Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Inspiratör och ledare i förändringsarbete

Lisa Ekström föreläsning

Lisa Ekström

Ledare och förändringsproffset Lisa Ekström ger redskap till medarbetare och ledare att motivera varandra.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

"Den uppfyllde de förväntningar vi hade utifrån samtal innan med Lisa. En inspirerande och givande föreläsning som gav energi och flera tankeställare."

Ann-Charlotte Andersson, Karlstad kommun Visa alla referenser

Därför ska du boka Lisa Ekström

 • Lisa Ekström hjälper företag att skapa en arbetsmiljö där både ledare och medarbetare trivs och gläds, vilket i sin tur ökar ansvarskänslan och engagemanget.
 • Med över 20 års erfarenhet inom ledarskap och kundservice, ger Lisa konkreta verktyg för att hantera och leda förändringsprocesser med entusiasm och positiv inställning.
 • Genom inspirerande föreläsningar visar Lisa hur små handlingar och rätt attityd kan motivera medarbetarna att ta ansvar och bidra aktivt till företagets framgång.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Ekström

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Saker som arbetsmiljö, förändringsarbete och arbetsglädje avspeglas i hur du är som ledare eller medarbetare. Lisa Ekström har många års erfarenhet av att skapa goda möten, motivera och inspirera alla till att ta ansvar samt att leda förändringsarbeten.

Därför ska du boka Lisa Ekström

 • Lisa Ekström hjälper företag att skapa en arbetsmiljö där både ledare och medarbetare trivs och gläds, vilket i sin tur ökar ansvarskänslan och engagemanget.
 • Med över 20 års erfarenhet inom ledarskap och kundservice, ger Lisa konkreta verktyg för att hantera och leda förändringsprocesser med entusiasm och positiv inställning.
 • Genom inspirerande föreläsningar visar Lisa hur små handlingar och rätt attityd kan motivera medarbetarna att ta ansvar och bidra aktivt till företagets framgång.

”Vi är varandras arbetsmiljö – hurudan arbetsmiljö vill du vara för dina kollegor?”

En arbetsmiljö som får ledare och medarbetare att glädjas och trivas kännetecknas bland annat av en ansvarskänsla hos var och en. Denna ansvarskänsla gäller också i mötet med kunder eller klienter. Det fantastiska med ansvar är att vi alla kan axla det med bravur, det är bara en fråga om att veta hur vi ska göra det. Under en inspirerande Lisa Ekström föreläsning får du och dina medarbetare de redskap ni behöver för att spela en aktiv och ansvarsfull roll gentemot er själva, varandra och era kunder.

Lisa Ekström har jobbat med ledarskap inom försäljning och kundservice i över 20 år. År 2007 fick hon ”Årets framgångsstipendium” för sitt förbättrings- och förändringsarbete på SAS. Vissa branscher är extra utsatta för konjunkturskiftningar. Lisa Ekström talar ofta om vikten av att alla ser efter möjligheterna i stället för att försöka leta syndabockar när förändringar och konjunkturskiftningar sker. När möjligheter tillvaratas och alla skapar förutsättningar för en trevlig arbetsmiljö kan förändringarna medföra något riktigt gott – och till och med överträffa alla förväntningar.

Du kan boka en Lisa Ekström föreläsning hos oss på Athenas för att få redskap till att såväl inspirera som motivera och engagera dina medarbetare. Hon utgår från det som ligger vardagen på arbetsplatsen nära. Med hjälp av små handlingar, det är detaljerna som gör det, kan du leda nästa förändringsprocess med entusiasm. Du kan likaså uppmuntra medarbetarna till att reflektera över vad de kan göra för lyfta den gemensamma arbetsmiljön. Ansvar, trivsel, motivation och glädje är bra hörnpelare i en lyckad företags- eller organisationskultur.

Visa föreläsningar med Lisa Ekström
Lisa Ekström föreläsning

Ledarskap

 • Om du behandlar dina medarbetare som stjärnor börjar de snart att lysa! Alla människor har goda egenskaper, egenskaper som kan höja både stämningen på arbetsplatsen och resultaten till skyarna. Men det är alltid någon som inte vill vara med, och det är din uppgift som ledare att få med alla på samma tåg.
 • I den här föreläsningen guidar Lisa Ekström dig till ett ledarskap som lockar fram det allra bästa hos alla medarbetare, varenda en. Hennes raka sätt och brinnande passion smittar av sig och fungerar som en inspirerande motivationsgnista!
Lisa Ekström föreläsning

Medarbetarskap

 • Små saker kan utgöra den stora skillnaden. Beroende på hur vi säger saker – anklagande, gnällande, uppmuntrande eller respektfullt – kan vi påverka varandras arbetsdag, självkänsla och i slutändan hela vår gemensamma arbetsmiljö.
 • Vi är varandras arbetsmiljö. Fråga dig själv: om alla kollegor skulle göra som du – skulle du då trivas på jobbet? Lisa Ekström visar hur du och dina kollegor kan skapa världens bästa arbetsmiljö för både er själva och varandra!
Lisa Ekström föreläsning

Förändringsarbete

 • Att förändra är att förbättra, och varje medarbetare är viktig i ett förändringsarbete. Alla måste ta ansvar och få komma till tals för att det ska bli lyckat.
 • Lisa Ekström gör svåra fenomen lättbegripliga och visar att kulturförändringar varken behöver ta tid eller vara skrämmande. Boka denna inspirerande föreläsning och få dina förändringar att gå smidigt i praktiken!
Lisa Ekström föreläsning

Storytelling

 • En riktigt bra historia är inte bara rolig att höra på. Den kan också tjäna ett viktigt syfte i organisationen för att öka “vi-känslan”, skapa lojalitet och göra medarbetarna glada. Detta i sin tur leder till ett tryggare och effektivare företag.
 • I den här föreläsningen visar Lisa Ekström hur du kan bli en engagerande berättare som med hjälp av solskenshistorierna i företaget bygger en större samhörighet och ett mer lukrativt företag.
Lisa Ekström föreläsning

Personligt varumärke

 • Vad är det som gör dig unik? Skulle du anställa dig själv, befordra dig eller köpa dina tjänster?
 • Alla har synpunkter och åsikter om varandra, men de är föränderliga. Med enkla metoder kan du påverka hur du andra ser på dig. I den här föreläsningen avslöjar Lisa Ekström hur du kan styra omvärldens uppfattning av dig och utveckla ditt personliga varumärke!
Lisa Ekström föreläsning

Happy results

 • Glada medarbetare jobbar hellre och bättre, vilket i sin tur skapar resultat. Hur skapar man en rolig arbetsplats? Vad är roligt?
 • Lisa Ekström ger i den här föreläsningen massor av inspiration och verktyg till att skapa en roligare arbetsplats som präglas av humor, respekt och medarbetare som känner sig uppskattade.
Lisa Ekström föreläsning

Service

 • Service handlar om inställning. Vilka signaler skickar ni ut till kunden och till varandra?
 • Lisa Ekström visar hur ni med enkla metoder formar hur ert företag uppfattas av omvärlden, hur ni får kunderna att komma tillbaka till er om och om igen och rekommendera er till alla de känner!

Referenser

Inspirerande, relevant, gav insikter om förhållningssätt och även metaforer som vi kan relatera till vår egen verksamhet. Mycket uppskattat.

Agneta

Kemikalieinspektionen

Den uppfyllde de förväntningar vi hade utifrån samtal innan med Lisa. En inspirerande och givande föreläsning som gav energi och flera tankeställare.

Enhetschef

Kontaktcenter, Karlstads Kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Ekström

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Lisa Ekström
Lisa Ekström

5 av 5 stjärnor

"Den uppfyllde de förväntningar vi hade utifrån samtal innan med Lisa. En inspirerande och givande föreläsning som gav energi och flera tankeställare."

Ann-Charlotte Andersson, Karlstad kommun Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Lisa Ekström