Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Elin Hauge

Artificiell intelligens är Elins Hauge spelplan, och med sitt orädda och starka scenuttryck vågar hon tala enkelt om komplexa teknologier.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Elin Hauge has a fantastic way of cutting through the noise and sharing what’s relevant. This was the best presentation on AI I’ve seen so far.

Steven O'Neill Partner Business Manager, HPE Ireland Visa alla referenser

En föreläsning med Elin Hauge ger dig

  • En praktisk förståelse för artificiell intelligens – vad den är och inte är, vad den gör och inte gör
  • Insikt i framtida förväntningar, möjligheter, utmaningar, hållbarhet och regleringar
  • Nya perspektiv på välkända problem
  • Massor av energi och stark närvaro
Skicka en icke-bindande förfrågan på Elin Hauge

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Efter lanseringen av ChatGPT i november 2022 har ämnet artificiell intelligens blivit extremt hettt diskussionsämne på varje lunch, i varje styrelserum och på alla strategimöten. Men vad är artificiell intelligens faktiskt, vad kan det användas till, hur påverkar det näringslivet och samhället, och vilka utmaningar medför denna teknik?

 

 

En föreläsning med Elin Hauge ger dig

  • En praktisk förståelse för artificiell intelligens – vad den är och inte är, vad den gör och inte gör
  • Insikt i framtida förväntningar, möjligheter, utmaningar, hållbarhet och regleringar
  • Nya perspektiv på välkända problem
  • Massor av energi och stark närvaro

Artificiell intelligens är troligtvis det största tekniska genombrottet i människans historia och finns överallt; från ansiktsigenkänning på din smartphone till inspektion av industriinstallationer, från matproduktion till lärandeappar i skolan, och från kundservice till cybersäkerhet. Uppkomsten av generativ AI markerar ett paradigmskifte inom AI, och öppnar upp för en mängd nya användningsområden, samt ett brett spektrum av utmaningar där människor och maskiner möts. Ett viktigt steg mot en värdeskapande samexistens är att öka förståelsen för artificiell intelligens inom näringsliv, offentlig sektor och samhället i stort.

Elin Hauge har byggt broar mellan affärsvärde och digital teknik i mer än 20 år. Genom sitt arbete med ledare och entreprenörer har hon utvecklat en unik förmåga att knyta samman affärsstrategi, teknologi och människor. Hon bidrar med nya perspektiv på gamla utmaningar och slaktar effektivt branschjargong och buzzwords. Elin kombinerar en humoristisk och pragmatisk approach till vad som faktiskt är möjligt här och nu, med tankeväckande och engagerande perspektiv på framtiden.

Med en MEng i Biofysik och Medicinsk Teknologi samt en MSc i Management Science & Operational Research, och över 20 års erfarenhet i olika ledande och rådgivande roller inom främst försäkringsbranschen och sedan teknologi-/konsultsektorn, står Elin rustad med en stark akademisk grund och bred affärskunskap. Idag är hon styrelseordförande och medlem i flera teknologiföretag, vilket ytterligare förstärker hennes ställning som en auktoritet inom artificiell intelligens och strategi

Visa föreläsningar med Elin Hauge

Artificiell intelligens och mänsklig dårskap - om hype, hysteri och verkliga möjligheter

Artificiell intelligens har varit ett brännande ämne i näringslivet under flera år. I november 2022 lanserades ChatGPT, och plötsligt hade nästan alla en åsikt om artificiell intelligens. Men vad innebär egentligen artificiell intelligens, och hur oroliga bör vi vara? Vilka möjligheter erbjuder artificiell intelligens för svenska företag och samhället i stort? Vilka konsekvenser har det för oss som anställda, samhällsmedborgare och människor i en värld där tekniken tycks vara på väg att överträffa oss?

Det talas mycket om behovet av att reglera artificiell intelligens. Vad är det som gör detta landskap så komplicerat, och vad krävs för att uppnå en tillfredsställande nivå av kontroll? Vad är redan i process och hur kan svenska företag bäst förhålla sig till detta?

Dataskydd är ett viktigt område för svenskt näringsliv. Med artificiell intelligens öppnas nya möjligheter för hantering, men det innebär också en avsevärt större omfattning av hot. Generativ AI ökar hotbilden ytterligare, inte minst för att vi människor blir ännu lättare att lura.

I detta föredrag ger Elin en översikt över vad artificiell intelligens faktiskt innebär, stöttat av relevanta och aktuella exempel på vilket värde det kan skapa för svenskt näringsliv och samhälle. Åhörarna utmanas att reflektera över varför vi som människor kämpar med att hitta ’vår plats’ i samspel med tekniken. Hon ger sedan konkreta förslag på hur man kan bygga broar mellan teknologi, människor och affärsvärde.

Digitalt och hållbarhet – en motsägelse?

Vi tenderar ofta att tänka att digitalt är hållbart, eftersom dessa data bara flyger spårlöst och trådlöst omkring oss. Dessutom har vi upprepade gånger hört att digitalisering är en viktig del av lösningen på miljö- och klimatproblemen. Men är det digitala verkligen hållbart?

Vilka fysiska fotavtryck lämnas när algoritmer bearbetar stora mängder data? Hur stort är fotavtrycket från världens datacenter, och vad händer när datorer övergår från att vara användbara verktyg till att bli skadligt avfall? Mängden ström, strömmens ursprung och livscykeln för alla elektroniska prylar har större inverkan på planeten än de flesta inser.

Hur kan man skapa en hållbar balans mellan digital tekniks användbara tillämpningar och dess problematiska fotavtryck?

I det här föredraget ger Elin en översikt över några av de miljömässiga utmaningar som är förknippade med digital teknik och ger konkreta förslag på hur man kan göra mer medvetna och genomtänkta val för en hållbar framtid.

Pålitlig artificiell intelligens – en motsägelse?

Varför behövs reglering för artificiell intelligens, vilken typ av reglering är på väg, och vad innebär begreppet ’bias’? Vilka konsekvenser har det för oss som medarbetare, medborgare och människor i en värld där teknologin tycks vara på väg att bli smartare än oss? Och varför behöver vi tala om några stora elefanter i rummet, nämligen Du och Jag?

EU närmar sig ett slutligt beslut om ny AI-reglering. Kärnan i regleringen handlar om att skydda individens grundläggande rättigheter samtidigt som man möjliggör för europeisk konkurrenskraft. De flesta företag kommer att påverkas av den nya regleringen, och ledningsgrupper och styrelser kommer att behöva uppgradera sin kunskap om algoritmers roll i processer och affärsmodeller.

I detta föredrag ger Elin en enkel och lättfattlig översikt över varför reglering är nödvändig, vad den kommande AI-lagstiftningen innebär, och konkreta rekommendationer för en mer intelligent och ansvarsfull framtid.

Digitalt och hållbarhet – en motsägelse?

Visa föreläsningar med Elin Hauge
Skicka en icke-bindande förfrågan på Elin Hauge

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Elin Hauge
Elin Hauge

5 av 5 stjärnor

Elin Hauge has a fantastic way of cutting through the noise and sharing what’s relevant. This was the best presentation on AI I’ve seen so far.

Steven O'Neill Partner Business Manager, HPE Ireland Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Elin Hauge