspartner Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Robert Karjel