Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Navigera, leda och hantera kriser och katastrofer

Åse Lunde

Åse Lunde

Åse Lunde är föreläsare, coach och utbildare med många års erfarenhet av kris- och katastrofhantering. Hon har bakgrund som polis, och har också jobbat vid MSB, Försvarshögskolan och inom FN.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Åse Lunde

 • Åse hjälper er att på ett enkelt sätt förstå komplexiteten med att navigera, leda och hantera kriser och katastrofer.
 • En föreläsning med Åse ger ökad förståelse om vad som krävs, och hur ni kan gå till väga, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbeta i sammanhang som präglas av stor ovisshet, komplexitet, snabba kast, stark press och kraftig stress.
 • Åse kombinerar fakta och kunskap med exempel från hennes egna erfarenheter. Resultatet är en spännande, tankeväckande och mycket lärorik föreläsning som passar företag och organisationer inom alla branscher.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Åse Lunde

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Åse Lunde

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Åse Lunde har arbetat så gott som hela sitt yrkesliv med kriser och katastrofer. Hon är en erfaren och uppskattad föreläsare.  Med bakgrund från Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarshögskolan och FN samt lång erfarenhet som rådgivare, coach och stabschef i krisledningsgrupper så delar hon med sig av både fakta, kunskap och egen  praktisk erfarenhet. Hon ger organisationer och företag konkreta verktyg för hur de kan hantera olika sorters krissituationer. 

Därför ska du boka Åse Lunde

 • Åse hjälper er att på ett enkelt sätt förstå komplexiteten med att navigera, leda och hantera kriser och katastrofer.
 • En föreläsning med Åse ger ökad förståelse om vad som krävs, och hur ni kan gå till väga, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbeta i sammanhang som präglas av stor ovisshet, komplexitet, snabba kast, stark press och kraftig stress.
 • Åse kombinerar fakta och kunskap med exempel från hennes egna erfarenheter. Resultatet är en spännande, tankeväckande och mycket lärorik föreläsning som passar företag och organisationer inom alla branscher.

Åse Lunde är en skicklig och uppskattad föreläsare och rådgivare inom krishantering och krisberedskap. Hon hjälper chefer  och ledare att stärka och optimera sin egen och medarbetarnas förmåga att navigera, leda och hantera kriser och katastrofer  – utan att behöva tappa värdefull tid.

Åse har lång bakgrund som polis där hon bland annat arbetade som förhandlare i kris- och gisslansituation. Hon har många  års erfarenhet av nationellt och internationellt arbete vid komplexa kriser och katastrofer. Vid hastigt uppkomna större och  komplexa kriser bildas ofta hastigt sammansatta team med personer från olika delar av organisationen och ibland även från  helt olika organisationer. Vid sådana tillfällen behövs en annan typ av ledarskap jämfört med situationer där teamet är väl  sammansvetsat, samövat och där tryggheten med varandra är hög.

När Åse har jobbat operativt har hon bland annat arbetat som stabschef eller rådgivare under följande krissituationer:

 • 2022 – Kriget i Ukraina, stabsorganisation vid svensk myndighet.
 • 2021 – Komplexa branden i sopberget i Kagghamra, söder om Stockholm.
 • 2020 – Covid-19, nio månader som stabschef i Socialstyrelsens krisledningsorganisation.
 • 2018 – Skogsbranden i Trängslet i Älvdalen.
 • 2010 – Jordbävningen på Haiti.
 • 2006 – Evakueringen av 8000 svenskar från Libanon och Syrien i samband med väpnad konflikt.
 • 2004 – Tsunamin i Indonesien. Åse jobbade för United Nations World Food Programme (WFP).
 • 2002 – Västbanken/Palestina (under 2:a Intifadan). Åse jobbade för United Nations Department for Safety & Security  (UNDSS).

Åse har även föreläst och utbildat vid Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (numera Centrum för totalförsvar och  samhällets säkerhet) vid Försvarshögskolan och hon har varit gästföreläsare vid Center for Homeland Defense and Security i  USA.

Visa föreläsningar med Åse Lunde
Åse Lunde Föreläsning

Krishantering

Åse kombinerar fakta/kunskap med egen praktisk och operativ erfarenhet. Hon skräddarsyr
sina uppdrag efter kundens behov och önskemål. Hon föreläser på såväl svenska som
engelska. Åses föreläsningar kretsar ofta kring ämnen som:

 • Krishantering (krisberedskap och även totalförsvar/civilt försvar).
 • Innovation under pågående kris.
 • Ledarskap vid kris.
 • Medarbetarskap
 • Optimera gruppeffektiviteten vid en kris.
 • Tidig förvarning. Att lyfta blicken, ta in och tolka signaler runt omkring oss. Ju tidigare vi får in signalerna och tolkar dem, desto fler handlingsalternativ och verktyg har vi till vårt förfogande.

Boka en föreläsning med Åse redan idag!

Referenser

Åse är kunnig och påläst och gjorde det jättebra! Hon hade läst på om vårt företag och vår verksamhet och anpassade utifrån det på ett superbra sätt. Hon återkom dessutom dagen efter med några saker till som hon tänkt på efteråt och vi fick med oss värdefulla insikter och information!

Direktör HR och Affärstöd

Svevia

Väldigt givande och intressant föreläsning, där teori och praktik blandades på både ett underhållande och lärande sätt. Föreläsningen har bidragit till att vi kan höja vår förmåga att arbeta i stab men även gett oss nycklar att se på en händelse ur flera olika perspektiv.

Beredskapssamordnare

Östhammars kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Åse Lunde

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Åse Lunde