Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Från ohälsa och hopplöshet till framtidstro och utveckling

Ted Falkman

Hur vänder man en hopplös situation till något positivt? Ted Falkman föreläser om den tid då han var fabrikschef på Göteborgs kex under den 5-åriga nedläggningsperioden.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Ted Falkman

 • Ted Falkman är en man med fötterna på jorden som visar kraften av ett effektivt ledningsarbete och att ta till vara den kompetens som finns hos medarbetarna.
 • En inspirerande och fantastisk historia om en utdömd fabrik som lyckades skapa bättre lönsamhet, personalutveckling och leveransförmåga – trots beslut om nedläggning.
 • Göteborgs kex fabrik i Kungälv hade varit i bruk i 134 år när den lades ned i december 2022. Genom tro på människor lyckades fabrikschefen Ted Falkman och de anställda vända deppighet och hopplöshet till hopp om framtiden.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Ted Falkman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ted Falkman var fabrikschef på Göteborgs kex i Kungälv under de sista åren som fabriken var i drift. Han hade ansvar för 350 medarbetare som hade all anledning att ge upp – men som trots beslutet om nedläggning lyckades förbättra lönsamheten, minska sjukfrånvaron och utvecklas i nya roller.

Fabriken var gammal, olönsam och beslutet om nedläggning var slutgiltigt. Göteborgs kex sista år är ett praktexempel på hur värdefullt det är att inse att man inte alltid kan påverka omständigheterna, men man kan alltid påverka hur man hanterar dem.

Därför ska du boka Ted Falkman

 • Ted Falkman är en man med fötterna på jorden som visar kraften av ett effektivt ledningsarbete och att ta till vara den kompetens som finns hos medarbetarna.
 • En inspirerande och fantastisk historia om en utdömd fabrik som lyckades skapa bättre lönsamhet, personalutveckling och leveransförmåga – trots beslut om nedläggning.
 • Göteborgs kex fabrik i Kungälv hade varit i bruk i 134 år när den lades ned i december 2022. Genom tro på människor lyckades fabrikschefen Ted Falkman och de anställda vända deppighet och hopplöshet till hopp om framtiden.

December 2022 stängdes dörrarna till Göteborgs kex i Kungälv för alltid. Norska ägarna Orkla flyttade verksamhetens alla delar till Riga, Lettland. Beskedet om nedläggningen av den 134 år gamla fabriken kom fem år tidigare. Det chockade och upprörde både medarbetare och människor i hela Sverige.

Ted Falkman var då fortfarande relativt ny i sin tjänst som fabrikschef och hade enligt många ett av de mest otacksamma uppgifterna man kan ha – se till att fabriken klarar sina leveransmål och fungerar fram till nedläggningen. Fabriken hade haft problem med ohälsa bland medarbetarna och låg lönsamhet redan innan beslutet kom, vilket knappast gjorde arbetet enklare. Modeord som hållbart och långsiktigt tänkande blev plötsligt svåra att ta seriöst på när alla visste att det bokstavligt fanns en nedräkning till slutet.

Ted Falkman berättar i sin inspirerande föreläsning om hur förändringar i attityd, mål och tydligare kommunikation från ledningen vände den deppiga känslan till en positiv kamp för framtiden. Målet var inte att ”överleva” tills nedläggningen trädde i kraft, utan att utveckla medarbetarna till sådan grad att de kände sig trygga med framtiden och maximerade förutsättningarna för nya utmaningar inom Orkla, eller på annan arbetsplats.

Alla företag drabbas förr eller senare av beslut som sänker moralen i hela organisationen. Med Ted Falkmans föreläsning får ni tips och strategier för hur man bör tänka när något sådant inträffar. Hör av dig till oss på Athenas för att boka en inspirerande Ted Falkman föreläsning!

Visa föreläsningar med Ted Falkman
Ted Falkman föreläsning

Från osund till blomstrande – och detta trots beslut om nedläggning!

En föreläsning om hur man genom tro på människor, ledarskap och strukturerat ledningsgruppsarbete har lyckats utveckla Orklas anrika fabrik i Kungälv och gjort en smått fantastisk resa.

Ta del av:

 • Hur det går att göra magiska kulturresor trots tuffa omvärldsfaktorer
 • Kraften i strategiskt ledningsgruppsarbete där det handlar om att använda den kollektiva kompetensen
 • Om hur du genom ledarskap och tro på människor kan skapa en mer lönsam organisation, med bättre leveransförmåga, lägre sjukfrånvaro, ökad säkerhet där medarbetare kliver in i nya roller både inom organisationen men framförallt kan gå vidare till nya sysselsättningar!

Du får en berättelse om ett nedläggningsbeslut som kom till en gammal och olönsam fabrik. Där medarbetare led av mycket ohälsa och där kulturen skapade en ”vi mot dom” mentalitet där ingen ville ta ansvar. Hur man i det tragiska beslutet landade i att de 5 åren innan stängning skall handla om att utveckla medarbetare, inte lägga ned en fabrik. Om hur det genom ledarskap och tro på människor gjorde att fabriken blev bättre än någonsin!

Hur allt grundar sig i genom att leda med hjärta, tydlighet och tro på medarbetare och att vi därigenom konstant kunde fira resultat och succession, även när medarbetare lämnade för annat jobb!

Skicka en icke-bindande förfrågan på Ted Falkman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Ted Falkman