Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Medarbetarskap och ledarskap under extrema förhållanden

Robert Karjel, föreläsare, stridspilot, överstelöjtnant, författare, civilingenjör

Robert Karjel

Stridspilot, överstelöjtnant, civilingenjör och författare

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Pedagogisk förmåga att knyta innehållet i föreläsningen till ämnet för dagen och ta ner det på verksamhetsnivå.

Agneta Magnusson - Din samarbetspartner Visa alla referenser
Skicka en icke-bindande förfrågan på Robert Karjel

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Robert Karjel är föreläsare och författare med bakgrund i svenska försvarsmakten som utbildad stridspilot och överstelöjtnant. Hans mångfacetterade och imponerande meritlista innefattar bl.a. en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och var under Estoniakatastrofen ledande i marinens helikopterinsatser.

Robert Karjel är inte enkel att beskriva fåordigt med flera utgivna böcker, populära, prisbelönta föreläsningar men inte minst en fascinerande och unik karriär. Robert har varit med om saker i sitt yrkesliv som få andra får uppleva. Hans mission nu är att berätta om sina upplevelser, insikter och bredda människors bild av omvärlden, ledarskap och var demokratin är på väg.

Robert är född och uppväxt i Örebro men bor numera i Stockholm. Han är utbildad vid amerikanska Marinkåren och under 2005 var han Copeland Fellow vid anrika Amherst College. Förutom hans viktiga delaktighet i räddningsinsatsen under Estoniakatastrofen har han dessutom lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, samt byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan på uppdrag av FN och EU.

Hans händelserika yrkesbana har resulterat i priser som ”Årets talare – Genombrott 2013” och “Årets talare 2016” för sin expertis inom ledarskap i pressade situationer. Han har under sin tid i militären stött på flera utmaningar som han dragit stor nytta av i sitt coachande. En insats som fick stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt var missionen att bekämpa somaliska pirater. Robert fick mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband. Organisationen Robert skulle leda hade lågt självförtroende grundat i tidigare misslyckanden och förlorade kollegor i olyckor vilket gjorde Roberts ledarskap avgörande för ett lyckat genomförande. Under insatsen avvärjde de mer än 100 piratattacker samt transporterade mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. Detta är bara ett exempel på Roberts prestationer under pressade förhållanden.

Han är författare bakom fem politiska spänningsromaren han skrivit under lediga stunder på missionerna. Sommaren 2016 nominerades ”Innan evigheten -,The Swede”, till The Lambda Award, ett av USA:s största litterära pris och tidningen Booklist utsåg boken till en av årets absolut bästa thrillers. Hans populära böcker har släppts i 10 länder världen över.

Därför ska du boka Robert Karjels föreläsning

 • Lyssna till en av Sveriges ledande föreläsare i ämnen som berör Lagsamverkan, Medarbetarskap, Teamwork och Ledarskap under påfrestande förhållanden.
 • Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press.
 • Hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individer och underlättar beslutsprocessen.
 • Robert Karjel har ett imponerande utvärderingssnitt på 4,92 på en femgradig skala.
 • Få ett unikt perspektiv med internationell utblick baserat på nästan 30 års erfarenhet som överstelöjtnant och stridspilot i försvaret, inklusive utlandsmissioner och uppdrag på högsta nivå.
Visa föreläsningar med Robert Karjel

  Föreläsningar

  Alla Roberts Karjels föredrag går att livestreama eller förinspela. Robert skräddarsyr gärna föreläsningar efter kundens önskemål, situation och behov. Det går att koppla diskussioner, workshops och frågestunder till alla föredrag om så önskas. Robert kan erbjuda tekniska lösningar för streaming, likväl som att anpassa sig till kund om de redan har ett koncept.

  Föreläsningen berör ämnen som Lagsamverkan, Medarbetarskap, Teamwork och Ledarskap under påfrestande förhållanden.

  Att leda på distans 

  Genom åren har Robert som chef inom Försvarsmakten ofta varit tvungen att leda på distans, ibland till följd av geografiska förutsättningar då man verkar med flera separerade enheter över ett stort område, eller om man behöver leda projekt som pågår på flera kontinenter eller att kommunikationsförutsättningar gör att man inte kan ha kontakt (eller bör ha kontakt) under en längre tid. Det finns många paralleller med det läge som uppstått till följd av Corona – att leda på distans är ett hett och angeläget ämne för många nu.

  Robert presenterar och levandegör sedan länge beprövade principer och metoder inom indirekt ledarskap, både i form av övergripande resonemang men också genom egna direkta erfarenheter. I föreläsningen pratar han om:

  • Hur man skapar gemensamma målbilder som är tydliga men också relevanta över tid i alla nivåer av verksamheten.
  • Att gå från ”frihet under ansvar” till att uttrycka tydliga mandat som också är användbara i oförutsägbara situationer.
  • Beskriva de fällor som gärna uppstår när en verksamhet är utspridd på flera platser och skilda verkligheter omöjliggör en gemensam uppfattning.
  • Hur gör man när man inte längre har tillgång till alla de subtila signaler som det vardagliga umgänget innebär: kroppsspråk, humör, småprat och skämt?

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Hållbart Ledarskap

  Nu gäller det att stå stadigt, och hantera hela spektrumet av vad som krävs och vad som uppfattas som rätt, samtidigt som osäkerheterna är stora.

  • I allt högre grad förväntas ens verksamhet vara hållbar både ur ett miljömässigt och etiskt perspektiv. Man förväntas tydligt ta ställning. Har man inte insett detta och förberett sig för det, kan handlingsutrymmet försvinna på ett ögonblick och konsekvenserna bli förödande.
  • Det hållbara ledarskapet handlar om att hantera snabba omkast och oväntade dilemman. I allt från skiftande branschförutsättningar till att globalt hantera en pandemi.
  • Robert Karjel inspirerar organisationen och den enskilde medarbetaren att framgångsrikt möta denna nya värld av förväntningar, trots svåra yttre- och inre förhållanden samt individens egen tveksamhet eller rädsla.
  • Du får insikt i och verktyg för hur hållbarheten kan delas upp i hanterliga delar, skapa drivkraft hos individen och genom det nå ett faktiskt resultat!

   

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Förändringsledning

  Många måste nu i grunden förändra sina verksamheter, till något som ingen vet riktigt vad det är. Hur tar man sig an det på ett strukturerat sätt?

  Förändringsledning handlar i huvudsak om att hantera osäkerheter, såväl hos individer som hos organisation. Man har oftast per definition inte tidigare gjort det man nu ska göra och har därför begränsad erfarenhet att falla tillbaka på. En avgörande faktor i all förändringsledning är att inte tappa fart i processen, frågor man inte har svar på kommer att uppstå men inget blir bättre av att man stannar upp – bilden kommer att klarna bara man kan behåller rörelsen framåt och är beredd att justera vartefter. Planen kommer inte hålla, men man måste ändå ha en och ledarskapet måste grunda sig i att vilja åstadkomma något och inte fastna i rädslan att göra fel.

  Robert Karjel inspirerar organisationen och den enskilde medarbetaren att framgångsrikt möta denna nya värld av förväntningar, trots svåra yttre- och inre förhållanden samt individensegen tveksamhet eller rädsla. I föredragen väver Robert in sin egna historia och breda erfarenhet med allmänsklig reflektion. Du får insikt i och verktyg för hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras och ett faktiskt resultat uppnås.

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Krishantering

  När världen tycks falla omkring en, hur sorterar man i huvudsak och bisak. Och om man bättre vill förbereda sig inför nästa gång, men inte vet vilken slags kris det kommer att vara då, hur gör man då?

  Robert Karjel deltog i räddningsinsatsen under Estonia-katastrofen, han har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU.

  I föredraget går Robert igenom:

  • Hotbildsanalys, Riskhantering, Krisledning, Kriskommunikation, Krisövning
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden

  I en värld som senaste tiden präglats av olika typer av kriser och allvarliga händelser är krishantering ett hett ämne. De grundläggande komponenterna att förhålla sig till, oavsett krisens dimensioner eller karaktär är: tid, kommunikation och förmåga.

  Robert Karjel inspirerar kring hur en organisation likväl som den enskilde medarbetaren framgångsrikt möter en kris trots svåra yttre och inre förhållanden och individens egen tveksamhet eller rent utav rädsla. Du får insikt i och verktyg för hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras och ett faktiskt resultat uppnås.

  Även om man inte kan förutse när det oförutsedda inträffar, går det att förbereda sig inför det. Genom att ha en beredskap för hur organisationen ska agera minimeras de skador som kan följa på en illa hanterad kris. Karjel ger er verktygen för hur man lyckas på bästa sätt!

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

  Moretti+Karjel

  Robert Karjel samarbetar även med Isabel Moretti där de tillsammans, genom inspiration, analys och strategi hjälper företag och organisationer att förhålla sig till en värld i förändring.

  • Tillsammans är de en dynamisk duo med hög kompetens med Isabel Moretti som chef, agronom och med omfattande erfarenhet av samhällsstyrning genom EU-kommissionen, EU-parlamentet, riksdag och departement.
  • Från olika delar av världen, olika branscher och olika upplevelser av ledarskap från olika sammanhang och som kvinna respektive man bildar de en ultimat kombo av kunskap och insikter.
  • De varvar berättelser och fakta med workshops och diskussioner för att visa hur just hur er plats i världen ser ut.
  • Om hur nyckeln är att börja med oss själva som individer – hur vi agerar som medborgare, medarbetare eller chefer.
  • Hur ni på bästa sätt kan ta ut riktningen framåt och faktiskt gå från bara ord till verklig handling.

  Längd: Kan skräddarsys på begäran

Referenser

Pedagogisk förmåga att knyta innehållet i föreläsningen till ämnet för dagen och ta ner det på verksamhetsnivå.

Agneta Magnusson

Din samarbetspartner
Skicka en icke-bindande förfrågan på Robert Karjel

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Robert Karjel
Robert Karjel

5 av 5 stjärnor

Pedagogisk förmåga att knyta innehållet i föreläsningen till ämnet för dagen och ta ner det på verksamhetsnivå.

Agneta Magnusson - Din samarbetspartner Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Robert Karjel