Laddar innehåll ...

Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Vad betyder det att barnkonventionen blir till lag?

Åsa Ekaman

Åsa Ekman

Förstå meningen med barnkonventionen och hur man går tillväga för att tillämpa den med barnkonventionsexpert Åsa Ekman.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum
Skicka en oförpliktande förfrågan på Åsa Ekman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Åsa Ekman har i över 15 år jobbat med att sprida kunskap kring barnkonventionen så att alla ska tillämpa och genomföra den. Hon har hjälpt närmre 60 kommuner att implementera konventionen, och som rådgivare har hon utbildat en rad olika organisationer genom att utföra utbildningar, dialoger och ta fram styrdokument för att kunna genomföra konventionen och börja föra ett barnrättsarbete. Ideellt var hon också ledamot i riksförbundets styrelse för Rädda Barnen i nästan ett decennium.

Hennes föreläsningar fylls av inspiration och engagemang, massor av kunskap och berättelser. Utifrån Åsa Ekmans egna erfarenheter som gör att ert barnrättsarbete blir konkret, levande, hållbart, med tydliga mål och tillvägagångssätt. Ingen lämnar en Åsa Ekman föreläsning utan att veta allt vad barnkonventionen innebär och massvis med kunskaper och verktyg för att börja jobba med dem.

Därför ska du boka en Åsa Ekman föreläsning

 • Hon ger er tydliga konkreta tips på hur man går tillväga för att implementera barnkonventionen.
 • Hennes fleråriga arbete inom ämnet gör att hon är expertis och kan förklarar innebörden av alla artiklar på enkelt, lättsamt sätt för att alla ska kunna förstå och ta till sig.
 • Föreläsningarna fylls av glädje och uppmuntran som inspirerar till förändring, samtidigt som föreläsningen varvas med fakta och forskning som visar hur barnrättsarbetet ser ut i dag i olika delar av världen.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om barnrättigheter och allas länders skyldighet och plikt att leva upp till dessa. 2020 blir dessa konventioner lag i Sverige och vad de innebär har Åsa Ekman stenkoll på. Hon har jobbat med att ta fram metoder och processer för att företag och organisationer ska kunna utforma ett styr-och policydokument för att utföra ett barnrättsligt arbete. Hon arbetade tillsammans med UNICEF Sverige för att skapa en metodpärm när de skulle sätta igång sitt arbete med Rättighetsbaserad skola. Hon är utbildad inom utvecklingssociolog, och vidare tagit kurser om barnkonventionen, samt har högskolepoäng i barnrätt.

Åsa Ekman har vid två tillfällen deltagit vid FN:s hearing för samarbetskommittén i samband med granskning av Sveriges arbete för konventionen. Hon kartlägger hur barns liv ser ut och hur man kan göra det bättre. Hon analyserar företag inom vilka områden de måste föra ett bättre barnrättsarbete. Utefter det jobbas det fram en handlingsplan med tydliga strukturer och mål. Hon hjälper också till att hitta olika former och metoder för hur man ska gå tillväga för att börja föra dialog med barn och unga för att få deras vilja och åsikt inkluderat. Hon ger konkreta tips på hur man tillämpar förslagen man beslutat samt hur man fortsätter sitt arbetet framåt. 

Åsa Ekman beskriver i hennes föreläsningar om det som krävs av chefer och ledningsgrupper för att kunna genomföra konventionerna och lär samtidigt ut vad barns rätt till inflytande faktiskt innebär. Hon går igenom med hjälp av olika teorier, modeller och koncept hur alla har inflytande, och om konsekvenserna det får. Hon har även utbildningar och Workshops där hon lägger fokus på det enkla och att det ska vara kul och givande att diskutera barnkonventionens svåra frågor. Redan nu har hon utbildat över tusentals barn och unga, men också tjänstepersoner och förtroendevalda och hjälpt dem utforma handlingsplaner som passar just dem. Åsa Ekman förklarar på ett tydligt och pedagogiskt sätt vad barnens rättigheter innebär, och om de olika artiklarnas betydelse. Boka en Åsa Ekman föreläsning via oss på Athenas! 

Visa föreläsningar med Åsa Ekman

  Åsa Ekman föreläsning

  Varför barnkonventionen & Chefens roll i att förverkliga barnkonventionen

  • Vad innebär det att konventionen bli till lag och vilka krav ställs på chefer, ledningsgrupper, politiker och olika verksamheter och hur börjar man sitt arbete med det?
  • Åsa beskriver varför vi har rättigheter för barn och varför barnkonventionen blir lag.
  • Vad behöver man som chef eller politiker kunna göra för att implementera barnkonventionen.
  • Vad innebär det att barn har rätt till att få sin röst hörd? Och hur ska man genomföra det? Vad är skillnaden på delaktighet och inflytande och hur påverkar vuxnas syn på barn, barnens rätt till inflytande?
  • Med hjälp av olika teorier, modeller och koncept ger Åsa er verktygen till hur man ökar inflytandet för barnen och vad alla kan göra för att föra ett barnrättslig arbetet framåt.
Skicka en oförpliktande förfrågan på Åsa Ekman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Åsa Ekman