Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Om hälsofrämjande chefer och fysisk aktivitet på arbetsplatsen

Erland Colliander

Erland Colliander är läkare och medicine doktor inom träningsfysiologi. Som vd för hälsoföretaget Proformia hjälper han företag och organisationer att nå goda resultat med sina hälsosatsningar.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Erland Colliander

 • Erland Colliander har en bakgrund som gör hans föreläsningar mycket trovärdiga då de bygger på vetenskapliga rön. Detta kombineras med lång erfarenhet som utbildare vilket gör föreläsningarna levande och lätta att ta till sig.
 • Med sin långa bakgrund som coach i förbättringsprocesser bidrar Erland med konkreta metoder för att öka hälsa och arbetsförmåga i er organisation.
 • Erland anpassar sin föreläsning till er unika situation och önskemål. Det kan t ex handla om att få mer effekt av friskvårdsbidraget eller att få era chefer mer delaktiga i hälsoprocessen. Om ni vill gå hela vägen får ni stöd i att skapa en egen hälsokultur. Det förmedlar Erland i form av inspirerande motivation.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Erland Colliander

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Erland Colliander är läkare och medicine doktor inom träningsfysiologi. Han har, i över 20 års tid, stöttat chefer och deras medarbetare att skapa en hälsokultur på arbetsplatsen. För att lyckas behövs en hälsofrämjande mentalitet hos chefer som Erland förmedlar i sin utbildning och coachingroll. Med motivation och inspiration är syftet att få fler fysiskt aktiva och därigenom ökad energi på arbete och fritid.

Därför ska du boka Erland Colliander

 • Erland Colliander har en bakgrund som gör hans föreläsningar mycket trovärdiga då de bygger på vetenskapliga rön. Detta kombineras med lång erfarenhet som utbildare vilket gör föreläsningarna levande och lätta att ta till sig.
 • Med sin långa bakgrund som coach i förbättringsprocesser bidrar Erland med konkreta metoder för att öka hälsa och arbetsförmåga i er organisation.
 • Erland anpassar sin föreläsning till er unika situation och önskemål. Det kan t ex handla om att få mer effekt av friskvårdsbidraget eller att få era chefer mer delaktiga i hälsoprocessen. Om ni vill gå hela vägen får ni stöd i att skapa en egen hälsokultur. Det förmedlar Erland i form av inspirerande motivation.

Träning och hälsa är inte bara viktigt på fritiden när människor spenderar mer tid på arbetet än hemma. Träning är dessutom särskilt viktigt på arbetsplatser med tunga arbetsuppgifter, stillasittande arbetsformer och yrken med hög arbetsbelastning och mycket stress. Erland Colliander delar med sig av sin kunskap som idrottsläkare och stöttar chefer att bygga ut friskvårdstanken och göra den mer effektiv.

Erlands styrka ligger i en lång erfarenhet av hälsofrämjande insatser kombinerat med en medicinsk och vetenskaplig skolning. Han anses vara bra på att strukturera processer och att förenkla komplicerade resonemang så att de kan ”säljas in” till de som i ett första skede inte förstår nyttan med ett förändringsarbete. Detta stärks av drygt 5 000 timmars erfarenhet som föreläsare.

Tillsammans med professor Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet har han skrivit boken ”Chefshälsa – för fysiskt aktiva arbetsplatser”. Colliander vet vad han pratar om och visar tydligt hur fysisk träning kan bidra till positiva hälsoeffekter och hållbara medarbetare. Boka en föreläsning med Erland Colliander via oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Erland Colliander
Erland Colliander föreläsning

Förvandla friskvårdsbidraget till en vinststrategi för ditt företag

Hälsofarligt låg kondition, har nästintill fördubblats sedan 1995 – samtidigt som det slösas miljarder på oanvända gymkort. Det är en paradox. Med ett strategiskt synsätt, kan du som arbetsgivare få en bättre effekt på dina insatser.

Många arbetsgivare ger friskvårdsbidrag som kan användas för valfri träning eller massage. Men det förbättrar inte medarbetarnas hälsa över lag. Anledningen är att träning inte ses som en strategisk fråga från arbetsgivarnas håll. Med fokus på hur de faktiska kostnaderna för ohälsa uppkommer, kan fysisk aktivitet bli ett verktyg för att medarbetarna ska kunna hålla över en längre tid i arbetslivet. Hur gör man då? Generellt kan man säga att det handlar om att se till att minska obalansen mellan medarbetarnas kapacitet och arbetets belastningar. Dessutom handlar det om att göra ”träningsvalet” enkelt och sänka trösklarna. Att införa träning på arbetstid är ett bra första steg.

I denna föreläsning får du reda på:

 • Hur friskvårdsbidraget kan bli strategiskt.
 • Hur du praktiskt går tillväga på arbetsplatsen.
 • Hur en bättre hälsa kan förbättra prestation och ekonomi.

Längd: 1 timme

Erland Colliander föreläsning

Hälsofrämjande arbete som ger resultat

Många yrken blir alltmer stillasittande samtidigt som man inom vård/omsorg och byggbransch har fysiskt ansträngande arbeten utan anpassad träning för sina specifika arbetsuppgifter. Dessutom har man i den sistnämnda gruppen svårt att få till återhämtning under arbetstid. Sammantaget innebär detta att fysisk aktivitet, och möjlighet att återhämta sig på jobbet, faktiskt kan bidra till en bättre hälsa för medarbetarna. Frågor som tas upp i denna föreläsning är:

 • Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen?
 • Hur kan en god livsstil balansera belastningar på jobbet?
 • Vilka är sambanden mellan livsstil, belastning och ekonomi?
 • Hur agerar jag som livsstilsledare och förebild? Hur motiverar jag andra?

Medarbetare mår bra av att kunna ha chefen som en förebild, att chefen ser och stöttar dem, är tillgänglig och kan motivera, inspirera och stimulera. Samtidigt som chefen ger utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och egna beslut.

Längd: 1,5 timme

Föreläsningen kan kombineras med en workshop som ger er mer handfast instruktion tillsammans med Erland.

Erland Colliander föreläsning

Hur ni skapar en hälsokultur

Traditionellt sett så har hälsoprogram inriktat sig på att motivera medarbetarna till ett bättre hälsobeteende. Man har då ”glömt bort” att förändra arbetsmiljön så att den stimulerar ett hälsosammare beteende. De mest framgångsrika hälsoprogrammen fokuserar på att ge individualiserat stöd till medarbetare med ökad risk samtidigt som man driver ett bredare program med syftet att skapa en hälsosam kultur. Detta gör verksamheten både hållbar och framgångsrik.

 • Vad är en hälsokultur
 • Utveckling mot en hälsokultur
 • Träning är bra vid tunga/stillasittande arbeten
 • Hur ser nuläget ut?
 • Målbild
 • Insatser för att nå målen

Längd: 1,5 timme

Föreläsningen kan kombineras med en workshop där ni utarbetar en plan för det fortsatta arbetet under ledning av Erland

 

Skicka en icke-bindande förfrågan på Erland Colliander

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Erland Colliander