Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Förbättra arbetsmiljön genom att identifiera moralisk stress.

Henrik Åstrand Freidlitz

Med sin mångåriga erfarenhet inom vården, på myndigheter och i näringslivet erbjuder leg. psykolog Henrik Åstrand Freidlitz en unik inblick i hur etisk stress påverkar människor och deras yrkesroller.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Henrik Åstrand Freidlitz

 • Att lära chefer och personal att förstå och kunna identifiera vad etisk stress är och hur det påverkar arbetet. Henrik ger många, tydliga exempel på hur stressen kan uppstå och yttra sig.
 • Få effektiva och praktiska verktyg för att hantera moralisk stress och vända den till något positivt. Med sin stora erfarenhet från vård, skola och näringsliv är Henriks lärdomar ovärderliga för den som vill förbättra arbetsmiljön och företagets resultat.
 • Öppna möjligheterna för samtal om etikens roll på arbetsplatsen och hur svåra frågor kan bli källa till kreativitet istället för konflikt.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Henrik Åstrand Freidlitz

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hur påverkar den personliga moralen ditt arbete och din psykiska hälsa? När blir etisk stress ett problem? Hur hanteras den bäst? Henrik Åstrand Freidlitz är klinisk psykolog och handledare i psykoterapi och lär ut hur olika sorters stress kan fungera positivt eller negativt. Genom att kunna identifiera etiskt stress och ta del av Henriks praktiska metoder kan arbetsledare och anställda förbättra både miljön och prestationen på företaget. Värdefulla lärdomar som öppnar upp för nya möjligheter inom både karriär och privatliv, och som precis alla kan ta till sig.

Därför ska du boka Henrik Åstrand Freidlitz

 • Att lära chefer och personal att förstå och kunna identifiera vad etisk stress är och hur det påverkar arbetet. Henrik ger många, tydliga exempel på hur stressen kan uppstå och yttra sig.
 • Få effektiva och praktiska verktyg för att hantera moralisk stress och vända den till något positivt. Med sin stora erfarenhet från vård, skola och näringsliv är Henriks lärdomar ovärderliga för den som vill förbättra arbetsmiljön och företagets resultat.
 • Öppna möjligheterna för samtal om etikens roll på arbetsplatsen och hur svåra frågor kan bli källa till kreativitet istället för konflikt.

Begreppet ”moralisk stress” handlar om att känna sig etiskt kluven och hindrad i sina arbetsuppgifter på grund av sina värderingar. Den kommer bland annat från personliga erfarenheter, kultur och inlärning och kan skilja sig avsevärt från individ till individ. Henrik har länge varit engagerad i frågor runt stress inom vården, på universitet och arbetsplatser. Han är medförfattare till boken Etisk stress där uppkomst, problematik och hantering diskuteras. I sina föreläsningar berättar Henrik om hur stressen särskilt uppstår inför arbetsuppgifter som upplevs som viktiga och angelägna. Det är i grunden positivt att en uppgift känns betydelsefull men när den går emot personliga etiska principer skapas en stressfylld situation. Det går att vända på!

När Henrik föreläser om etisk stress ger han många bra exempel på hur moralpsykologi påverkar arbetsplatsen och vilka konsekvenser den har för individen och medarbetarna. Han välkomnar också diskussioner om specifika frågor där den egna moralen och arbetsuppgiften inte känns förenliga i vissa lägen. När den moraliska stressen väl identifierats finns det vägar ur problematiken, och här är det viktigt att arbetsledare och fackliga företrädare har verktygen att finna dem. En föreläsning med Henrik Åstrand Freidlitz ger nya, unika insikter i en situation som är särskilt vanlig i skolor, i näringslivet och inom vården.

Visa föreläsningar med Henrik Åstrand Freidlitz
Henrik Åstrand Freidlitz föreläsning

Etisk stress i arbetslivet

 • Etisk stress på gott och ont — Etisk stress är en naturlig konsekvens av att arbeta med sådant som är viktigt. Vad är etisk stress? När blir det ett problem? En etisk krav- och kontrollmodell.
 • Etisk och psykologisk kompetens — Hur kan vi skilja på etiska och psykologiska problemställningar? Praktisk moralpsykologi, värderingar och etiska ”smaklökar”. Skillnaden mellan att hantera etisk stress och att undvika svåra frågor. Problematiska konsekvenser av etisk stress för individen och verksamheten.
 • STOPP-modellen — en vägledning i att hantera etisk stress. Praktiska verktyg för att förstå och hantera etisk stress med bibehållen etisk kompetens.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Henrik Åstrand Freidlitz

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Henrik Åstrand Freidlitz