Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter
profile-cover-generic-02-blue
Åsa Lindell - Krisexpert, mötesledare och författare

Åsa Lindell

Föreläsare, moderator och facilitator

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum
Skicka en oförpliktande förfrågan på Åsa Lindell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Livet är i ständig förändring, både på det globala och på det personliga planet. Vissa förändringar är önskade och erbjuder fantastiska möjligheter, medan andra är katastrofala och kan utlösa kris. Oavsett förändring är det viktigt att vi vet hur vi ska förhålla oss till dem. Vilka förändringar står våra organisationer inför? Hur kan vi hänga med i förändringssvängarna? Åsa Lindell hjälper dig att rusta din verksamhet inför morgondagen och delar med sig av ovärderliga strategier för att hantera krisen när den inträffar!

Åsa Lindell har en gedigen meritlista, som övervägande reflekterar hennes engagemang i arbete med personalfrågor och förändringsarbete i stora organisationer. Hon har varit kommunikationsdirektör i flera stora företag såsom Stena Line, Lindex och Schenker och blev en av Sveriges första miljöchefer. Hon är dessutom utbildad coach, mötesledare, författare och entreprenör och driver företaget Meetmarket, som specialiserar sig i möteskultur – hur man effektiviserar sina möten, skapar en vi-känsla och utvecklar en innovationskultur.

Våra organisationers framgång är beroende av att vi aktivt strävar efter utveckling och förbättring. En viktig del i detta förändringsarbete är effektiva möten där viktiga idéer och förslag får dryftas och diskuteras. Men vad är ett effektivt möte? Och hur ser man till att det som diskuteras på möten faktiskt implementeras i det vardagliga arbetet och ger resultat? Åsa Lindell delar med sig av sitt framgångsrecept och visar hur man omsätter teori till verklighet.

Åsa Lindell är också medveten om förändringens baksida. En oönskad förändring kan medföra kris, både på individ- och organisationsnivå. Alla upplever vi någon gång i livet en kris, det kan handla om sjukdom, dödsfall, skilsmässa eller annat. Åsa Lindell blev själv lämnad av den man hon trodde hon skulle dela sitt liv med. Allt omkullkastades och både hennes tillit och framtidstro fick sig en törn.

Mitt i sin personliga kris skrev Åsa Lindell boken “En fot i golvet”, som baserar sig både på hennes egna och andras upplevelser. Den fungerar som ett ljus i tunneln för dem som befinner sig mitt i det djupaste mörkret. Hon förespråkar en klar strategi för hantering av personliga såväl som organisatoriska kriser på arbetsplatsen. Både medarbetare och företag har allt att vinna på ett ökat personligt välmående och en lägre sjukfrånvaro.

Åsa Lindell är en uppskattad föreläsare, moderator och facilitator som reser landet runt för att hjälpa företag att utvecklas. Hon brinner för interaktivitet och genom hennes engagerande scenuttryck skapas en dialog med åhöraren. Boka Åsa Lindell som föreläsare, samtalsledare eller moderator för att också du ska få näring till ett framgångsrikt förändringsarbete och professionellt bemötande i din verksamhet!

Visa föreläsningar med Åsa Lindell

  Möten i en ny tid – om globala trender och deras påverkan på möten

  • Vi lever i en modern värld präglad av globalisering, digitalisering, förändringstryck och ökad värderingsfokus. Dessa trender påverkar givetvis också våra möten i affärs- och organisationssammanhang.
  • I denna föreläsning diskuterar Åsa Lindell dessa nya tiders möten och vad som är viktigt att tänka på för att få maximal utdelning. Hon hjälper oss att förstå de nya trenderna och rustar oss inför morgondagens möten!

  Modern krisforskning – om motståndskraft och copingstrategier till nytta för både individ och organisation

  • I denna föreläsning föreläser Åsa Lindell om hur vi kan stötta oss själva, närstående och medarbetare i livets svåra stunder. Detta gör hon utifrån modern forskning, egna erfarenheter och intervjuer med ett stort antal individer.
  • Självtillit och socialt stöd är viktiga faktorer för att bygga motståndskraft och minska risken för psykisk ohälsa i samband med en tuffare period i livet. I denna föreläsning ger Åsa dig konkreta tips och flera exempel från arbets- och privatlivet, så att du är bättre rustad inför ett medvetet bemötande när situationen uppstår!

  Professionellt bemötande

  • Hur kan vi vara kvar i ett tryggt och professionellt bemötande när det stormar?
  • I denna interaktiva workshop/föreläsning görs alla deltagare medskapande och delaktiga genom Åsas engagerande energi och närvaro. Genom att dela erfarenheter och reflektera tillsammans skapas nya insikter och en grogrund för förändrat beteende!
  • Åsa Lindell har byggt sin alldeles egna modell “professionellt bemötande” utifrån teorier kring motiverande samtal, modern krisforskning, coachande förhållningssätt, non-violent communication och forskning kring effektiv kommunikation. Genom dessa pelare och med stort fokus på dialog och lyssnande ger Åsa dig ett viktigt verktyg för att känna dig trygg i utmanande möten.
  • I föreläsningen/workshopen tar Åsa Lindell upp viktiga kriterier för ett bra bemötande från utsidan till insidan.

  Att leda i förändring

  • Denna interaktiva föreläsning påminner oss om att vi lever i ständig förändring. Det är inte säkert att en dag blir den andra lik. Världens megatrender som globalisering, digitalisering och hållbarhet påverkar våra organisationer och sätter krav på kommunkation och ledarskap.
  • Åsa Lindell delar spännande insikter kring motivation, kommunikation, ledarskap och mänskligt beteende. Hon ger också praktiska tips och råd och reflekterar kring sina egna erfarenheter. Mycket energi utlovas!

  Samtal med Åsa

  • Genom detta spännande koncept ges möjligheten att boka Åsa Lindell som samtalsledare. Med sin varma personlighet, geniuna intresse för sina gäster och gedigna erfarenhet som moderator och facilitator skapas ett levande och förtroendeingivande samtal.
  • Åsa Lindell har förmågan att lyfta fram de intervjuade personerna på ett nytt och professionellt sätt och ger oss möjligheten att lära känna dem ännu bättre. Genom att boka henne som samtalsledare kan vi garantera ett mer dynamiskt samtal på er nästa kick-off, konferens, seminarium eller evenemang!

  Tillsammans – om arbetsglädje, motivation och laganda

  • Åsa Lindell bjuder här på en interaktiv och energifylld föreläsning om vikten av gott samarbete och teamwork på arbetsplatsen. Hon baserar sina råd och iakttagelser på modern motivationsforskning
  • Föreläsningen har inslag av övningar och dialog och anpassas till varje organisations värderingar för att bli så relevant som möjligt för dig som kund!
Skicka en oförpliktande förfrågan på Åsa Lindell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Åsa Lindell