Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Öka kunskapen om psykisk ohälsa och lär dig ifrågasätta samhällets normer.

Ann Heberlein

Ann Heberlein

Ann Heberlein är författare, filosof och debattör. På ett ofta humoristisk sätt berättar hon utifrån egna erfarenheter om svårigheter som kan uppstå längs livets väg.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka en föreläsning med Ann Heberlein

  • Med en blandning av allvar och en stor portion humor får du ta del av Anns tänkvärda och reflekterande synpunkter och debattinlägg om samhället och livet.
  • Få nya infallsvinklar på vad som kan vara meningen med livet och hur man lär sig uppskatta livets alla delar innan det är för sent.
  • Få kunskap i hur vi kan lära oss av andra människor och kulturer och samtidigt ifrågasätta våra egna åsikter och värderingar som ofta finns djupt rotade i samhället.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Ann Heberlein

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ann Heberlein är författare och har skrivit mer än ett dussin böcker. Hon har också disputerat som teologie doktor i etik vid Lunds universitet år 2005. Hennes debattinlägg har florerat flitigt i svenska dags- och kvällstidningar genom åren. Numera är Ann fast skribent på Svenska Dagbladets kultursida och skriver regelbundet texter till tidskrifterna Fokus och Kvartal.

År 2015 var Ann Heberlein programledare för dokumentärserien ”Mina två liv” som sändes på SVT. I serien mötte Ann personer som drabbats av bipolär sjukdom, något som hon själv har erfarenhet av.

Därför ska du boka en föreläsning med Ann Heberlein

  • Med en blandning av allvar och en stor portion humor får du ta del av Anns tänkvärda och reflekterande synpunkter och debattinlägg om samhället och livet.
  • Få nya infallsvinklar på vad som kan vara meningen med livet och hur man lär sig uppskatta livets alla delar innan det är för sent.
  • Få kunskap i hur vi kan lära oss av andra människor och kulturer och samtidigt ifrågasätta våra egna åsikter och värderingar som ofta finns djupt rotade i samhället.

Ann Heberlein har genom åren släppt en rad böcker inom olika ämnen. Även om de ämnen böckerna handlar om varierar berör många av böckerna teman som hämnd, etik och förlåtelse. De flesta av böckerna grundar sig i ett filosofiskt förhållningssätt. Några av de mest kända är debattboken ”Det var inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar”, den populärfilosofiska ”En liten bok om ondska” samt läroböckerna ”Den sexuella människan” och ”Etik”. Hon har även släppt den självbiografiska boken ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva”, där hon berättar öppenhjärtigt om sitt liv med bipolär sjukdom.

I TV-serien ”Mina två liv”, som handlade om just bipolär sjukdom, intervjuade Ann andra människor som drabbats av sjukdomen. Syftet med serien var framförallt att ge människor kunskap om en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och att visa att man inte alltid behöver visa sig stark när man känner sig svag. Genom sin medverkan ville Ann också visa att det går att leva ett bra liv trots en diagnos. Det viktiga är att man söker hjälp om man mår dåligt och att man får det stöd man behöver.

Ann Heberlein har också gjort ett uppskattat framträdande som sommarpratare i Sommar i P1 där hon ifrågasätter samhällets normer. Hon berättar också öppet om sitt liv med diagnosen bipolär sjukdom.

Boka en en lärorik och givande föreläsning med Ann Heberlein hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Ann Heberlein
Ann Heberlein föreläsning

Varför mår så många så dåligt och vad kan vi göra åt det?

I en föreläsning om psykisk ohälsa berättar Ann Heberlein öppenhjärtigt om sin egen erfarenhet av ångest, depressioner och hypomana tillstånd. I bestsellern ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” beskriver hon en period av svåra självmordstankar som är utgångspunkten för föreläsningen. Hennes föreläsning begränsar sig inte till personliga erfarenheter. Ann Heberlein är också doktor i etik och mentalskötare och ger flera perspektiv på psykisk ohälsa och självmordstankar – ut patientens perspektiv, vårdarens och etikerns.

Vidare reflekterar Ann kring de anhörigas roll vid psykisk ohälsa – hur kan man hjälpa en vän, förälder, partner, son eller dotter som mår dåligt? Vilken själslig smärta är en del av livet, och viken smärta är av sådan art att det krävs medicinsk behandling? Och hur vet man när självmordstankar är allvarliga? Vad kan man som lärare, kollega eller arbetsgivare göra om någon i ens närhet drabbas av psykisk ohälsa? Och – kanske viktigast av allt – hur kan vi förebygga psykisk ohälsa?

Ann Heberlein föreläsning

Att bli ansvarig och ta ansvar: om makt och självrespekt

Vad betyder det egentligen att vara ansvarig? Och inför vad och vem är vi ansvariga – handlar det om ansvarsutkrävande för begångna handlingar eller har ansvar med framtiden att göra?

I den här föreläsningen reder Ann Heberlein ut begreppet och resonerar kring hur vi kan hjälpa varandra att ta ansvar. Att bli vuxen och ansvarstagande är nämligen ett stort och svårt projekt. Med hjälp av moralpedagogik och filosofi ger Ann Heberlein redskap för både de egna utvecklingen mot ansvarstagande samt råd hur vi lotsar unga människor till ansvar. Att vara ansvarig är, menar Ann Heberlein, att ta makt över sitt eget liv och nödvändigt för att känna självrespekt.

Sedan Ann Heberlein skrev ”Det var inte mitt fel!” Om konsten att ta ansvar 2007 har hon föreläst hundratals gånger om just ansvar, skuld, skam och självrespekt för framförallt skolpersonal men också för socionomer, psykologer, kriminalvårdsanställda och andra som träffar människor i sitt yrke.

Ann Heberlein föreläsning

Tio saker min hund lärt mig om kärlek

Kärlek och gemenskap är grundläggande behov hos varje människa. Trots att vi längtar efter att älska och bli älskade, känna gemenskap och samhörighet är det så svårt för många av oss att lyckas med det som vi kanske längtar efter mest av allt. I den här föreläsningen reflekterar Ann Heberlein kring våra föreställningar om kärlek och delger tio insikter om kärlek hon lärt sig genom att leva med hund.

Den första insikten fick hon under valptiden – kärlek kräver tid. Små hundar, små människor och kärlek kräver kvantitet för att växa och må bra. En valp – eller ett barn – bryr sig mer om att du är där än om ”kvalitetstid”. Den tionde och sista insikten formades efter den älskade hundens död: Kärleken är faktiskt större än döden. Kärleken tar inte slut. Den lever vidare också då den ene lämnat jordelivet. Mellan valptiden och avskedet reflekterar Ann Heberlein om trohet och tillit, vikten av att stanna kvar och betydelsen av att behandla varandra väl: Vi blir som vi behandlas. Den som blir älskad, älskar.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Ann Heberlein

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Ann Heberlein