Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Finns det mer än svårigheter som förenar oss dyslektiker?

Susanna Cederquist föreläsning

Susanna Cederquist

Föreläsare, konsult inom tillgänglig text och expert inom dyslexi

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Susanna Cederquist

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Susanna Cederquist ger oss hela bilden av dyslexi, en bild som innehåller många möjligheter. Med exempel hämtade ur både forskning och hennes egen vardag visar hon ett förhållningssätt som framhäver våra olika kompetenser. Tillgänglig utbildning och kommunikation är en förutsättning för effektivitet - både i klassrummet och på jobbet.

Dyslexi behöver inte bara innebära svårigheter. Det kan vara en stor utmaning, men en utmaning som också tvingar oss att tänka utanför ramarna. Det handlar nämligen inte om OM man lär sig, utan om HUR man lär sig. Susanna Cederquist kan bredda ditt förhållningssätt till text och kommunikation för att kunna skapa en mer inkluderande skola.

Få kan ge en lika bred bild av dyslexi som Susanna Cederquist, eller En Bild av Dyslexi, som hon också kallar sig och sitt koncept. Som dyslektiker har hon ett inifrånperspektiv, som lärare har hon en pedagogs perspektiv och som handledare stor erfarenhet från sitt arbete med människor med dyslexi. Dessutom har hon ett forskarperspektiv i och med sitt examensarbete i ämnet dyslexi och musik och boken ”Dyslexi + styrkor = sant”. Susanna Cederquist tilldelades Dyslexipriset 2019 för sitt arbete med att sprida kunskap och en bredare bild av dyslexi. Utmärkelsen delas ut av Dyslexiförbundet.

För att uppnå en tillgänglig utbildning utifrån ett inkluderande perspektiv behöver vi tillföra en bredd. Normen är mångfald, vilket betyder att vi måste göra på olika sätt. Har du svårt att läsa med ögonen? Gör det med öronen. Susanna Cederquist kan räkna upp en lång rad berömda kreativa genier, som alla förutom kreativiteten har dyslexin gemensamt.

Susanna Cederquist brinner för att sprida kunskap, väcka tankar och göra innehåll i text tillgänglig för alla. Ett exempel är genom Blipsay lyssningskoder. På ett inspirerande sätt får hon oss att inse värdet av våra olikheter. Om vi får göra det vi är bäst på, på ett sätt som fungerar bäst för oss, utvecklas vi som individer samtidigt som effektiviteten i organisationen ökar. Det gäller bara att hitta och utnyttja våra egna och varandras styrkor. Detta kallar Susanna Cederquist kompetenseffektivisering, och det är ett av företagets allra mest kraftfulla verktyg.

Boka en inspirerande föreläsning med Susanna Cederquist och få hela bilden av dyslexi – en bild där även styrkorna ryms!

Läs mer i vår exklusiva intervju med Susanna Cederquist här.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Visa föreläsningar med Susanna Cederquist

  Susanna Cederquist föreläsning

  En bild av dyslexi

  • Vad är egentligen dyslexi? Varför kan man få svårt med text och bokstäver? Finns det mer än svårigheter som förenar oss dyslektiker?
  • Med avstamp i forskning, personlig erfarenhet och många möten med dyslektiker visar Susanna Cederquist att dyslexi är en naturlig följd av någonting annat. Det kan vara ett annat sätt att tänka och fungera, som i sin tur ger konsekvenser – både positiva och negativa. Vi får lära oss om både svårigheter och “lättheter” som kan följa med dyslexi, och vi får massor av pedagogiska tips på vad man kan tänka på i konkreta undervisningssituationer.
  • Målgrupp: lärare, skolpersonal, föräldrar till barn med dyslexi, vuxna dyslektiker och andra intresserade.

  Susanna Cederquist föreläsning

  En bild av dyslexi och musik

  • “Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet?” Finns det ett samband mellan musik och dyslexi, och hur inverkar i så fall dyslexin på musicerandet?
  • Susanna Cederquist beskriver fördelar och nackdelar med att tänka på ett annat sätt när det gäller musik. Sångtexter, notläsning, “jammande” och improvisation kan alla påverkas av dyslexi.
  • Föreläsningen baserar sig på intervjuer, litteratur, forskning och Susanna Cederquists egna teorier och erfarenheter, som utmynnade i hennes examensuppsats vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon bjuder på intressanta fakta och smarta pedagogiska verktyg som du kan använda direkt i din vardag.
  • Målgrupp: lärare, studenter vid musikhögskolor eller lärarutbildningar, undervisare inom musik, föräldrar till barn med dyslexi, vuxna dyslektiker och andra intresserade.

  Susanna Cederquist föreläsning

  Dyslexi på arbetet

  • Om du själv inte har det, har garanterat en av dina kollegor eller medarbetare det. I den här föreläsningen tar Susanna Cederquist upp vad dyslexi kan innebära för dig som medarbetare eller chef.
  • Om man vet hur man tar tillvara både sina egna och andras styrkor kan man styra rätt kompetens till rätt plats. Det handlar om att tänka brett och göra text tillgänglig för alla, till exempel genom alternativa verktyg som talsyntes och appar.
  • Boka den här spännande föreläsningen med Susanna Cederquist och bli en riktig expert på att kompetenseffektivisera. Vi är olika och det ska vi också vara – vi måste bara lära oss att inse det värdefulla i det!

  Susanna Cederquist föreläsning

  Utbildningspaket:

  Susanna Cederquist möter lärare (föreläsning)

  • Susanna Cederquist tar upp våra naturliga olikheter, hennes egna erfarenheter och en nyanserad, bred bild av dyslexi.
  • Det bjuds på smarta pedagogiska redskap och arbetssätt, och massor av inspiration till dig som lärare eller skolpersonal.

  Susanna Cederquist möter elever (kurs)

  • Vid tre tillfällen kommer Susanna Cederquist och träffar elever med dyslexi, främst i årskurs 6-9.
  • Fokus ligger på erfarenheter, självbild, självkänsla och elevens egna arbetssätt. Varje tillfälle utgår ni från ett antal frågor, samtalar och får tips på effektiva tillvägagångssätt.

  Susanna Cederquist möter föräldrar (föreläsning och samtal)

  • Efter avslutad dyslexikurs med eleverna möter Susanna Cederquist föräldrarna en kväll på skolan. Under en föreläsning berättar hon allmänt om dyslexi, och ingående om kursen deras barn deltagit i. Ni samtalar sedan tillsammans med Susanna Cederquist där hon ger tips på olika sätt att förhålla sig till och arbeta kring dyslexi.

Referenser

Mycket bra inspirerande föreläsning. Susanna gav oss en ny bild av dyslexi men kanske främst en ny bild av den textnorm vi har i vårt samhälle där läsa med ögonen har en så pass högre status än att läsa med öronen. Gav många tankar och konkreta tips i undervisning och bemötande. Bra för alla pedagoger!

Specialpedagog

Susannas föreläsning var otroligt givande och fick en att reflektera över hur man pratar om läsning i skolan. Vi önskar att hon var ett återkommande inslag i lärarutbildningen på Uppsala universitet så att alla framtida lärare får möjlighet att lyssna på Susanna och hennes kloka tankar om dyslexi.

EDU Studenttorg
Skicka en icke-bindande förfrågan på Susanna Cederquist

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Susanna Cederquist