Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Överlevnadsexperten som lär människor att hantera krissituationer.

Torbjörn Selin

Torbjörn Selin

Torbjörn Selin, föreläsare med 20 års erfarenhet, stärker medarbetarnas krisberedskap så att de kan arbeta tryggt och hålla familjerna säkra hemma.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Torbjörn Selin

 • Erbjud ditt team praktiska beredskapsverktyg som bygger fundamentet för en tryggare arbetsplats.
 • Navigera genom utmaningar med Torbjörns unika kombination av humor och gedigen kunskap.
 • Med över 20 års erfarenhet av kris- och överlevnadsexpertis utvecklad i samarbete med Svenska försvarsmakten, MSB och otaliga myndigheter i landet, är Torbjörn en expert inom sitt område.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Torbjörn Selin

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Möt Torbjörn Selin, en före detta yrkesofficer med över 20 års erfarenhet inom överlevnad och krisberedskap. Genom sin utbildning och praktiska erfarenhet erbjuder Torbjörn ovärderliga insikter och strategier för att förbättra ert teams beredskap. Hans unika kombination av kunskap, pedagogik och humor gör varje föreläsning till en oförglömlig upplevelse, som utrustar publiken med konkreta verktyg för att hantera osäkerhet och kriser.

Därför ska du boka Torbjörn Selin

 • Erbjud ditt team praktiska beredskapsverktyg som bygger fundamentet för en tryggare arbetsplats.
 • Navigera genom utmaningar med Torbjörns unika kombination av humor och gedigen kunskap.
 • Med över 20 års erfarenhet av kris- och överlevnadsexpertis utvecklad i samarbete med Svenska försvarsmakten, MSB och otaliga myndigheter i landet, är Torbjörn en expert inom sitt område.

I en värld där osäkerhet blir alltmer regel än undantag, hur säkerställer din organisation att personalen är rustad för att hantera framtidens utmaningar? Torbjörn Selin, med en imponerande karriär som före detta yrkesofficer och överlevnadsinstruktör, erbjuder unika föreläsningar som är skräddarsydda för att förbereda ditt team på oförutsägbara händelser. Med över 20 års erfarenhet från arbete med Svenska försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och en rad ledande roller inom nationell och internationell krisberedskap, har Torbjörn Selin den kunskap och de färdigheter som krävs för att lära ut strategier för resiliens och anpassningsförmåga.

Ta del av praktiska verktyg och insikter som kan tillämpas direkt inom er verksamhet. Torbjörns pedagogiska tillvägagångssätt är utformat för att engagera och inspirera, samtidigt som det erbjuder konkreta lösningar på komplexa problem.

En föreläsning med Torbjörn är en investering i din organisations framtida kapacitet att möta och hantera både nuvarande och kommande kriser. utrusta ditt team med de kunskaper och den mentalitet som krävs för att framgångsrikt navigera i en alltmer oförutsägbar värld.

Torbjörns erfarenheter och insikter erbjuder en unik möjlighet att omforma hur din organisation ser på risk, beredskap och framgång.

Foto: Harald Nilsson

Visa föreläsningar med Torbjörn Selin
Torbjörn Selin föreläsning

Din roll i beredskapen när samhället vänds upp och ner

Utforska grunderna i Sveriges krisberedskapssystem och upptäck din egen roll i att upprätthålla samhällets stabilitet under kriser. Denna föreläsning ger en omfattande överblick av samverkan mellan olika sektorer och din plats inom detta system.

Ta del av:

 • En introduktion till den svenska modellen för krisberedskap, som betonar vikten av samarbete mellan kommuner, civilsamhället, företag, och myndigheter.
 • Insikter i vilka områden och verksamheter som prioriteras i händelse av en kris, samt vad som förväntas av dig som medborgare, företag eller organisation.
 • En djupdykning i begreppet totalförsvar och totalförsvarsplikt, inklusive när en kris eskalerar till höjd beredskap eller krig, samt analys av samhällets styrkor och svagheter.

Att förstå din roll i samhällets beredskapsplanering är avgörande för att navigera och bidra effektivt under tider av osäkerhet. Denna föreläsning syftar till att rusta dig med kunskapen om Sveriges beredskapssystem, så att du kan stärka din egen och samhällets motståndskraft mot framtida utmaningar.

Torbjörn Selin föreläsning

Preparatus supervivet - den föreberedde överlever

Hur rustar man sig för att överleva extrema situationer? Denna föreläsning ger insikt i vad som krävs för att inte bara överleva, utan att trivas i utmanande miljöer, med fokus på psykologisk och fysisk förberedelse.

Ta del av:

 • Vikten av mental, fysisk, och materiell förberedelse för att kunna hantera oförutsedda händelser effektivt.
 • Lär dig att tolka varningssignaler och anpassa dig till förändrade förhållanden genom att fatta snabba beslut.
 • Viktiga färdigheter som första hjälpen, att bygga skydd, tända eld, och säkra vatten och mat.

Denna introduktion till överlevnad ger dig grunden att stå på, men vägen till fullständig beredskap är personlig och kräver kontinuerligt lärande och övning. Med Torbjörn Selins gedigna erfarenhet och vägledning får du en stark startpunkt. Bli inspirerad att utforska och utveckla dina färdigheter vidare.

Torbjörn Selin föreläsning

"When shit hits the fan" - så preppar du

Att vara redo när krisen knackar på dörren handlar om mer än bara mat och vatten. Detta är prepping – en livsstil dedikerad till mental och fysisk beredskap för att navigera genom livets oförutsedda utmaningar.

Ta del av:

 • Prepping är inte extremism; det är klokt förberedelsearbete. Att samla nödvändigheter som mat, vatten, medicinska förnödenheter och att ha kunskapen för att använda dem effektivt.
 • Vikten av att utveckla överlevnadsfärdigheter, första hjälpen-kunskaper och förmågan att navigera genom kriser. Dessa färdigheter säkerställer att du kan agera självständigt och hjälpa andra när det behövs.
 • Hur du förbereder dig mentalt, hur du kan förutse potentiella kriser och agera proaktivt. Mental förberedelse gör dig redo att hantera situationer effektivt, utan panik.

Prepping är ett förhållningssätt som stärker dig och dina närmaste inför oväntade situationer. Genom att dela vår erfarenhet och kunskap, vill vi inspirera dig till att bli en ansvarsfull medborgare, redo att stå stadigt när ”shit hits the fan”. Denna föreläsning är din guide till att bli bättre förberedd än genomsnittet, redo att möta morgondagen med tillförsikt.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Torbjörn Selin

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Torbjörn Selin