Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Om välfungerande team, framgångsrika ledare och hälsosamma organisationer

Malin Holm, Athenas, Föreläsare

Malin Holm

Malin Holm är en erfaren konsult och beteendevetare inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Hon hjälper företag att skapa välmående och effektiva organisationer.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Malin Holm

  • Ta del av beprövade forskningsmetoder för att skapa trygga och effektiva team. Malin Holm delar med sig av effektiva verktyg för att ta reda på var organisationen befinner sig, staka ut en väg framåt och skapa psykologisk trygghet inom organisationen.
  • Vill ni få till en mer effektiv kommunikation? Då kan ni slipa på företagets kommunikationskunskaper och få lärdom om olika kommunikationsstilar. Du får tillgång till olika samtalstekniker som ger ökad förståelse och kunskap för hur budskap kan formuleras och mottas.
  • Malin Holm varvar teori med verklighetsexempel för att kunna gå från ord till handling och skapa högpresterande team som inte bara är trygga i sig själva, utan även i organisationen.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Malin Holm

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Malin Holm arbetar som organisations- och ledarskapskonsult där hon erbjuder medarbetarutveckling och program inom ledarskap och välmående & högpresterande team. Det gör hon genom föreläsningar, workshops, coachning och rådgivning. Både företag och organisationer kan ha stor nytta av hennes kompetens när det gäller att skapa ett engagerat och hälsosamt arbetsliv. Samtliga föreläsningar är evidens- och forskningsbaserade. Motiverade medarbetare och engagerade ledare genererar inte bara en trevlig arbetsplats utan även ekonomisk lönsamhet i sista ledet.

Med hjälp av beteendevetenskap kan företagskulturen på arbetsplatsen analyseras och lyftas fram i ljuset. Vilka beteenden hos en ledare skapar en trivsam och målinriktad struktur och vilka medarbetarmönster genererar produktivitet och arbetsglädje? På samma sätt kan negativa mönster belysas och förändras.

Därför ska du boka Malin Holm

  • Ta del av beprövade forskningsmetoder för att skapa trygga och effektiva team. Malin Holm delar med sig av effektiva verktyg för att ta reda på var organisationen befinner sig, staka ut en väg framåt och skapa psykologisk trygghet inom organisationen.
  • Vill ni få till en mer effektiv kommunikation? Då kan ni slipa på företagets kommunikationskunskaper och få lärdom om olika kommunikationsstilar. Du får tillgång till olika samtalstekniker som ger ökad förståelse och kunskap för hur budskap kan formuleras och mottas.
  • Malin Holm varvar teori med verklighetsexempel för att kunna gå från ord till handling och skapa högpresterande team som inte bara är trygga i sig själva, utan även i organisationen.

Ledarskapets viktigaste uppgift är att staka ut en tydlig riktning och få med sig alla på tåget. Lyckas man med det så skapas bättre förutsättningar till en tydlig och välfungerande organisation. Konceptet är byggt på det transformativa ledarskapet, som är världens mest evidensstarka ledarskapsmodell (FRLM). Möjlighet för mer kreativitet och lärande organisationer skapas i kombination med en mer autentisk, tydlig och involverande ledarstil. På så sätt blir hela organisationen delaktig och resultatet ger ännu mer motiverande medarbetare med ökad prestation och lönsamhet. Malin Holm stärker såväl ledare som team och medarbetare med sin beteendevetarbakgrund. Hon anpassar föreläsningar och workshops efter individuella problemställningar och behov och vill skapa effekt.

Boka en föreläsning via Athenas idag och få tillgång till Malin Holms unika kompetens och behovsanpassade tjänster. Hon arbetar aktivt med ledare och olika utvecklingsprocesser i sin roll som verksamhetsutvecklare och ledarskapskonsult på Framgångshuset och Hej Engagemang i Skåne. För att få ett team som presterar och mår bra behövs en tydlig strategi, behovsanalys och målbild. Med avstamp i arbetslivsforskning och beteendevetenskap coachar Malin Holm er i rätt riktning. En attraktiv arbetsplats behöver en attraktiv styrning och med gemensamma insatser är det möjligt att uppnå.

Foto: Ateljelena

Visa föreläsningar med Malin Holm
Malin Holm föreläsning

Att skapa och leda högpresterande team

Ni som ledare har extremt goda förutsättningar att skapa de där högpresterande och välmående
teamen som gör det där lilla extra. I den förändringstakt vi lever i så ökar också komplexiteten
och arbetsuppgifterna kräver mer och mer teambaserade samarbeten. Då behöver ni som
ledare veta (utifrån forskning) hur man hanterar teamets fas samt skapar de högpresterande
teamen – och får hållbarhet i det.

Malin Holm föreläsning

Framgångsrika ledarskaps- & medarbetarskapsbeteenden

Det finns beteenden som enligt forskning säger påverkar företagets kultur på ett bra sätt – och
ett dåligt sätt. Vilka faktiska ledarskapsbeteenden skapar en effektiv och trivsam kultur och vilka medarbetarskapsbeteenden skapar arbetsglädje och produktivitet. Och vilka beteende ger
faktiskt motsatts effekt, dvs vilka beteenden ska vi direkt undvika?

Malin Holm föreläsning

Psykologiskt kapital – Mental styrka (Hero-modellen)

Hur kan man med små medel bli bättre på att använda sina mentala resurser för att må bra och
fungera väl samt prestera bättre och återhämta sig efter svårigheter. Hero-modellen hjälper oss
att få en tydligare målbild, ökad framtidstro och bättre självförtroendet samt att ta effektivare
och mer klarsynta beslut. Det är en evidensbaserad modell som är enkel, effektfull och mätbar.

Malin Holm föreläsning

Psykologisk trygghet

Hur skapar man trygga och effektiva team på riktigt? Psykologisk trygghet är en fundamental
faktor som är direkt avgörande för att lyckas, enligt Amy Edmondssons moderna teamforskning.

Malin Holm föreläsning

Effektiv kommunikation

I allt vi gör förutsätts kommunikation. Vi behöver kommunicera för att nå fram och ibland
uppfattas kommunikation som svårt vilket kan skapa både missförstånd och konflikter. Vi
behöver kommunicera i alla led, tex mellan chef – medarbetare, kund – leverantör. För att
lyckas med en god och effektiv kommunikation krävs bl.a förståelse för vem mottagaren är och
vilken kommunikationsstil den personen föredrar. Det underlättar också om budbäraren har en
lagom dos anpassningsförmåga och ett genomtänkt budskap.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Malin Holm

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Malin Holm