Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Om att förebygga brott och droganvändning

Boka maria dufva Athenas talarby

Maria Dufva

Maria Dufva, kriminolog och författare, diskuterar nätsäkerhet, samtycke och kopplingen mellan narkotika och (gäng)kriminalitet, för att ge ungdomar den kunskap de behöver för att hantera dagens utmaningar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Maria Dufva

 • Som expert inom nätsäkerhet har Maria utrustat tusentals ungdomar, föräldrar och lärare med verktygen de behöver för att navigera säkert på nätet.
 • Förstå drogers roll i ungdomskulturen och kopplingen till kriminalitet med Marias insiktsfulla presentationer.
 • Maria Dufva tar upp kritiska och vägledande frågor kring porr, sex och samtycke, vilket stärker ungdomars förståelse för hälsosamma relationer.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Maria Dufva

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Maria

Lecture icon

Föreläsningar

Video icon

Video

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Maria Dufva, kriminolog, föreläsare och författare, fokuserar på att utbilda ungdomar om nätsäkerhet, porr, sex, samtycke, våld i unga relationer och narkotikans koppling till kriminalitet. Hon skräddarsyr sina föreläsningar för skolpersonal och föräldrar, för att bredda förståelsen kring dessa kritiska ämnen. Med Maria får ni verktygen att hantera både digitala och sociala utmaningar.

Därför ska du boka Maria Dufva

 • Som expert inom nätsäkerhet har Maria utrustat tusentals ungdomar, föräldrar och lärare med verktygen de behöver för att navigera säkert på nätet.
 • Förstå drogers roll i ungdomskulturen och kopplingen till kriminalitet med Marias insiktsfulla presentationer.
 • Maria Dufva tar upp kritiska och vägledande frågor kring porr, sex och samtycke, vilket stärker ungdomars förståelse för hälsosamma relationer.

I en värld där digital närvaro är självklar och förväntad, står utmaningarna kring nätsäkerhet och ungdomars digitala välbefinnande centralt. Maria Dufva, föreläsare, kriminolog och författare till på ämnet flera relevanta böcker bl.a. ”Värsta bästa nätet”, ”Värsta bästa svårsnacket” och ”Värsta bästa livet”, bidrar med värdefulla perspektiv på dessa ämnen. Hon tar ett djupt dyk in i diskussioner om ämnen som barn och unga har rätt till kunskap om: porr, sex, samtycke och våld i unga relationer – ämnen som blivit allt mer relevanta i ljuset av den reviderade läroplanen och dagens digitala landskap.

Genom att boka Maria Dufva till ditt event, erbjuds en möjlighet att adressera kritiska frågor som alldeles för många vuxna – såväl i hem som i skolor – än idag duckar för. Maria presenterar dessa ämnen på ett tryggt och åldersanpassat sätt, från grundskola till gymnasium, och belyser vikten av öppen dialog och utbildning i dessa frågor. Hennes föreläsningar erbjuder inte bara insikter utan också praktiska verktyg för att hantera digitala risker, vilket gör dem ovärderliga för skolor, elever, föräldrar och pedagoger.

Dessutom tar Maria upp det akuta problemet med narkotika och dess koppling till (gäng)kriminalitet, vilket är särskilt relevant för dagens unga. Genom hennes podd ”Drogpodden” och hennes föreläsningar, får åhörarna en omfattande förståelse för hur narkotika påverkar ungdomar och samhället i stort.

En föreläsning med Maria Dufva är en chans att utrusta din organisation med kunskapen att agera proaktivt mot de utmaningar som den digitala eran för med sig. Hennes engagemang för att öppna upp svåra samtal och erbjuda konkreta lösningar gör henne till en ovärderlig resurs. Boka Maria Dufva till ditt nästa event för en upplevelse som inte bara informerar utan också inspirerar till positiv förändring och stärker den digitala kompetensen hos ungdomar, deras vägledare och vårdnadshavare.

Visa föreläsningar med Maria Dufva
Maria Dufva föreläsning

Barns och ungas liv på nätet

I en tid där barn och unga växer upp online, tar Maria Dufvas föreläsning utgångspunkt i hennes böcker ”Mitt barn på nätet”, ”Värsta bästa nätet”, ”Värsta Bästa Hälsan” och ”Värsta Bästa Livet” för att utforska de digitala utmaningarna och möjligheterna. Denna föreläsning riktar sig till elever i årskurs 2 till 9 och syftar till att öka medvetenheten om säkerhet och välbefinnande online.

 • Maria tar upp de faror barn kan möta på nätet, såsom mobbning och utpressning, och hur de kan undvikas.
 • Diskussion kring hur online normer påverkar ungas självbild och hälsa, med fokus på kritiskt tänkande och positiva förebilder.
 • Insikt i hur skärmanvändning påverkar sömn och koncentration, med tips för hälsosammare vanor.

Maria Dufvas föreläsning ger en översikt över digital barndom idag, med praktiska råd för en trygg och hälsosam närvaro online. Genom att belysa de senaste insikterna och strategierna, strävar föreläsningen efter att stödja barn och unga i deras digitala värld.

Maria Dufva föreläsning

Porr, sex, samtycke och unga relationer/våld i unga relationer

Maria Dufva presenterar en viktig föreläsning åldersanpassad för ungdomar från årskurs 7 till gymnasiet, som tar sig an ämnen som porr, sex, samtycke och våld i unga relationer. Denna föreläsning, som harmonierar med den reviderade läroplanen från 2022, syftar till att bryta tystnaden kring dessa känsliga men avgörande frågor. Genom att öka förståelsen och dialogen kring dessa teman, strävar Maria efter att ge unga verktygen de behöver för att navigera i sina relationer på ett hälsosamt och medvetet sätt.

 • Maria belyser den allvarliga statistiken om digitalt våld och kontroll i tonårsrelationer, inklusive att nästan 40% av tjejer i årskurs 9 har utsatts för våld i relationer.
 • Föreläsningen tar upp problematiken med ungas exponering för porr och dess inverkan på deras sexualförståelse, och betonar vikten av att vuxna engagerar sig i dessa diskussioner.
 • Vikten av samtycke och dess roll i sunda relationer står i centrum, där Maria delar insikter om hur unga kan bygga relationer baserade på ömsesidig respekt och förståelse.

Genom att koppla samman med sin bok ”Värsta bästa svårsnacket – om porr, sex och samtycke”, erbjuder Maria Dufva en ovärderlig resurs för unga att förstå och hantera de komplexa frågorna kring sex, samtycke och relationer i dagens digitaliserade värld. Målet är att väcka reflektion och främja en öppen dialog som stärker ungas förmåga att navigera i sina relationer med kunskap och självförtroende.

Maria Dufva föreläsning

Narkotika och andra droger samt kopplingen till (gäng)kriminalitet

I Maria Dufvas engagerande föreläsning för unga från årskurs 6 till gymnasiet, belyser hon komplexiteten kring narkotika, andra droger, och deras koppling till gängkriminalitet. Denna presentation, berikad med insikter från Drogpodden, lyfter fram de risker och manipulationstekniker som får alltför många unga att dras till droger och kriminalitet, samt deras oförutsedda effekter på miljö och barnslaveri.

 • Maria talar om hur unga blir måltavlor för drogrelaterad manipulation, syftandes till att öka förståelsen för dessa lockelser.
 • Föreläsningen vidgar perspektivet till att även inkludera droghandels påverkan på miljön och barns utnyttjande som en del av den globala drogindustrin.
 • Genom att integrera kunskaper från experter och sakkunniga, erbjuder Maria konkreta strategier för att bekämpa drogernas inverkan på samhället och individerna.

Den här föreläsningen ger en omfattande översikt över drogernas inverkan på ungdomar, samhället och världen. Maria Dufva strävar efter att inte bara upplysa utan också inspirera till att vidta åtgärder för att hantera dessa utmaningar. Föreläsningen är en viktig resurs för alla som vill förstå och bidra till att motverka drogernas skadliga effekter.

Maria Dufva föreläsning

Nätsäkerhet - Hur man håller sig säker och trygg på nätet/sociala medier

Maria Dufva guidar oss genom den digitala djungeln i sin föreläsning om nätsäkerhet. Hon adresserar hur vi kan hålla oss säkra på nätet och sociala medier, med fokus på AI, källkritik och det komplexa i att balansera källtillit och skepticism.

 • Tips för att navigera säkert online, med särskilt fokus på att undvika digitala faror.
 • Hur man förstår och diskuterar AI:s roll i vår digitala vardag på ett säkert sätt.
 • Strategier för att vara kritisk till information online samtidigt som man behåller en sund tillit till trovärdiga källor.

I den här föreläsningen får deltagarna värdefulla verktyg för att förbättra sin digitala säkerhet. Föreläsningen erbjuder praktiska råd för att möta de utmaningar och möjligheter som den digitala världen innebär, och uppmanar till ett medvetet och kritiskt förhållningssätt online.

Maria Dufva Video

Digital bokrelease: Värsta Bästa Tonåren" med Maria Dufva & Frida Garell.

Här kan du köpa Värsta Bästa Tonåren för bara 159 kr!
Med kampanjkod VBT får du 30 kr rabatt på varje bok du köper på Bokus.com. Ange koden i kassan så dras rabatten automatiskt. Erbjudandet gäller t.o.m. 25 maj 2022.

Visa föreläsningar med Maria Dufva

Referenser

Föreläsningen var mycket uppskattad och föreläsaren var mycket skicklig även digitalt. Hon höll en föreläsning som livesändes inför en tom aula, men förmedlade en känsla av att det var en fysisk publik på ett mycket professionellt sätt.

chef utbildningssektor

Essunga kommun

Maria är en jättebra föreläsare! Betyg 5/5

Biträdande rektor

Internationella Engelska Skolan

Bra, trevlig, innehållsrik och framförd på ett synnerligen kompetent sätt!

Kenneth Olsson, Rektor

Grundskola

Mycket bra och kompetent föreläsare som fick med sig åhörarna! Betyg 5/5

Avdelningschef

Hedemora kommun

Förväntningarna helt och hållet uppfyllda och feedbacken från föräldrar var positiv.

Karin Tengnäs - Socialrådgivare

Halmstad Kommun

Mycket bra!

Carolina

Internal Communications
Skicka en icke-bindande förfrågan på Maria Dufva

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Maria Dufva