Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Hur medberoende fungerar & hur man tar sig ur det

Ida Högström_Föreläsning_Athenas

Ida Högström

Ida Högström är utbildad tolvstegsbehandlare inom beroende och bedriver idag behandling för individer som lider av medberoende. Hon startade Medberoendepodden år 2015.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Ida Högström

  • Få insikt i vad medberoende är, hur det uppkommer, hur det påverkar den egna hälsan, och vilka steg som kan tas mot tillfrisknande.

  • Hennes föreläsningar är lämpliga för alla som vill lära sig mer om medberoende och hur man tillfrisknar. Framför allt är det nyttig information för personer som själva riskerar vara medberoende och behöver få insikt samt lära sig vad som krävs för att läka medberoendet.

  • För anhörigstödjare, socialarbetare, skolpersonal, och grupper som arbetar med psykisk ohälsa, stress, anhöriga och beroende kan Idas föreläsningar ge viktig kunskap som kan vara avgörande för att ge dessa individer rätt hjälp. Lär dig skillnaden mellan anhörig och medberoende, nya sätt att se på medberoende med traumainformerade glasögon och information om vilken hjälp som faktiskt fungerar.

  • Ida berör genom sina egna erfarenheter, utbildar genom sin gedigna kunskap och inspirerar till positiv förändring genom att göra läkningen tillgänglig.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Ida Högström

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Psykisk ohälsa och beroende var en del av Ida Högströms uppväxt. I en av Idas föreläsningar berättar hon sin personliga berättelse och hur hon till slut kunde tillfriskna från det medberoende som hennes uppväxt resulterat i. Hon förklarar också hur medberoende uppkommer, hur det tar sig uttryck och vad man behöver göra för att ta sig ur det.

Andra inriktningar på föreläsningar är uppväxtens roll för vårt välmående, länken till utmattningssyndrom och hur man som professionell kan hjälpa någon som misstänks ha problem med medberoende eller överdriven anpassning till omgivningen och svårigheter att knyta an till sig själv.

Samtliga föreläsningar kan kombineras med workshop, och innehållet kan till viss del anpassas.

Därför ska du boka Ida Högström

  • Få insikt i vad medberoende är, hur det uppkommer, hur det påverkar den egna hälsan, och vilka steg som kan tas mot tillfrisknande.

  • Hennes föreläsningar är lämpliga för alla som vill lära sig mer om medberoende och hur man tillfrisknar. Framför allt är det nyttig information för personer som själva riskerar vara medberoende och behöver få insikt samt lära sig vad som krävs för att läka medberoendet.

  • För anhörigstödjare, socialarbetare, skolpersonal, och grupper som arbetar med psykisk ohälsa, stress, anhöriga och beroende kan Idas föreläsningar ge viktig kunskap som kan vara avgörande för att ge dessa individer rätt hjälp. Lär dig skillnaden mellan anhörig och medberoende, nya sätt att se på medberoende med traumainformerade glasögon och information om vilken hjälp som faktiskt fungerar.

  • Ida berör genom sina egna erfarenheter, utbildar genom sin gedigna kunskap och inspirerar till positiv förändring genom att göra läkningen tillgänglig.

Medberoende anses vara något som kan utvecklas när vi lever tätt inpå någon som lider av beroende eller psykisk ohälsa. På senare år har dock kunskapen om problematiken vidgats med stöd av anknytnings- och traumaforskning som belyser uppväxtens roll i medberoendeproblematiken. De individer som under sin uppväxt behövt göra avkall på sig själva och sina behov för att anpassa sig till familjens situation och sina föräldrars mående tenderar att utveckla medberoende.

Detta sätt att relatera till andra formar oss så att vi har en större sårbarhet att knyta an på liknande sätt i relationer som vuxna. Vi attraheras av samma dynamik där vi än en gång känner överdrivet ansvar för andra och upplever svårigheter att ge omsorg till oss själva och våra behov.

Det kan till och med te sig tvångsmässigt i likhet med ett beroende där den medberoende tvångsmässigt engagerar sig i omvärlden och efter hand förlorar förmågan att ta hand om sig själv. Detta går ut över alla områden i den medberoendes liv och gör individen extra sårbar för att drabbas av bl.a. utmattningssyndrom. Det finns dock hjälp att få, och Ida Högström kan ge många exempel på hur kännedom om fenomenet ofta är första steget mot tillfrisknande.

När Ida Högström inte föreläser inför beslutsfattare, skolor, företag och andra organisationer eller behandlar individer med medberoende, är hon bland annat del av ett forskningsprojekt om medberoende och länken till utmattningssyndrom. Hon driver även Medberoendepodden där hon intervjuar professionella och privatpersoner som på ett eller annat sätt har erfarenhet av medberoende samt sprider kunskap om medberoende genom sociala medier.

Syftet med hennes arbete är att folkbilda och motverka problem som är förknippade med medberoende. Forskningsprojektet avser ge ett akademiskt erkännande till de personer som lider av medberoende och vilken hjälp de behöver, medan Medberoendepodden är allmänbildande och har fått många medberoende att ta steget in i läkning.

Som föreläsare är Ida engagerande, autentisk och inspirerande. Hon väjer inte undan för det djupaste allvaret, men aldrig utan att förmedla hopp och lösningar. Det märks tydligt för alla som lyssnar på hennes podcast eller föreläsning att hon brinner för att hjälpa människor navigera detta relativt outforskade område och läka på riktigt. Kunskapen hos befolkningen är fortfarande bristfällig och många lider av skam och stigmatisering på grund av det – det är Idas kall att ändra på det.

Visa föreläsningar med Ida Högström
Ida Högström föreläsning

Medberoende

Idas uppskattade föreläsning där hon delar sin personliga berättelse om sin erfarenhet av medberoende samt tillgänglig kunskap om hur medberoende tar sig uttryck, hur det uppkommer och hur man tar sig ur ett medberoende. En insiktsfull, rörande och inspirerande föreläsning som lämpar sig väl för anhöriga, medberoende, beroende, allmänhet och grupper som arbetar mot anhöriga, medberoende eller beroende.

Ida Högström föreläsning

Stress och utmattningssyndrom

En föreläsning eller workshop om anhöriga, medberoende och vuxna barn som riskgrupp för stress och utmattningssyndrom. Fokus på inidividfaktorer som risk för utmattningssyndrom och medberoendets brist på sunda gränser, svårighet att känna in och ta hand om egna behov, samt prestationsbaserade självkänsla. Föreläsningen lyfter även de riskfaktorer som finns i rollen som anhörig, samt vad som krävs för att läka och återhämtas från stress, likväl som förebygga utmattningssyndrom med hjälp av dessa perspektiv.

Ida Högström föreläsning

Uppväxtens roll för vårt mående

En föreläsning eller workshop som fokuserar på uppväxtens roll för vårt mående genom livet med utgångspunkt i ACE-studien (barndomstrauma), anknytningsmönster, vuxet barn-problematik, den dysfunktionella familjen och dess roller. En bredare förståelse av medberoende och de negativa konsekvenser som drabbar gruppen som på pappret ”klarar sig” (maskrosbarnen) samt hur vi kan förebygga och hjälpa gruppen till bättre hälsa. Konceptet passar både grupper/allmänhet som själva är drabbade, grupper som möter barn i sitt yrkesroll, socialarbetare, grupper som behandlar stress, beroende eller psykisk ohälsa alternativt möter anhöriga i sitt yrke.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Ida Högström

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Ida Högström