Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Skapa prestation och lärande med hjälp av hög psykologisk trygghet.

Emma Stenmark

Emma Stenmark är organisationsutvecklare på Add Insight och driver sitt eget bolag Stenmark Organisationskraft AB. Hon arbetar som konsult och föreläsare med fokus på högpresterande team.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Emma Stenmark

 • Ge organisationen möjlighet att nå framgång genom förbättrat samarbete inom organisationen och i teamen. Du får tips och strategier för att stärka både organisationen, grupperna, ledarna och medarbetarna.

 • Inse vikten av lyhördhet i teamutveckling. Alla i teamet ska känna att de är delaktiga, hörda och kan bidraga med något – Emma visar hur du kan åstadkomma detta.

 • Emma har bred erfarenhet av både privata företag, frivilligorganisationer och större FN-organisationer och myndigheter. Alla som vill förbättra organisationens samarbete och effektivitet kan få nya insikter genom Emma Stenmarks föreläsningar.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Emma Stenmark

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Emma Stenmark är organisationsutvecklare på Add Insight. I mer än 20 år har hon arbetat med att utveckla grupper och organisationer. De senaste 5 åren har hon arbetat som konsult och föreläsare med fokus på team- och ledarutveckling i både Sverige och internationellt.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach med inriktning på psykosyntes, med fokus på den egna viljan. Hennes intresse för hur individen och organisationen kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organiationer.

Hon har föreläst för både små och stora företag, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att föreläsa på engelska om så önskas.

Därför ska du boka Emma Stenmark

 • Ge organisationen möjlighet att nå framgång genom förbättrat samarbete inom organisationen och i teamen. Du får tips och strategier för att stärka både organisationen, grupperna, ledarna och medarbetarna.

 • Inse vikten av lyhördhet i teamutveckling. Alla i teamet ska känna att de är delaktiga, hörda och kan bidraga med något – Emma visar hur du kan åstadkomma detta.

 • Emma har bred erfarenhet av både privata företag, frivilligorganisationer och större FN-organisationer och myndigheter. Alla som vill förbättra organisationens samarbete och effektivitet kan få nya insikter genom Emma Stenmarks föreläsningar.

Som expertskribent på Motivation.se skriver Emma Stenmark om grupputveckling och strategier för att skapa effektiva team. Några av de artiklar hon skrivit är till exempel ”Så skapar du psykologisk trygghet i teamet”, ”Jaget, teamet och hemarbetet – hur utformas policys för det nya normala?” och ”Välj rätt aktiviteter för att utveckla teamet”.

Ett av målen med teamutveckling är att alla i gruppen ska vara delaktiga. Detta kräver att deltagarna känner sig trygga nog att bidra och uttrycka sig. Psykologisk trygghet är en viktig del i Emma Stenmarks föreläsningar och i hennes arbete som konsult. Det gör inte bara att medarbetarna trivs och mår bra, det är också en förutsättning för att nya idéer ska kunna komma fram – idéer som i sin tur kan förbättra organisationens arbete och prestation. Personer som känner att de kan bli dömda eller inte alls får komma till tals, känner sig sällan motiverade att lägga fram förslag.

Emma Stenmark tacklar också frågor som berör grupper som inte fungerar så bra. Du får tips och strategier för vad man kan göra för att hantera konflikter och spänningar inom en grupp, och hur man kan förbättra samarbete mellan flera team i organisationen.

Boka en inspirerande och motiverande föreläsning med Emma Stenmark, hör av dig till oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Emma Stenmark
Emma Stenmark föreläsning

Psykologisk trygghet

Boka en inspirerande föreläsning med Emma Stenmark och ta del av:

 • Hur du skapar effektiva grupper med psykologisk trygghet
 • Hur psykologisk trygghet kan hjälpa dig i ditt ledarskap
 • Hur du kan skapa en trygg arbetsplats där medarbetarna vågar prata mer öppet

Emma anpassar föreläsningen efter kundens önskemål och behov. Föreläsningen finns även tillgänglig som workshop. Emma kan föreläsa både på Svenska & Engelska.

Ta del av konkreta tips och strategier, boka en motiverande föreläsning med Emma Stenmark hos oss på Athenas!

Referenser

Det var en mycket bra föreläsning. Emma var en inspirerande föreläsare som lyckades fånga publiken. Innehållet väckte mycket tankar och funderingar. Ämnet gav mersmak och jag vill lära mig mer.

Vårdchef

Danderyds sjukhus, Kvinnosjukvård och förlossning.

Jag lyssnade till Emmas föreläsning vid tre tillfällen och alla höll samma höga nivå. Emma är entusiasmerande med stor inlevelse och mycket energi. Innehållet i föreläsningen var väldigt intressant och hade en bra mix av teori och diskussion. Det var väldigt många som blev inspirerade av Emma och det pratas mycket om psykologisk trygghet i medarbetargruppen!

Vårdenhetschef

Danderyds sjukhus AB

Jag tyckte Emma var en fantastisk retoriker och föreläsare. Hon fångade intresset och lyckades hålla en intresserad hela föreläsningen. Hon hade en fantastisk inledning, gav tydliga exempel och hade förmågan att ta pauser och tala tydligt.

Vårdenehtschef Danderyds sjukhus, kvinnokliniken avd 16

Skicka en icke-bindande förfrågan på Emma Stenmark

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Emma Stenmark