Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Om bildningsideal och varför ekonomer borde studera filosofi och litteratur

Lars Strannegård

Lars Strannegård

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. I sin föreläsning talar han om vikten av att lära sig något nytt och att bredda sin kunskap.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Lars Strannegård

  • Få förståelse för varför det är positivt att lära sig nya kunskaper inom områden som du inte har studerat tidigare.
  • Lär dig om hur näringslivet och offentliga organisationer kan fungera bättre med en bredare kunskapsbas och ökad bildning.
  • Ta del av Lars engagemang i kunskapsfrågan och hans långa erfarenhet av att förmedla ett budskap på att begripligt sätt.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lars Strannegård

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

2021 gav Lars Strannegård ut boken ”Kunskap som känns : en lovsång till att lära sig något nytt”. Bokens grundläggande budskap är att bildning inom flera områden är viktigt för att skapa framgångsrika organisationer och ett blomstrande samhälle.

I sin föreläsning ”Kunskap som känns” berättar Lars om hur historia och estetiska upplevelser är nödvändiga för att uppnå en djup kunskap. Att som till exempel ekonom eller ingenjör studera skönlitteratur, konst och filosofi ger nya insikter och ökad förståelse för andra. Lars vill ge lyssnaren flera perspektiv på kunskapsfrågan och talar om bildningsideal för vår tid.

Därför ska du boka Lars Strannegård

  • Få förståelse för varför det är positivt att lära sig nya kunskaper inom områden som du inte har studerat tidigare.
  • Lär dig om hur näringslivet och offentliga organisationer kan fungera bättre med en bredare kunskapsbas och ökad bildning.
  • Ta del av Lars engagemang i kunskapsfrågan och hans långa erfarenhet av att förmedla ett budskap på att begripligt sätt.

Lars Strannegårds föreläsning behandlar flera perspektiv på frågan om kunskap. Han talar om varför ekonomer och andra borde studera litteratur och filosofi. Föreläsningen besvarar även frågan hur skönlitteratur och samtidskonst är sammanlänkade med lärande. Dessutom spekulerar han i hur ett bildningsideal i dagens samhälle skulle kunna se ut. Det estetiska, etik, moral och historiska kunskaper är, enligt Lars, minst lika viktiga som kunskaper i exempelvis ekonomiska teorier.

Föreläsningen ”Kunskap som känns” riktar sig till både näringsliv och offentlig sektor samt är även givande för privatpersoner som är intresserade av kunskapsfrågan. Att stanna kvar inom en ram utan att ha ett helikopterperspektiv på världen riskerar att leda till ett sämre beslutsfattande. Med en bredare förståelse för historiska skeenden och mänskliga beteenden blir det enklare att navigera i det dagliga arbetet. Med andra ord kan Lars Strannegårds insikter få betydelse för både strategiarbete och för hur en organisations outtalade kultur fungerar.

Lars talar om att ett utbildningssystem aldrig får inskränkas till att enbart bli ett sätt att möta den rådande arbetsmarknadens behov. Istället är bildning, av både hjärna och hjärta, utgångspunkten för människans framgångsrika framtid. Endast genom god bildning är det möjligt att bygga ett demokratiskt, empatiskt och fritt samhälle.

 

För att boka eller veta mer om Lars Strannegård, hör av dig till oss på Athenas redan idag!

Visa föreläsningar med Lars Strannegård
Lars Strannegård Föreläsning

Kunskap som känns

Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet. Bildning, av både hjärta och hjärna, är själva motorn för mänskliga framsteg och gemenskaper.

En föreläsning med Lars leder ofta till vidare funderingar om hur allting egentligen hänger ihop. Lars tydliggör hur bredare kunskap ökar förståelsen för vardagliga utmaningar inom företag och organisationer.

Lars Strannegård håller skräddarsydda föredrag efter kundens behov och önskemål.  Kontakta oss för att veta mer om Lars eller boka en föreläsning.

Referenser

Föreläsningen var inspirerande och gav nya perspektiv.

Maria S Hallberg

Region Örebro län

"Mycket intressant och givande föreläsning. Här är några kommentarer direkt från lärarna som lyssnade: "Det var en intressant och givande föreläsning med ett tema som vi alla kan integrera i undervisningen/skolan på olika sätt." "Den bästa föreläsningen jag någonsin fått ta del av på en sådan här dag under min anställningstid! Den går helt i linje med min, och mitt inriktningsteams, åsikter.""

Erik Håkansson, biträdande rektor

Danderyds gymnasium

Mycket bra och viktig!

Julia Bjerleus

Hjorthagskyrkan

Mycket intressant och uppskattat av deltagarna, högsta betyg :)

Projektledare

Ability Partner
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lars Strannegård

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Lars Strannegård