Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Öka tilliten och ta vara på kompetensen i din organisation

Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är författare, debattör och forskare inom organisation och ledning. Hon föreläser bland annat om tillit, psykologisk trygghet, offentlig etik och vikten av uppföljning.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Louise Bringselius

 • Louise Bringselius är en inspirerande föreläsare som bemästrar balansen mellan lekfull ton och information som baseras på forskning. Dialog med publiken är inte ovanligt!
 • Tillit är hennes nyckelområde, men hon har erfarenhet och kunskap om mycket annat, till exempel agilt ledarskap, Industry 5.0 och organisationskultur för att nämna ett fåtal.
 • Louise Bringselius är regelbundet keynote speaker på olika evenemang och är uppskattad för sin förmåga att inspirera och få publiken att tänka nytt och kritiskt, även när det gäller inpräntande ”sanningar”.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Louise Bringselius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Louise Bringselius nyckelområde är tillit och i synnerhet tillitsbaserad styrning. Tillit till ledningen är något som både företag och offentliga organisationer värdesätter högt, men samtidigt ofta har svårt att åstadkomma. Hur fungerar tillit och psykologisk trygghet, och hur uppnår man det genom hela organisationen?

Med dessa frågor som utgångspunkt är det många andra områden som berörs under Louise Bringselius föreläsningar. Hon förklarar till exempel hur det råder en viss övertro på mätetal och att det generellt saknas berättelser, värdegrundsarbete och uppföljning. Hon har en lättsam ton som talare men utgår hela tiden från fakta och forskning.

Därför ska du boka Louise Bringselius

 • Louise Bringselius är en inspirerande föreläsare som bemästrar balansen mellan lekfull ton och information som baseras på forskning. Dialog med publiken är inte ovanligt!
 • Tillit är hennes nyckelområde, men hon har erfarenhet och kunskap om mycket annat, till exempel agilt ledarskap, Industry 5.0 och organisationskultur för att nämna ett fåtal.
 • Louise Bringselius är regelbundet keynote speaker på olika evenemang och är uppskattad för sin förmåga att inspirera och få publiken att tänka nytt och kritiskt, även när det gäller inpräntande ”sanningar”.

På Louise Bringselius föreläsningar får du tankeväckande anekdoter och berättelser blandat med konkreta tips för hur åhörarna kan bidra till en bättre organisationskultur – oavsett om det gäller chefer eller medarbetare. Hon är inte rädd för att involvera publiken genom att slänga ur sig frågor och problematiseringar. När åhörarna lämnar föreläsningen är målet att de ska känna sig inspirerade att både se det större sammanhanget och reflektera över sin egen och organisationens arbetssätt.

Tillit handlar inte bara om medarbetares tillit till ledningen – det går åt båda håll. Det går inte att ha tillit utan ansvar, vilket är en av flera diskussionspunkter i de senaste böckerna ”Tillitsbaserat ledarskap – Från pinnräknande till samskapande” och ”Tillit och omdöme – Perspektiv på tillitsbaserad styrning”. Andra böcker hon skrivit är till exempel ”Vägar till en god kultur – tillit, lärande och etik” som fokuserar på organisationskultur, och ”Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor”.

Louise Bringselius har skrivit flera böcker om tillit och var mellan 2017 och 2019 den statliga utredningen Tillitsdelegationens forskningsledare. Totalt ansvarade hon för tolv forskarledda försöksverksamheter. Hon är docent i företagsekonomi (inriktning organisation och ledning) och disputerade 2008 för filosofie doktorsexamen. Hon är anställd som universitetslektor vid Lunds universitet. Hon skriver också regelbundet krönikor för Sydsvenska dagbladet och är en aktiv samhällsdebattör.

Boka en lärorik och inspirerande föreläsning med Louise hos oss på Athenas!

Foto: Peter Westrup

Visa föreläsningar med Louise Bringselius
Louise Bringselius Föreläsning

Populära rubriker

 • Tillitsbaserat ledarskap
 • Psykologisk trygghet
 • Tillit – nyckeln till framgångsrika organisationer

Louise skapar skräddarsydda föreläsningar utifrån kundens behov och önskemål och föreläser på både svenska och engelska.

Kontakta oss för att boka en föreläsning eller om du vill veta mer om Louise.

 

Skicka en icke-bindande förfrågan på Louise Bringselius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Louise Bringselius