Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Ligg steget före genom att främja innovation på arbetsplatsen

Leif Denti

Leif Denti är en av de ledande forskarna inom innovationspsykologi. Han föreläser om relationen mellan innovation och ledarskap, och hur man främjar en innovativ kultur.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Leif Denti

  • Leif Denti är en av de ledande forskarna i ämnet innovativ kultur. Åhörarna får både bättre förståelse för psykologin bakom innovation, och praktiska råd för att att främja innovation och kreativitet.
  • Få verktyg och råd för effektiv problemlösning och innovation som ger just er organisation en stor konkurrensfördel.
  • Innovation, kreativitet och nya idéer går ofta emot traditionellt tänkande. Hur bryter man sig loss från rutiner som direkt skadar organisationens förmåga att ligga steget före? Leif Denti visar hur aspekter som ledarskap, motivation, teamarbete och problemlösning alla påverkar innovationsarbetet.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Leif Denti

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Leif Denti är filosofie doktor i psykologi. Han forskar om ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. I sin föreläsning talar Denti bland annat om de psykologiska faktorer som spelar in vid innovation. Han ger också praktiska tips och strategier för hur man tänker kreativt, hur man främjar innovation i organisationen och inspirerar medarbetare till samarbete och effektiv problemlösning.

Han går igenom begrepp som kreativt tänkande, ledarskap, motivation och företagskultur för att ge just er organisation den förståelse och de verktyg som krävs för att skapa och upprätthålla en innovativ kultur.

Därför ska du boka Leif Denti

  • Leif Denti är en av de ledande forskarna i ämnet innovativ kultur. Åhörarna får både bättre förståelse för psykologin bakom innovation, och praktiska råd för att att främja innovation och kreativitet.
  • Få verktyg och råd för effektiv problemlösning och innovation som ger just er organisation en stor konkurrensfördel.
  • Innovation, kreativitet och nya idéer går ofta emot traditionellt tänkande. Hur bryter man sig loss från rutiner som direkt skadar organisationens förmåga att ligga steget före? Leif Denti visar hur aspekter som ledarskap, motivation, teamarbete och problemlösning alla påverkar innovationsarbetet.

Företag som arbetar för en mer innovativ kultur har en stor fördel gentemot sina konkurrenter. Men vad krävs för att skapa och upprätthålla en sådan kultur inom organisationen? Leif Denti visar att man först behöver förstå de psykologiska faktorer som påverkar innovation. Kreativt tänkande är a och o för framgångsrik innovation, och krockar ofta med mer traditionella tillvägagångssätt. Därför är det viktigt att organisationer som vill få fram nya idéer vågar frångå traditionen när det krävs.

Ledarskap är en viktig del för att driva innovation. Det är ledarna på arbetsplatsen som ska säkerställa att det finns resurser och stöd hos medarbetarna. Ledarna är också avgörande i arbetet för mer öppen kommunikation och risktagande. Leif Denti talar bland annat om att ett av målen är att främja en kultur där även ”dåliga” idéer ses som en del av processen. Ingen banbrytande innovation har skapats utan att hundratals förkastade idéer har förts fram tidigare.

Han talar också om vikten av gruppsamarbete och problemlösning. En grupp som tillsammans kan lösa problem har ofta de egenskaper som behövs för att praktiskt sätta nya idéer i kraft. Leif Denti hjälper er organisation att förstå, motivera och inspirera till en mer innovativ företagskultur som gör att er organisation alltid ligger steget före.

Foto: Hampus Apelqvist

Visa föreläsningar med Leif Denti
Leif Denti föreläsning

Lär dig ligga steget före konkurrenterna

Följ med på en föreläsning med Leif Denti, en ledande expert på innovationspsykologi. Han kommer att diskutera de psykologiska faktorer som möjliggör innovation och ge praktiska råd om hur man främjar en innovativ kultur. Lär dig hur man tänker kreativt, leder med visioner, skapar en stödjande kultur, motiverar anställda, främjar teamarbete och löser problem snabbt. Få de verktyg du behöver för att skapa en konkurrensfördel och ta din organisation till nästa nivå!

Skicka en icke-bindande förfrågan på Leif Denti

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Leif Denti