Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Styrkan av mångfald och inkludering

Nadim Ghazale

Nadim Ghazale

Nadim Ghazale ger unika insikter i integration och samhällstrygghet, med erfarenheter som polis och flykting.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Nadims föreläsning var helt enastående! Har fått så många positiva kommentarer från våra medlemmar/deltagare. Vi är helnöjda!

Lennart Apleberger, Styrelseledamot, Aktiva Seniorer i Lerum Visa alla referenser

Därför ska du boka Nadim Ghazale

 • Nadim Ghazale besitter vad han kallar för nycklar till integration, med personlig erfarenhet av att anpassa sig till ett nytt land och insikter i utanförskap. Hans berättelser lyfter fram betydelsen av stöd och vägledning.
 • Med många års erfarenhet som polis, är Nadim specialiserad på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Han delar insikter från sitt direkta arbete med brottsbekämpning.
 • Nadims erfarenheter som både svensk och libanes, och hans karriär inom polisen trots en uppväxt med utmaningar, ger unika lärdomar och insikter om samhällsdynamik och identitet.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Nadim Ghazale

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nadim Ghazale, en prisbelönt föreläsare och samhällsbärare, har nästan två decenniers erfarenhet av polisarbete och en bakgrund som flykting från ett krigsdrabbat Libanon. Med sin samlade yrkeskunskap och livserfarenheter, erbjuder Nadim Ghazale föreläsningar som är nycklar till integration och trygghet – två ödesfrågor för Sverige både idag och i framtiden.

Därför ska du boka Nadim Ghazale

 • Nadim Ghazale besitter vad han kallar för nycklar till integration, med personlig erfarenhet av att anpassa sig till ett nytt land och insikter i utanförskap. Hans berättelser lyfter fram betydelsen av stöd och vägledning.
 • Med många års erfarenhet som polis, är Nadim specialiserad på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Han delar insikter från sitt direkta arbete med brottsbekämpning.
 • Nadims erfarenheter som både svensk och libanes, och hans karriär inom polisen trots en uppväxt med utmaningar, ger unika lärdomar och insikter om samhällsdynamik och identitet.

Nadim Ghazale har djup förståelse för våldets komplexitet och dess konsekvenser, och han delar kunskap om hur dessa utmaningar kan övervinnas för en positiv samhällsförändring och ökad trygghet. Hans erfarenheter från en ungdom fylld med utmaningar, från slagsmål till diskriminering, leder honom till en bana som polis och senare som en ansedd föreläsare och debattör.

Som en tidigare polis, nu verksamhetschef för nattvandring.nu, fortsätter Nadim Ghazale att bidra till samhället inom sitt expertområde. Han är en skicklig talare som inte drar sig för att uttrycka sina åsikter, vilket uppmuntrar till reflektion om samhällsfrågor i Sverige.

Med framträdanden i media och erkännanden som SSU:s ”22 juli-utmärkelsen” och titeln som årets Boråsambassadör, har Nadim blivit en inflytelserik röst inom samhällsdebatten. Hans sommarprat 2021 gav en ny synvinkel på inkvotering, vilket har blivit klassiska ord i Sverige.

Som en av Sveriges 100 populäraste föreläsare 2023, är Nadim Ghazale en uppskattad talare som engagerar och inspirerar sin publik. Boka en föreläsning med Nadim Ghazale för ditt nästa event och upplev hans unika perspektiv och insikter.

Foto: Andreas Rosenqvist

Visa föreläsningar med Nadim Ghazale
Nadim Ghazale föreläsning

Gängkriminalitet & brottsprevention

Med nästan två decenniers erfarenhet av polisarbete har Nadim en djupgående förståelse för vad som driver kriminalitet och hur man effektivt kan förebygga den. I denna föreläsning tar han upp den aktuella situationen i Sverige och utforskar lösningar för att vända den negativa trenden.

 • Nadim belyser de faktorer som bidrar till kriminalitetens uppkomst.
 • Han granskar varför kriminaliteten i Sverige ser ut som den gör idag.
 • Med sin erfarenhet från olika roller inom polisen, från ingripandepolis till kommunpolis, presenterar Nadim praktiska och effektiva metoder för brottsprevention.

Nadim förenar sin omfattande kunskap med en förmåga att förmedla dessa ämnen på ett osminkat och hoppingivande sätt. Hans trovärdighet och engagerande stil gör honom till en inspirerande talare, väsentlig för dialogen kring brottsbekämpning och förebyggande åtgärder.

Nadim Ghazale föreläsning

Nycklar till integration

Nadim delar med sig av sin personliga resa från flykting till polis, med ett särskilt fokus på integration. Hans berättelse är inte bara en individuell framgångshistoria, utan en spegling av de bredare samhällsutmaningar vi alla kan lära oss av.

 • Nadim betonar att det unika i hans berättelse inte ligger i själva resan, utan i hur samhället uppfattar den som unik. Detta ger en djupare förståelse för integrationens utmaningar och möjligheter.
 • Han utforskar de positiva aspekterna och fallgroparna i sin resa, och ger konkreta exempel på hur dessa erfarenheter har format hans syn på samhället och yrkeslivet.
 • Genom att dela vilka personer och händelser som har haft störst inverkan på hans liv, ger Nadim en inblick i hur vi alla påverkas av och kan påverka vår omgivning.

Nadims föreläsningar är inte bara informativa, de är engagerande och lämnar åhörarna med värdefulla insikter om hur de kan bidra till en mer inkluderande arbetsplats och samhälle. Hans berättelse erbjuder en unik möjlighet för organisationer att få en djupare förståelse för integrationens betydelse.

Nadim Ghazale föreläsning

Våld, manlighet & trygghet

I sin föreläsning ”Våld,  Manlighet & Trygghet” utforskar Nadim hur maskulina ideal och våld påverkar unga män idag, samt dess inverkan på samhällets trygghet.

 • Nadim granskar hur dagens maskulina ideal påverkar pojkar och unga män, särskilt i relation till våldsbeteenden.
 • Han diskuterar varför figurer som Andrew Tate blir förebilder och hur vuxna kan bemöta dessa inflytelserika men problematiska ideal.
 • Nadim belyser hur våld och maskulina normer bidrar till trygghetsfrågor och behovet av att erkänna och hantera dessa frågor.

Med sin egen erfarenhet och kunskap om dessa komplexa ämnen ger Nadim en unik inblick i både utmaningarna och lösningarna när det gäller våld, manlighet och trygghet i samhället.

Referenser

“Kommunpolisen Nadim Ghazale visar hur viktigt det är med antirasistiska brobyggare som försöker minska avståndet mellan människor i vardagen. Som polis och samhällsdebattör tar han tydlig ställning mot såväl polisbrutalitet som rasistiska föreställningar om kriminalitet i förorten. Det behövs fler poliser som tar ansvar och ställning mot rasism oavsett om det uttrycks av kollegor eller på sociala medier. Nadim påminner oss om att den antirasistiska kampen behöver inkludera fler aktörer, i hela samhället, varje dag. Därför är han en antirasistisk förebild och tilldelas SSU:s 22-juli-utmärkelse".

SSU:s 22 juli-utmärkelse

Nadim var lätt att ha samarbete med och lyssnade in publikens frågor efter föreläsningen. Fanns tillgänglig för personligen möta publiken efteråt. Uppfyllde förväntningarna!

Katarina Kjörling, Kultursamordnare

Kulturbruket på Dal, Mellerud

Nadims föreläsning var helt enastående! Har fått så många positiva kommentarer från våra medlemmar/deltagare. Vi är helnöjda!

Lennart Apleberger, Styrelseledamot

Aktiva Seniorer i Lerum

Professionell, empatiskt och engagerande.

Kommunförbundet Västernorrland

Den var tydlig, grundlig och förklarande om gängen och framför allt hur flickorna har kommit in i gängen. En inspirerande föreläsare, ingen risk att man som lyssnare somnade till efter lunchen. Mycket nöjda deltagare från våra medlemsjourer och övriga som lyssnade.

Christina Lindberg, styrelseledamot och sekreterare samt ordförande i Hedemora kvinnojour

Länsföreningen Kvinno o Tjejjourer i Dalarna
Skicka en icke-bindande förfrågan på Nadim Ghazale

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Nadim Ghazale
Nadim Ghazale

5 av 5 stjärnor

Nadims föreläsning var helt enastående! Har fått så många positiva kommentarer från våra medlemmar/deltagare. Vi är helnöjda!

Lennart Apleberger, Styrelseledamot, Aktiva Seniorer i Lerum Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Nadim Ghazale