Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Överlevnadsexperten som lär människor att hantera krissituationer.

Torbjörn Selin

Torbjörn Selin

Med över tjugo år som överlevnadsinstruktör samt före detta FN-soldat och yrkesofficer föreläser Torbjörn Selin om krisberedskap, överlevnad och prepping.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Torbjörn Selin

 • Du lär dig allt om krisberedskap, överlevnad och prepping – Hur du förbereder både hemmet och företaget inför farliga situationer av alla de slag.
 • Du får praktiska råd och övningar som alla kan följa, oavsett ålder eller kondition. Det för medarbetarna inom företaget samman och får dem att uppskatta värdet i att samarbeta och upptäcka sin inre styrka.
 • Du lär dig hur du bör tänka för att tackla problem och kunna organisera en grupp på ett optimalt sätt. Lika värdefullt inför yttre hot som inom företaget.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Torbjörn Selin

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Att klara sig genom en kris, oavsett om den är fysisk eller mental, är något som kräver både kunskap och förberedelser. Med sina lättsamma men samtidigt praktiska och informativa kurser hjälper Torbjörn Selin företag och människor att bli starkare överlevare och skickliga problemlösare. Deltagarna får lära sig att klara sig på egen hand ute i vildmarken och han visar företag hur de bäst kan förbereda sig inför alla typer av kriser. Med sin bok ”Prepping – Överlevnadshandboken” har han samlat sina kunskaper och erfarenheter i text. Torbjörn arbetar som expert och konsult inom krisberedskap, att förbereda kommuner för kriser, katastrofer och nu även krig för kommuner i civilt försvar.

Därför ska du boka Torbjörn Selin

 • Du lär dig allt om krisberedskap, överlevnad och prepping – Hur du förbereder både hemmet och företaget inför farliga situationer av alla de slag.
 • Du får praktiska råd och övningar som alla kan följa, oavsett ålder eller kondition. Det för medarbetarna inom företaget samman och får dem att uppskatta värdet i att samarbeta och upptäcka sin inre styrka.
 • Du lär dig hur du bör tänka för att tackla problem och kunna organisera en grupp på ett optimalt sätt. Lika värdefullt inför yttre hot som inom företaget.

För Torbjörn Selin är det viktigt att varje människa når sin fulla potential, vilket kommer till stor nytta både i det privata livet och inom företaget. Med sin värme och humor är han en fantastisk kommunikatör och han inger förtroende åt alla som möter honom. Torbjörns Selins kurser och föreläsningar ger deltagarna möjlighet att förbereda sig inför alla typer av krissituationer, och han är inte rädd för att testa deras gränser inom säkra och trygga förhållanden. Du kan mer än du tror!

Under de senaste åren har det blivit mer aktuellt än någonsin att vara förberedd och organiserad inför kriser som pandemier, krig och långa elavbrott. Det kan också hända mycket på arbetsplatsen där det gäller att vara snabbtänkt och organiserad.

Överlevnad, både fysisk och mental, handlar om att hoppas på det bästa men att vara förberedd för det värsta, och det finns många praktiska kunskaper att inhämta från Torbjörn Selin – från hur du optimerar arbetsmiljön till hur du klarar dig ute i naturen på egen hand.

Vilka egenskaper krävs från en skicklig ledare? Hur hanteras stress i olika situationer? Vad behövs rent praktiskt om en kris inträffar? Det, och mycket mer, får alla som lyssnar på Torbjörn Selin lära sig och det är kunskaper som kommer följa med hela livet.

Foto: Harald Nilsson

Visa föreläsningar med Torbjörn Selin
Torbjörn Selin föreläsning

Din roll i beredskapen när samhället vänds upp och ner

Utforska grunderna i Sveriges krisberedskapssystem och upptäck din egen roll i att upprätthålla samhällets stabilitet under kriser. Denna föreläsning ger en omfattande överblick av samverkan mellan olika sektorer och din plats inom detta system.

Ta del av:

 • En introduktion till den svenska modellen för krisberedskap, som betonar vikten av samarbete mellan kommuner, civilsamhället, företag, och myndigheter.
 • Insikter i vilka områden och verksamheter som prioriteras i händelse av en kris, samt vad som förväntas av dig som medborgare, företag eller organisation.
 • En djupdykning i begreppet totalförsvar och totalförsvarsplikt, inklusive när en kris eskalerar till höjd beredskap eller krig, samt analys av samhällets styrkor och svagheter.

Att förstå din roll i samhällets beredskapsplanering är avgörande för att navigera och bidra effektivt under tider av osäkerhet. Denna föreläsning syftar till att rusta dig med kunskapen om Sveriges beredskapssystem, så att du kan stärka din egen och samhällets motståndskraft mot framtida utmaningar.

Torbjörn Selin föreläsning

Preparatus supervivet - den föreberedde överlever

Hur rustar man sig för att överleva extrema situationer? Denna föreläsning ger insikt i vad som krävs för att inte bara överleva, utan att trivas i utmanande miljöer, med fokus på psykologisk och fysisk förberedelse.

Ta del av:

 • Vikten av mental, fysisk, och materiell förberedelse för att kunna hantera oförutsedda händelser effektivt.
 • Lär dig att tolka varningssignaler och anpassa dig till förändrade förhållanden genom att fatta snabba beslut.
 • Viktiga färdigheter som första hjälpen, att bygga skydd, tända eld, och säkra vatten och mat.

Denna introduktion till överlevnad ger dig grunden att stå på, men vägen till fullständig beredskap är personlig och kräver kontinuerligt lärande och övning. Med Torbjörn Selins gedigna erfarenhet och vägledning får du en stark startpunkt. Bli inspirerad att utforska och utveckla dina färdigheter vidare.

Torbjörn Selin föreläsning

"When shit hits the fan" - så preppar du

Att vara redo när krisen knackar på dörren handlar om mer än bara mat och vatten. Detta är prepping – en livsstil dedikerad till mental och fysisk beredskap för att navigera genom livets oförutsedda utmaningar.

Ta del av:

 • Prepping är inte extremism; det är klokt förberedelsearbete. Att samla nödvändigheter som mat, vatten, medicinska förnödenheter och att ha kunskapen för att använda dem effektivt.
 • Vikten av att utveckla överlevnadsfärdigheter, första hjälpen-kunskaper och förmågan att navigera genom kriser. Dessa färdigheter säkerställer att du kan agera självständigt och hjälpa andra när det behövs.
 • Hur du förbereder dig mentalt, hur du kan förutse potentiella kriser och agera proaktivt. Mental förberedelse gör dig redo att hantera situationer effektivt, utan panik.

Prepping är ett förhållningssätt som stärker dig och dina närmaste inför oväntade situationer. Genom att dela vår erfarenhet och kunskap, vill vi inspirera dig till att bli en ansvarsfull medborgare, redo att stå stadigt när ”shit hits the fan”. Denna föreläsning är din guide till att bli bättre förberedd än genomsnittet, redo att möta morgondagen med tillförsikt.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Torbjörn Selin

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Torbjörn Selin