Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Lär dig mer om hur du anpassar lärmiljön för alla elever - oavsett nivå!

Mona Liljedahl_Athenas_Föreläsare

Mona Liljedahl

Mona Liljedahl är utbildad specialpedagog och besitter djupa kunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon anses expert på särskilt begåvade barn och elever i skolmiljö.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Mona Liljedahl

 • Mona Liljedahl är föreläsaren som på ett fängslande sätt ger dig värdefulla insikter och fördjupande kunskap om olika elevers lärandebehov i svensk skolmiljö.
 • Hennes stimulerande föreläsningar öppnar upp nya dörrar och ger dig konkreta verktyg att ha tillhands för att organisera anpassningen till alla dina elever oavsett nivå.
 • Under föreläsningarna får du ta del av praktiska moment och inspirerande tips på ett brett plan, som hjälper dig att utveckla samt organisera enkla men målinriktade anpassningar som också ger resultat.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Mona Liljedahl

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Mona Liljedahls inspirerande föreläsningar ger konkreta verktyg för att anpassa lärandet på olika nivåer. Det här är värdefull kunskap för dig som arbetar med barn och elever som med lätthet uppnår målen, men även för dig som hjälper de med större svårigheter att klara dem.

Med pedagogisk finess ger Mona deltagarna insikter om de olika anpassningsbehov som finns i skolvärlden. Med en fängslande kombination av teori och praktiska tillämpningar ger hon deltagarna möjlighet att se situationer ur nya perspektiv. Dessutom delar hon med sig av konkreta tips och verktyg som hjälper till att organisera anpassningen utifrån barnets behov.

Därför ska du boka Mona Liljedahl

 • Mona Liljedahl är föreläsaren som på ett fängslande sätt ger dig värdefulla insikter och fördjupande kunskap om olika elevers lärandebehov i svensk skolmiljö.
 • Hennes stimulerande föreläsningar öppnar upp nya dörrar och ger dig konkreta verktyg att ha tillhands för att organisera anpassningen till alla dina elever oavsett nivå.
 • Under föreläsningarna får du ta del av praktiska moment och inspirerande tips på ett brett plan, som hjälper dig att utveckla samt organisera enkla men målinriktade anpassningar som också ger resultat.

Som en ledande expert på särskilt begåvade barn och elever i teori och praktik är Mona Liljedahl ett känt namn inom skolvärlden. Hon har bland annat bidragit med sin fördjupade kunskap i material framtaget av Skolverket. Dessutom hänvisar Skolinspektionen till Liljedahls rapporter som förespråkar stimulerande lärande för elever oavsett nivå.

Som utbildad gymnasielärare i svenska och engelska samt legitimerad specialpedagog sitter Mona Liljedahl på en gedigen erfarenhet, vilken hon också delar med sig av. Monas föreläsningar är inte bara inspirerande och lärorika – de förmedlar specialpedagogikens arbete med nya ögon. Hon har en unik förmåga att leverera insikter om elevers olika behov i samband med lärande.

Med dig från Monas kunskapsberikande föreläsningar får du konkreta verktyg att använda i ditt arbete i skolmiljö. Enkla, men effektiva tips som hjälper att organisera ditt anpassningsarbete, som dessutom bidrar till att högsta nivån höjs oavsett hur långt från de uppsatta målen en elev är från början.

Boka en lärorik föreläsning med Mona Liljedahl och få tillgång till värdefulla hjälpmedel i och utanför klassrummet. Du kan välja föreläsningar inom flera områden så som Npf-pedagogik eller undervisning för barn med ADHD och AST. Men också inspirerande föreläsningar för dig som arbetar med elever med språkstörning eller dyslexi. Mona Liljedahl är också ett alternativ om du önskar vägledning för att stimulera elever som tappat motivationen och har stor frånvaro.

Visa föreläsningar med Mona Liljedahl
Mona Liljedahl föreläsning

Hur du skapar en tillgänglig och stödjande Lärmiljö för alla elever

Har du någonsin funderat över hur man bäst möter de unika behoven hos särskilt begåvade barn och elever? Detta är en utmaning som många pedagoger och föräldrar står inför. Mona Liljedahl, Sveriges ledande expert inom området, har svaret.

 • Genom sina interaktiva och insiktsfulla föreläsningar ger Mona Liljedahl konkreta verktyg för att identifiera och stödja särskilt begåvade elever.
 • Hennes erfarenhet som författare och legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska, kombinerat med hennes arbete inom specialpedagogik, gör henne till en oslagbar resurs.
 • Mona har utvecklat effektiva metoder för att skapa en tillgänglig lärmiljö och genomföra anpassningar som gagnar alla elever, oavsett deras utgångspunkt. Hennes metoder inkluderar praktiska tillämpningar som är direkt användbara i klassrummet.

Genom att boka en föreläsning med Mona får du tillgång till hennes omfattande kunskap och erfarenhet. Detta kommer inte bara att berika ditt pedagogiska arbete utan också främja en mer inkluderande och effektiv undervisningsmiljö.

Ta chansen att transformera ditt sätt att undervisa och möt behoven hos alla dina elever på bästa sätt. Mona Liljedahl är nyckeln till framgång inom detta viktiga och ofta förbisedda område.

Referenser

Mona Liljedahls kunskaper bidrar med underlag för att utveckla skolverksamheten vad gäller undervisningen både gällande särskilt begåvade elevers utveckling och vad elevhälsan behöver för att utveckla stöd åt lärare och elever i lärandemiljön.

Roger J Danielsson

Skolchef och skolutvecklare

Det var ett nöje att få arbeta tillsammans med dig - du är lätt att samarbeta med, håller vad du lovar och levererar.

Fung Hua, speciallärare/specialpedagog

Centrala elevhälsan/Skoldatateket Ulricehamns kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Mona Liljedahl

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Mona Liljedahl