Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Få insikt i faktorerna som spelar in när vi söker mening på arbetsplatsen

Christian Rück

Christian Rück är psykiater och föreläser på ett intresseväckande och inspirerande sätt om bland annat stress, diagnosens roll i psykisk ohälsa och hur vi skapar mening på arbetsplatsen.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Christian Rück

 • Hans föreläsningar lämpar sig för alla företag och organisationer som vill få bättre insikt i de faktorer som spelar in när vi söker efter mening på arbetsplatsen.
 • Christian Rück har lång erfarenhet av att sprida information till allmänheten genom medier, böcker och föreläsningar. Läsare och åhörare beskriver det ofta som att han förklarar komplexa idéer på ett lättbegripligt sätt.
 • Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? – hans förmåga att ställa intresseväckande frågor och samtidigt ifrågasätta vedertagna idéer om psykisk ohälsa uppmuntrar till både reflektion och debatt.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Rück

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Christian Rück är föreläsare, författare, psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Hans forskning är inriktad på stress, självmord, genetik och varför psykisk sjukdom uppstår. Han har, under sin forskning kring varför vi får psykiska sjukdomar, utvecklat en onlinebaserad KBT-behandling för tvångssyndrom som används både i Sverige och internationellt.

Rück är författare till boken ”Olyckliga i paradiset” och skriver även regelbundet för Dagens Nyheters Insidan där han besvarar psykiatri-relaterade frågor från läsare. Han föreläser bland annat om vägen till ett meningsfullt arbetsliv, varför vi ofta mår sämre när vi har det bra och om diagnosen som förklaring till lidande.

Därför ska du boka Christian Rück

 • Hans föreläsningar lämpar sig för alla företag och organisationer som vill få bättre insikt i de faktorer som spelar in när vi söker efter mening på arbetsplatsen.
 • Christian Rück har lång erfarenhet av att sprida information till allmänheten genom medier, böcker och föreläsningar. Läsare och åhörare beskriver det ofta som att han förklarar komplexa idéer på ett lättbegripligt sätt.
 • Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? – hans förmåga att ställa intresseväckande frågor och samtidigt ifrågasätta vedertagna idéer om psykisk ohälsa uppmuntrar till både reflektion och debatt.

Människans relation till arbete har förändrats genom åren. I föreläsningen med titeln ”Arbete på liv och död – varför behöver vi mening?” berättar Christian Rück om hur arbetet gått från en ren nödvändighet för överlevnad till ett sökande efter mening. Var kommer detta behov från, och hur kan vi hitta mening när den känns avlägsen?

Det är en föreläsning som gynnar i princip alla, från företagsledare, mellanchefer och kontorsarbetare till lärare och anställda inom vården. Genom insikt i hur vår komplexa hjärna fungerar får vi bättre förutsättningar att skapa ett mer meningsfullt arbetsliv både på individnivå och organisatoriskt.

Han föreläser även om varför psykiatrisk diagnos fått en så framträdande roll som förklaring till lidande i dagens samhälle. Är diagnosen ett tecken på samhällets krav på snabba och enkla svar, eller har vi bara förskjutit gränsen mellan frisk och sjuk? Och vad har hänt med andra mer komplexa förklaringar till psykisk ohälsa?

Christian Rück diskuterar på ett pedagogiskt och sakligt sätt om varför stress och psykisk ohälsa tycks öka i tider där direkt överlevnad inte längre är det primära drivet. Han uppmuntrar till debatt och är inte rädd för att ifrågasätta vedertagna sanningar för att ge åhörarna chans att reflektera. Christian Rück ger oss mer kunskap kring vad det är som driver oss och skapar mening i arbetslivet.

Visa föreläsningar med Christian Rück
Christian Rück föreläsning

Olyckliga i paradiset ­– varför mår vi dåligt fast allt är bra?

Det pratas om en våg av psykisk ohälsa, särskilt bland yngre. Men vad är egentligen livet och vad är sjukdom? Har antalet personer med svårigheter blivit fler, eller har vi flyttat gränsen mellan friskt och sjukt? Föreläsningen ifrågasätter vedertagna sanningar och bjuder in till reflektion och debatt kring den psykiska ohälsan i skolan, arbetslivet och i samhället.

 • Varför mår vi så dåligt i ett så rikt land?
 • Har stressen verkligen ökat?
 • Vad skulle alternativet till en diagnos vara?
 • Hur har den psykiatriska diagnosen fått en så framträdande plats för att förklara lidande, och vad hände med andra förklaringar?
 • Vad kan vi göra själva?
Christian Rück föreläsning

Arbete på liv och död – varför behöver vi mening?

Människans hjärnan är otroligt komplex och kraftfull – så kraftfull att vi i rasande takt utplånar andra arter. Där arbete tidigare mest var en nödvändighet för att överleva söker många idag ett intressant och meningsfullt arbete.

 • Hur kommer det sig att vi, tillskillnad från djur, behöver mening?
 • Vad är det som får vissa saker att kännas meningsfulla och vad kan vi göra när det inte känns så?

Denna föreläsning kombinerar arbetslivet med hundratusentals år av hjärnans evolution och ger förhoppningsvis nya insikter om vad som kan vara ett meningsfullt (arbets)liv.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Christian Rück

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Christian Rück