Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Machokulturens påverkan på organisationer och hur den kan motverkas.

Emil Hägg

Emil Hägg är utbildad socialpedagog som arbetat inom integration, skola och förändringsarbeten. Han föreläser om psykisk ohälsa, framför allt bland män, och machokultur.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Emil Hägg

  • Emil Hägg har i ungdomen varit del av machokulturen och sett den från sin värsta sida. Som socialpedagog har han bland annat arbetat med integration och i skolan för att motverka den.
  • Att motverka machokultur är inte att motverka maskulinitet eller män. Män lider i allt högre utsträckning av psykisk ohälsa och machokulturen är en ofta förbisedd förklaring till varför.
  • Hans föreläsning utmanar åhörarna att tänka ur flera perspektiv och är i grunden inspirerande och fängslande. Detta är ett ämne som berör alla företag och organisationer.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Emil Hägg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Emil Hägg menar att rädsla att visa sårbarhet är grunden till varför män i större utsträckning lider av psykisk ohälsa. Många lider i tystnad, just för att det på många ställen i samhället råder en kultur som uppmuntrar till macholösningar som ”bit hop” och ”ryck upp dig”. Men machokulturen drabbar inte bara män. Hela samhället påverkas direkt eller indirekt.

Emil Hägg föreläser om hur vi som individer och organisationer kan motverka machokulturen inom skola, arbetsliv och samhället i stort. Alla företag och föreningar som vill skapa en bättre arbetsmiljö och kultur kan dra nytta av Emil Häggs föreläsning.

Därför ska du boka Emil Hägg

  • Emil Hägg har i ungdomen varit del av machokulturen och sett den från sin värsta sida. Som socialpedagog har han bland annat arbetat med integration och i skolan för att motverka den.
  • Att motverka machokultur är inte att motverka maskulinitet eller män. Män lider i allt högre utsträckning av psykisk ohälsa och machokulturen är en ofta förbisedd förklaring till varför.
  • Hans föreläsning utmanar åhörarna att tänka ur flera perspektiv och är i grunden inspirerande och fängslande. Detta är ett ämne som berör alla företag och organisationer.

Emil Hägg har i drygt 10 år arbetat som socialpedagog. Han är utbildad inom ART (Aggression Replacement Training) som används inom skolan för att träna elever att bland annat bli bättre på att kommunicera och kontrollera känslor.

Han själv var under uppväxten vilsen och bråkig. Det ledde sedermera till ett umgänge där machokulturen frodades – den som var tuffast var den som kunde dricka och slåss mest. Det var ett liv i kriminalitet. Vändpunkten i denna nedåtgående spiral kom när han såg sin vän bli knivhuggen.

Efter resande, terapi och utbildning har han fokuserat på att sprida sina erfarenheter och kunskaper kring machokulturen – hur den uppkommer, varför den är skadlig och hur man kan arbeta för att motverka den. Han har arbetat inom skolan och med integration, vilket är två områden där kulturkrockar kanske är som störst.

Men machokulturen är i allra högsta grad även närvarande inom föreningslivet och på arbetsplatser. Att den påverkar miljön i skolan, i fotbollslaget och kvinnor på arbetsplatsen på ett negativt sätt är för de flesta uppenbart. Men få talar om den höga andelen män med psykisk ohälsa som också faller offer för machokulturen.

Emil Hägg är som talare inspirerande och förtroendegivande. Han har passionen, kunskapen och direkt erfarenhet av machokulturen från sin värsta sida, vilket gör att publiken inte kan undgå att reflektera och utmana sina tankar. Hör av dig till oss på Athenas för att boka en föreläsning med Emil Hägg till din organisation!

Visa föreläsningar med Emil Hägg
Emil Hägg föreläsning

Machokultur

En föreläsning om machokultur för att medvetengöra den kultur som råder i många utav våra mansdominerande föreningar, företag och organisationer.

I denna föreläsning blir du som lyssnar utmanad både känslomässigt och i ditt sätt att tänka kring dessa frågor. Idag vet vi att pojkar och män i större utsträckning lider utav psykisk ohälsa, många gånger p.g.a. den tuffa kultur de vistas i.

 

Referenser

Engagerande och anpassningsbar för gruppens nivå. Äntligen någon som vågar prata om machokultur. Vi rekommenderar till alla föreningar.

Falu IF Team 10

Mycket intressant och tänkvärd. Vi fick med oss många bra tips och råd i vårat arbete med ungdomarna.

Hedemora kommun tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna

Det var jättebra och deltagarna var nöjda!

Inga Vintervärn, Vice Ordförande

IF Metall

Emil lyfte stora och för honom sårbara ämnen med ett mod som gav inspiration och väckte många tankar och reflektioner bland publiken. Han hade ett fint sätt att få publiken engagerad i resonemang. Föreläsningen med Emil ingav nya insikter kring den tuffa machokulturen, vad som gör att den upprätthålls men också hopp om att det finns tillvägagångsätt att möta män och ge dem bra förutsättningar att bli "fria".

Verksamhetsansvarig

Kvinnojouren Ludvika Smedjebacken
Skicka en icke-bindande förfrågan på Emil Hägg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Emil Hägg