Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Få konkreta tips och verktyg för att öka beteendekunskapen och engagemang

John Steinberg

John Steinberg

John Steinberg är Sveriges mest praktiska pedagog. Han är känd för sitt engagerande, interaktiva och intensiva sätt att föreläsa.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka John Steinberg

 • Få konkreta tips och verktyg för att öka beteendekunskapen och engagemang.
 • Ta del av en föreläsning som bjuder både på humor, allvar och glöd.
 • John ger dig praktiska metoder som du kan omsätta i praktiken i din vardag.
Skicka en icke-bindande förfrågan på John Steinberg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

John Steinberg har en unik förmåga att blanda teori och praktik med konkreta ”så gör du” exempel. John arbetar med livedemonstrationer och intervjuer som skapar spänning och nyfikenhet. Johns uppgift är att via böcker och föreläsningar, förmedla modeller och metoder för att stärka lärande och ledarskap.

John är fil dr i pedagogik och var tidigare både universitetslektor i pedagogik och rektor inom grundskolan. Han har över 45 års erfarenhet som konsult, föreläsare och kursledare.

John är författare till 55 böcker inom ämnen som han även föreläser i: lärande, pedagogik, skolutveckling, ledarskap, samtalsmetodik, aktiva värderingar och kommunikation. Exempel på boktitlar: Humanistiskt ledarskap, Ledarskap i klassrummet, Aktiva värderingar, Mentorskap, coaching och co-coaching. Lärarens kroppsspråk och Stärk arbetslaget.

Därför ska du boka John Steinberg

 • Få konkreta tips och verktyg för att öka beteendekunskapen och engagemang.
 • Ta del av en föreläsning som bjuder både på humor, allvar och glöd.
 • John ger dig praktiska metoder som du kan omsätta i praktiken i din vardag.

John Steinberg vann priset ”Årets eldsjäl 2014” och ”Årets lärkenpris 2019”. John kallas för ”Pedagogdoktorn” efter sina krönikor i flera tidskrifter och ibland för Dr John efter sitt program på UR med samma namn.

Johns The Empowerment Talkshow (engelska eller svenska) går att boka som ett inslag på konferenser och utbildningar – eller separat till individer och arbetslag. Det är förvånande hur snabbt man kan komma åt andras styrkor, talanger, värderingar och nästa steg om man ställer de rätta frågorna.

Alla som lyssnar på John går därifrån med praktiska metoder de kan omsätta i praktiken samma dag. John är född och utbildad i USA men har bott i Sverige och varit konsult i landet i 40 år och kan därmed föreläsa eller coacha både på svenska och engelska – med humor, allvar och glöd.

Boka en inspirerande och lärorik föreläsning med John Steinberg, kontakta oss på Athenas så hjälper vi dig!

Visa föreläsningar med John Steinberg
John Steinberg föreläsning

Nästa steg med Dr. John

”Dr. John” (John Steinbergs talkshowprogram på Utbildningsradion) återupplivas i en ny form – ett inslag i konferenser och fortbildningsinsatser. Svenska eller engelska. Live eller Zoom. Exempel på fokus under en Dr. John intervju: strategier, lärande, styrkor eller nästa steg i individens eller gruppens utveckling.

Exempel där Intervju eller Talk Show-formatet kan användas:

 • Styrelsemöten och ledningsgruppsmöten
 • Som ett inslag på en konferens eller utbildning
 • Intervjuer med författare, forskare och andra presentatörer
 • Intervjuer med chefer och eller medarbetare

John har ett unikt sätt att föra ett lärande samtal som på mycket kort tid (7-15 minuter per intervju) upptäcker nyckelord om en persons styrkor och strategier. Han leder från abstraktion till uppföljningsbar konkretion. John agerar ”varmt” och med humor men ”tränger sig ändå på” med unika frågor om värderingar, beteendemönster och nästa steg.

Dr Johns Strategi-intervjuer eller Talk Show kan anpassas till olika tidsramar och fungerar så väl i små eller stora grupper. Exempel:

 • 30 minuter – liveintervjuer i Talkshow-format för individer eller små grupper
 • 90 minuter – liveintervjuer som kompletteras med teori om samtal utifrån styrkor och samtal
  för att upptäcka strategier. John förklarar sin metod och tanken bakom.
 • 120 minuter – workshop – demonstrationer, teori och möjligheter att träna och öva på
  samtals- och intervjumetodik utifrån Johns modeller.
John Steinberg föreläsning

Hållbart ledarskap i klassrummet

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? I den här föreläsningen berörs följande ämnen:

 • Ledarskap i en relationsstyrd skola
 • Att möta utmanande grupper och elever
 • Hållbart ledarskap – vad fungerar?
 • Icke-verbalt ledarskap – exempel på kroppsspråk som underlättar
 • Stabilitet och normer i ett instabilt system

John går att boka på svenska, engelska, live eller digitalt. Föreläsningen kan anpassas både till skola och förskola. Kontakta oss för att veta mer om John eller boka en föreläsning.

John Steinberg föreläsning

Nu fattar jag! Strategier för lärande och handledning

Denna föreläsning lär ut konsten att avläsa hur elever vill ha sin information, till stor nytta i den handledning som äger rum varje dag när man går fram till elever för att stötta och hjälpa till. Hur ska jag kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt? I den här föreläsningen berörs följande ämnen:

 • Många elever vill men vet inte hur – betydelsen av lärstrategier
 • Checklista för lärandet – hur går lärandet till egentligen?
 • Hur du avläser elevens sätt att lära sig och anpassar din handledning eller ”ominstruktion”
 • Demonstration av s.k. lärande samtal
 • Hur du synliggör lärstrategier med hjälp av en Styrkestjärna
 • Ge elever studiestrategier

John går att boka på svenska, engelska, live eller digitalt. Kontakta oss för att veta mer om John eller boka en föreläsning.

John Steinberg föreläsning

Pedagogiskt ledarskap alt. Stärk arbetslaget

Att bygga en kvalitetskultur inom förskolan och skolan beror till stor del på de strukturer man bygger för att prata pedagogik och detaljerna som ingår i professionen. Denna föreläsning demonstrerar metoder och strukturer för pedagogiska samtal i arbetslagsmöten, ämnesgruppsmöten, andra personalsamlingar och interna fortbildningsinsatser. Följande teman berörs:

 • Hjälp kommer sällan utifrån – strukturer för att ta hand om sin egen fortbildning
 • Olika metoder för fortbildning – vad som fungerar och vad som inte fungerar
 • Förhållningssätt till forskning och att kartlägga effektindikatorer
 • Exempel på metoder för att strukturera pedagogiska samtal – genomgång av övningen ”Intressant”
 • Att komma från abstraktion till konkretion
 • Om klassrumsbesök, debriefing-frågor och en reflektionskultur
 • Handledning i att använda Johns Fortbildningsbibliotek på steinberg.se

John går att boka på svenska, engelska, live eller digitalt. Kontakta oss för att veta mer om John eller boka en föreläsning.

Referenser

Mycket bra och inspirerande för pedagogerna!

Bitr. rektor

Engelbrektsskolan Sthlm

Vi alla är mycket nöjda med föreläsningen, då fick vi många praktiska tips och idéer som vi kommer att använda dagligen. Han är GRYM.

Suha Mariosh, Rektor

Smedshagsskolan
Skicka en icke-bindande förfrågan på John Steinberg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med John Steinberg