Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Vilken roll spelar Barnkonventionen i barns rättigheter och delaktighet?

Lisa Skiöld

Lisa Skiöld

Lisa Skiöld är barnombud och verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala län, en ideell förening som arbetar med att förverkliga Barnkonventionen genom att utveckla verksamheter som möter och beslutar om barn

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Skiöld

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Lisa Skiölds drivkraft är att det går att förverkliga barns rättigheter och att det går att göra stor skillnad med ett medvetet arbete inom alla möjliga verksamheter.

Därför ska du boka en Lisa Skiöld föreläsning:

 • Ta del av inspirerande föreläsningar om barns rättigheter och delaktighet i områden som fritid, vård, skola, stadsplanering och omsorg. 
 • Få de rätta verktygen att implementera och förankra Barnkonventionen i er verksamhet.
 • Föreläsningarna är utformade på både individ, grupp- och strukturnivå: allt från en enskild skola till grupper med förskolechefer och politiker.

Lisa Skiöld har varit aktiv inom olika förtroendeuppdrag sedan tonåren. Hon har en bakgrund som lärare och fritidspolitiker på kommunnivå. Dessutom har hon en lång erfarenhet inom folkrörelsearbete där hon både ideellt och i yrkeslivet arbetat med jämställdhet, internationellt samarbete, normkritik och demokratifrågor. Lisa är aktiv inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO där hon har haft flera olika förtroendeuppdrag på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Under fem år arbetade hon även som högsta tjänsteperson inom Ungdomens nykterhetsförbund. Sedan år 2012 har hon varit verksamhetschef för föreningen Barnombudet i Uppsala län, där hon genomfört en mängd olika föreläsningar och workshops. Hon har även agerat moderator vid flertalet regionala och nationella konferenser. I sin roll som verksamhetschef och ordförande i Barnskyddsrådet, arbetar hon med samverkan, påverkan, information och stödärenden.

Genom systematiskt rättighetsarbete har det skett många förbättringar kring bemötande och rutiner för skydd för barn. Som allt rättighetsarbete sker det dock inte av sig självt, arbetet för att förändra synen på barn och deras delaktighet i samhället och i sina egna liv behöver fortfarande fortsätta.

I sina föreläsningar vill Lisa sprida barnrättsfrågorna och sitt arbetssätt genom att vägleda i hur man kan arbeta utifrån och med barnkonventionen  i olika verksamheter. Inom Barnombudet i Uppsala län har det tagits fram flera metoder och verktyg och organisationen finns över trettio års erfarenhet av barnrättsarbete inom kommun.

Boka en inspirerande föreläsning och lär dig mer om Barnkonventionen med Lisa Skiöld!

Visa föreläsningar med Lisa Skiöld

  Barnkonventionen –  vägledning i hur ni kan anpassa er verksamhet

  • I januari 2020 blir FNs konvention om barnets rättigheter, som har gällt i Sverige sedan 1990, slutligen även svensk lag.
  • Lisa Skiöld vägleder er i vad detta kommer att kunna innebära och vad ni behöver tänka på för att följa lagen.
  • Utveckla er verksamhet inom Barnkonventionen, barnrätt och barnens rättigheter.

  Starta ett lokalt och fristående barnombud

  • BOiU är en unik förening som har drivits som ett lokalt fristående barnombud sedan 1988. Med stor erfarenhet av hur ett sånt upplägg kan se ut, och vad som är viktigt att tänka på vid ett bildande av en sån funktion på en ny plats i Sverige, inspirerar Lisa Skiöld att starta liknande funktioner nära barn i hela Sverige.
  • Få inspirationen och de rätta verktygen att starta ett lokalt och fristående barnombud. Inspireras av hur mycket ni kan åstadkomma och hur viktigt det är för att barnets rättigheter ska bli verkställda. 
  • Lisa Skiöld ger er svaren på varför ni borde och hur ni går tillväga för att implementera och utveckla er verksamhet utifrån Barnkonventionen. 

  Barn och ungas delaktighet

  • Varför är barn och ungas delaktighet viktigt för er verksamhets kvalitet?
  • Ta del av en föreläsning som tar upp exempel på olika sammanhang, utifrån målgrupp, på hur delaktigheten ser ut idag, och positiva exempel på hur det kan fungera.
  • Inspireras av aktuell forskning på området och exempel från BOiUs erfarenhet som lokalt fristående barnombud i över 30 år. 

  Barns rätt och arbete för ökad trygghet

  • Ta del av en föreläsning om barns rätt och arbete för ökad trygghet i skolan.
  • Under över 30 år BOiU arbetat med trygghet i förskola och skola. Genom att följa forskning och erfarenhet på området och alltid utgå ifrån barnets rättigheter leder arbetet till konkreta förbättringar för barnen. 
  • Inspireras av flera verksamma metoder i deras arbete som normkritik, delaktighet och gott bemötande.

   Moderatoruppdrag 

  • Lisa Skiöld leder diskussioner inom området barns rättigheter kopplat till exempelvis vård, skola, omsorg, delaktighet.
  • Tack vare hennes långa erfarenhet och omvärldskunskap inom området bidrar Lisa med relevanta följdfrågor i kopplingar mellan föreläsare eller i panelsamtal. 
  • Hennes färdighet att improvisera det som inte går att planera och skapa en god stämning gör henne till en professionell moderator på ert event.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Skiöld

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Lisa Skiöld