Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Medvetenhet om vad som krävs för att tillsammans sätta och nå sina mål

Anders Lundin_Athenas_föreläsare

Anders Lundin

Specialist inom kommunikation och f.d elittränare som hjälper organisationer att skapa nya kulturer för att må och prestera bättre.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Anders Lundin

 • Verktyg och praktisk kunskap för att öka tilliten och den psykologiska tryggheten
 • Medvetenhet om vad som krävs för att tillsammans sätta mål och nå dessa
 • En inspirerande, motiverande och engagerande föreläsning med en expert inom organisationskulturer och prestationer
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Lundin

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tänk dig att du går in i ett rum och känner dig riktigt välkommen. Du upplever att du får vara med och påverka, att du får använda dina styrkor och att du bidrar till gruppen. En grupp där vi trovärdigt skickliggör varandra.

Anders Lundin är f.d elittränare i handboll och specialist inom kommunikation som vet vikten av att skapa sunda och trovärdiga värderingar för att nå hållbara resultat. Med sin erfarenhet och kompetens är han expert på att hjälpa organisationer och arbetsteam att öka tilliten och den psykologiska tryggheten.

Därför ska du boka Anders Lundin

 • Verktyg och praktisk kunskap för att öka tilliten och den psykologiska tryggheten
 • Medvetenhet om vad som krävs för att tillsammans sätta mål och nå dessa
 • En inspirerande, motiverande och engagerande föreläsning med en expert inom organisationskulturer och prestationer

Det är en plats fylld av värme där alla blir bekräftade, sedda och lyssnade på. Där mod och trygghet går hand i hand. En varm plats där alla tränar på att ta en lojal position för att bli goda medarbetare som stärker den kollektiva kompetensen. Det innebär att det finns en grundläggande överenskommelse om individens ansvar. Att varje person övar och reflekterar på att tolka positivt. Att alla har som mål att leta, så långt det är möjligt efter den goda intentionen, i det andra säger och gör. I en varm grupp vågar medlemmarna fråga, kläcka idéer och uttrycka avvikande uppfattningar.

Gruppens värderingar och kultur präglas av att alla vill uttrycka allt som kan tänkas påverka vår chans att lyckas direkt. Att om någon påtalar något för någon annan, har mottagaren ansvar för att fundera över om det finns något att lära av budskapet, oavsett om den gillar innehållet eller hur det förmedlades.

Där misstag lyfts fram för att skapa lärande och att olika ståndpunkter ses som en naturlig del av vardagen. Där fokus ligger på meningen och själva syftet med verksamheten.

Att arbetsgruppen reflekterar, utmanar och klargör vilka utmaningar man är satt att lösa.  Att man tydliggör vilka resurser man har och vem som ska göra vad.
Den grundläggande frågan som löper rakt igenom hela verksamheten är:

-Så som vi agerar just nu, leder det till att vi uppnår intentionen och löser det vi är satta att göra på bästa sätt.

Där varje person sköter sin egen uppgift samtidigt som den arbetar för att helheten ska bli bättre.

Vi kan säga att vi skickliggöra varandra på riktigt när vi alla känner oss bekräftade,  får använda våra styrkor och känner att vi bidrar till gruppens prestation.

Vad kan du göra för att få andra att våga, uppleva sig bekräftade och känna sig riktigt välkomna?

Anders Lundin föreläser och leder workshops där man får träna direkt på att skickliggöra varandra. Om du söker efter en föreläsare som kan förse ditt team eller publik med kunskap, inspiration och tankar för att öka tilliten och den psykologiska tryggheten, så är Anders Lundin ett självklart val. Boka honom idag för en föreläsning som garanterat kommer att göra skillnad för er.

Visa föreläsningar med Anders Lundin

  Anders Lundin föreläsning

  Att göra varandra bättre

  • Hur skapar vi ett klimat där vi lyfter varandra?
  • Som F.d förbundskapten i handboll vet Anders Lundin vad han talar om när det handlar om att lyfta ett lag och att göra varandra bättre.
  • Detta är en inspirerande och lärorik föreläsning med Anders Lundin där han hjälper er att förstå vad ni kan förbättra i er organisation i dag för att göra varandra bättre, skapa större samhörighet och en ”vi-känsla”.

  Anders Lundin föreläsning

  Modiga medarbetare presterar bättre

  • Vad kännetecknar modiga medarbetare? Och hur skapar vi sådana?
  • Som expert inom kommunikation och samarbete föreläser Anders Lundin om det oerhört viktiga i att ha modiga medarbetare. Det kan handla om att skapa en företagskultur där konstruktiv kritik uppskattas, eller att direkt peppa individer att våga göra sina röster hörda.
  • En föreläsning där Anders Lundin hjälper er att stärka alla medarbetare för att tillsammans prestera bättre och öka lönsamheten i organisationen.

  Anders Lundin föreläsning

  Vi arbetar mål- och värderingsstyrt – vi går inte bara till jobbet

  • Om man inte vet vart man ska, hur ska man då komma dit?
  • En föreläsning om fördelarna med att våga sätta upp en plan/ett mål och att arbeta långsiktigt i en värld som snurrar allt snabbare.
  • Anders Lundin lär er arbeta på ett smart sätt med de allra viktigaste och mest grundläggande värderingarna.

  Anders Lundin föreläsning

  Krismöte innan det är kris!

  • Oavsett om det är på handbollsplanen eller i organisationen så kommer kriser uppstå. På ett eller annat sätt. Det viktigaste är att vara medveten om det, och att agera så fort som möjligt – en kris behöver inte bli en katastrof!
  • Vilka ramar gäller? Hur förmedlar man dem på bästa sätt? En föreläsning med Anders Lundin som får dig att ligga steget före!

  Anders Lundin föreläsning

  Hur bemöter man människor som krånglar?

  • En sak är säker; i ett arbetsteam, i en familj eller i ett handbollslag så kommer du möta människor som tänker och tycker olika än dig. Det här är en föreläsning som ger dig råd och tips kring hur du kan använda denna kunskap för att bygga broar istället för att riva dem!
  • Oavsett om det är hemma runt matbordet, på mötet eller i kassakön kan vi stöta på människor som – i våra ögon – är krångliga. En nyttig föreläsning om hur vi kan hantera varandras olikheter.

Referenser

Anders föreläsning passade oss som handen i handsken, enkel, bröt ner stora frågor till vår vardag och skapade igenkänning för många. Vill gärna jobba med Anders fler gånger!

Sara Jazayeri, Affärsområdeschef

Visma Consulting

Anders föreläsning passade extremt bra i vårt pågående arbete. Vi hade ett bra förmöte där Anders lyssnade in på våra önskemål, och anpassade sin föreläsning på absolut bästa sätt! Vi kan varmt rekommendera Anders!

Förbandschef

Försvarsmakten

Vi är jättenöjda med Anders föreläsning som passade alla yrkeskategorier. Föreläsningen skickade med många positiva tankar inför vårens arbete. Jag har även träffat våra politiker som återkopplade på samma vis. Det var extra trevligt att Anders son spelade för oss.

Mjölby kommun

Våra förväntningar på Anders Lundin var höga och han lyckades fånga våra medarbetares uppmärksamhet till hundra procent. Vi känner att budskapet gällande värdegrund har nått till vår personal och Anders har därmed hjälpt oss i vår fortsatta implementering av vårt värdegrundsarbete. Vi är mer än nöjda!

Eva Stålnacke, HR och hållbarhetschef

Lth traktor AB
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Lundin

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Anders Lundin