Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Från Champions League till arbetsplatsen!

Johan Fallby_Athenas_Föreläsare

Johan Fallby

Möt Johan Fallby, idrottspsykologen som utrustar företag med elitidrottens strategier för maximal prestation och välmående.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Boka en föreläsning med Johan Fallby

 • Bygg en stark, motståndskraftig företagskultur med Johanns djupgående insikter och forskningsbaserade tillvägagångssätt.
 • Förbättra prestanda och effektivitet genom beprövade idrottspsykologiska metoder, anpassade för ditt företag.
 • Maximera individuellt välmående och arbetsglädje för att öka produktiviteten och minska frånvaron inom din organisation.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Johan Fallby

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Upptäck hur Johan Fallbys expertis inom idrottspsykologi och KBT kan omvandla din organisations prestanda och välmående. Med över 20 års erfarenhet från elitidrott till företagsledning erbjuder han unika strategier för att förbättra teamdynamik, ledarskap och individuell utveckling. Låt din organisation inspireras och växa med Johan.

Boka en föreläsning med Johan Fallby

 • Bygg en stark, motståndskraftig företagskultur med Johanns djupgående insikter och forskningsbaserade tillvägagångssätt.
 • Förbättra prestanda och effektivitet genom beprövade idrottspsykologiska metoder, anpassade för ditt företag.
 • Maximera individuellt välmående och arbetsglädje för att öka produktiviteten och minska frånvaron inom din organisation.

Hur kan strategier som tar idrottare till världstoppen även lyfta prestationerna inom ditt företag? Föreläsare Johan Fallby har svaren. Med sin bakgrund som idrottspsykologisk rådgivare och årtionden av erfarenhet från elitidrotten samt näringslivet, är Johan expert på att tillämpa idrottens framgångsformler i professionella sammanhang.

En föreläsning med Johan ger mer än bara insikt, den erbjuder praktiska verktyg och metoder för att förbättra prestationer och välmående på arbetsplatsen. Genom att boka Johan Fallby till ditt event, ger du ditt team en möjlighet att utforska och utveckla sin potential till fullo, både individuellt och kollektivt.

Att boka Johan innebär en investering i ditt teams framtida framgångar. Hans föreläsningar är grundade på vetenskaplig forskning och proven effectiveness, med syftet att höja både individens och gruppens kapacitet. Med ämnen som täcker allt från mental styrka till effektivt ledarskap och kommunikation, erbjuder han värdefulla insikter för alla i organisationen.

För de som är redo att lyfta sitt företag, är en bokning av Johan Fallby ett steg i rätt riktning. Genom att applicera elitidrottens principer på utmaningarna i arbetslivet, introducerar Johan nya sätt att se på prestation och framgång. Gör din nästa företagshändelse till en milstolpe för utveckling och framsteg med Johan Fallby som din inspiratör.

Visa föreläsningar med Johan Fallby
Johan Fallby föreläsning

Om prestationsmiljö - Elitidrott, välmående och prestation i arbetslivet

Genom systematiskt arbete och metodik från elitidrotten får du ta del av hur välmående och prestation hänger ihop både för dig som individ och din organisation. Med exempel från högpresterande och fungerande elitidrotts- och arbetsmiljöler beskrivs hur du kan tillämpa idrottspsykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för att bygga prestationsmiljön. 

Under föreläsningen kommer vi att utforska:

 • Individens prestationsmiljö – faktorer som stöder både individens välmående och förmåga att prestera.
 • Omgivande miljöfaktorer – hur faktorer inom organisation, team och omvärld påverkar individens prestationsmiljö.
 • Ledarskapets och organisationskulturens roll.

Föreläsningen vänder sig till dig som vill leda dig själv eller andra i en organisation som har krav på prestation. Innehållet kan vridas mot både arbets- samt idrottsmiljöer och igenkännningsfaktorn är hög även i det privata livet. Välkommen till en tankeväckande föreläsning som belyser överföringen av principer från elitidrotten till arbetslivets framgång.

Johan Fallby föreläsning

Om talangutveckling - Den onödiga jakten på talang

Begreppet talang är centralt både inom arbetsliv och idrott, erbjudande ett unikt perspektiv som kan öka sannolikheten för utveckling av talang.

 • Föreläsningen utforskar hur talang kan definieras och utmanar idén om att framtida framgångar kan förutsägas baserat på tidiga tecken på talang.
 • Diskuterar talangens och talangutvecklingens betydelse för en organisations prestanda och framgång, samt kritiskt granskar hur talanger identifieras och hanteras.
 • Riktar sig till chefer, tränare, och ledare inom olika sektorer som är intresserade av att förstå och maximera potentialen hos individer de arbetar med.

Denna föreläsning är en inbjudan till att djupdyka i talangens komplexitet och utforska strategier för att framgångsrikt identifiera och utveckla talang inom alla områden av livet.

Johan Fallby föreläsning

Om team - Rusta ditt lag för Champions League

Ibland presterar ett team över förväntan, medan det vid andra tillfällen inte fungerar alls. Är det slumpen, eller finns det faktorer som kan förklara och påverka detta?

 • Utforska vilka grundläggande faktorer som bidrar till ett teams framgång och hur strategiskt arbete kan öka sannolikheten för välmående och hög prestation.
 • Få insikter i hur man bygger och underhåller framgångsrika team med stöd av forskning och observationer från effektiva miljöer.
 • Lär dig hur metoderna kan tillämpas oavsett din roll i teamet, med inspiration från elitidrottens värld.

Denna föreläsning erbjuder djupgående kunskap om att skapa och leda högpresterande team, oavsett område. Upptäck hur du kan ta ditt team till Champions League-nivå genom strategiska och genomtänkta metoder.

Johan Fallby föreläsning

Om organisationskultur och ledarskap - Modet att förändra och vara långsiktig.

Högpresterande organisationer, oavsett om de befinner sig inom elitidrotten eller arbetslivet, delar liknande grundförutsättningar för framgång, trots olika typer av krav.

 • Insikter i hur framstående organisationer förbereder sig för att hantera både kort- och långsiktiga utmaningar genom effektiv planering och anpassningsförmåga.
 • Utforska nyckelelementen i skapandet av en kunskapskultur och utvecklingen av det mod och ledarskap som krävs för att uppnå och bibehålla hög prestanda.
 • Föreläsningen riktar sig till alla som önskar förbättra sin organisation, från toppchefer till ledare av mindre grupper, samt applicerbarheten av dessa principer inom idrotten och kulturlivet.

Denna föreläsning erbjuder en omfattande översikt över hur man skapar en stark organisationskultur och effektivt ledarskap för att säkerställa uthållighet och topprestanda inom alla typer av organisationer.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Johan Fallby

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Johan Fallby