Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Ledarskap och beredskap i kriser

Anders Tegnell_Athenas_Föreläsning

Anders Tegnell

Anders Tegnell utforskar framgångar och utmaningar med Sveriges pandemistrategi, erbjuder värdefulla lärdomar för framtidens krisberedskap.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Anders Tegnell

 • Få insikter i effektiv krisberedskap och ledarskap.
 • Lär dig hantera osäkerhet med vetenskapligt stöd.
 • Ta del av verktyg för beslutsfattande i oförutsägbara tider.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Tegnell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

En föreläsning med Anders Tegnell erbjuder djupgående inblick i Sveriges distinkta hantering av Covid-19, där frivillighet stod i centrum istället för strikta tvångsåtgärder. Lär dig om krisberedskap, modet att stå fast vid principer, och hur dessa lärdomar kan stärka din organisation. Tegnells erfarenheter inspirerar till effektivt ledarskap i osäkra tider.

Därför ska du boka Anders Tegnell

 • Få insikter i effektiv krisberedskap och ledarskap.
 • Lär dig hantera osäkerhet med vetenskapligt stöd.
 • Ta del av verktyg för beslutsfattande i oförutsägbara tider.

I en tid där osäkerheten är stor, är det viktigt för ditt företag att hålla sig informerat och redo att anpassa sig. Att navigera genom oförutsedda utmaningar kräver insikt, ledarskap och en vilja att tänka annorlunda. Föreläsare Anders Tegnell, känd för sin ledande roll under Sveriges hantering av Covid-19-pandemin, erbjuder perspektiv som skiljer sig från mängden. Hans erfarenhet av att leda under extremt tryck, med ett vetenskapligt tillvägagångssätt och ett orubbligt ståndpunktstagande, är inte bara relevant utan också avgörande för organisationer som strävar efter att vara väl förberedda inför framtiden.

Att välja Anders Tegnell för en föreläsning vid ditt event innebär en möjlighet för din organisation att dra nytta av djupa insikter och lärdomar som sträcker sig väl bortom pandemins specifika kontext. Han erbjuder en unik chans att utforska krisberedskap, evidensbaserat beslutsfattande och vikten av att stå fast vid sina principer. Genom att bjuda in Anders Tegnell får ditt team tillgång till förstahandsinformation om hur man navigerat genom en av de största kriserna i modern tid, tillsammans med praktiska verktyg för att hantera osäkerhet och förändring.

En föreläsning med Anders Tegnell ger inte bara en inblick i Sveriges unika strategi under pandemin utan erbjuder även en djupgående förståelse för principfasthet, vetenskap och transparens som nyckelkomponenter i framgångsrik krisledning. Boka Anders Tegnell för ditt nästa event och förvandla utmaningar till möjligheter för din organisation.

Visa föreläsningar med Anders Tegnell
Anders Tegnell föreläsning

Att våga stå upp för det man tror på - När en hel värld blev galen

Anders Tegnell stod i centrum för Sveriges unika strategi under Covid-19-pandemin, en väg som skilde sig markant från resten av världens med en betoning på frivillighet framför tvång. Genom denna föreläsning får vi en inblick i de utmaningar och beslut som formade Sverige under en av de största globala hälsokriserna i modern tid.

I föreläsningen kommer du att ta del av:

 • En djupdykning i de strategiska valen av frivillighet istället för lockdowns och hur detta påverkade nationen och världen.
 • Från en anonym statstjänsteman till en offentlig figur under pandemin, och den offentliga och personliga responsen han mötte.
 • Insikter om vad som fungerade, statistiska resultat och hur dessa erfarenheter kan forma framtidens svar på pandemier.

Denna föreläsning är en unik möjlighet att höra Anders Tegnell dela sina personliga reflektioner och vetenskapliga analyser. En chans att förstå de djupgående effekterna av pandemin och hur vi kan förbereda oss för framtiden.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Anders Tegnell

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Anders Tegnell