Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Hållbar förändring för välfärden

Lars Gustafsson_Athenas_Föreläsare

Lars Gustafsson

Lars Gustafsson tar dig med på en inspirerande resa i välfärdens tjänst, där samarbete och medborgarperspektiv formar framtiden.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Lars Gustafsson

 • Med en karriär inriktad på människors utveckling har Lars blivit en ledande röst inom både skolutveckling och välfärdsförbättringar.”
 • Få verktyg för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö från en expert inom området.
 • Lars har lett omvälvande förändringar inom välfärdssektorn, med fokus på hållbara resultat
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lars Gustafsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Lars Gustafsson har arbetat med människor i över 25 år, i olika chefs- och skolledarroller, som lärare, utbildare och konsult. Han delar med sig av sina insikter för att möta de ständigt föränderliga utmaningarna inom skolor och välfärdssektorn. Hans föreläsningar ger verktygen för att förbättra samverkan, effektivitet och skapa en kultur av engagemang och framgång, där varje individ bidrar till att uppnå målen korrekt, effektivt och i tid.

Därför ska du boka Lars Gustafsson

 • Med en karriär inriktad på människors utveckling har Lars blivit en ledande röst inom både skolutveckling och välfärdsförbättringar.”
 • Få verktyg för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö från en expert inom området.
 • Lars har lett omvälvande förändringar inom välfärdssektorn, med fokus på hållbara resultat

Hur kan vi tillsammans skapa en bättre framtid för våra skolor och välfärdsinstitutioner? Lars Gustafsson, med sin gedigna erfarenhet inom utbildning och välfärd, erbjuder föreläsningar som ger svar på denna fråga. Hans arbete fokuserar på att utveckla strategier och metoder som möter dagens behov och förbereder för morgondagens utmaningar, med ett tydligt fokus på att göra det som är bäst för medborgarna.

Att boka Lars Gustafsson till ditt event ger din organisation tillgång till hans omfattande kunskap och insikter. Han delar med sig av verkliga exempel och forskningsbaserade metoder för att engagera, utmana och stärka ditt team. Lars föreläsningar inspirerar till att bygga en kultur där idéer välkomnas, ansvar delas och där alla strävar efter att uppnå mål på det mest effektiva sättet.

En föreläsning med Lars Gustafsson hjälper er att förbättra era arbetsprocesser, öka medarbetarnas engagemang och skapa en arbetsplats där välmående och prestation går hand i hand. Hans erfarenhet från skolor, förskolor och välfärdssektorn gör honom till en idealisk talare för att adressera de specifika utmaningar och möjligheter din organisation står inför.

Lars metod är enkel och professionell, och hans budskap är klart: tillsammans kan vi göra skillnad. Genom att boka Lars Gustafsson till ditt nästa event tar ni ett viktigt steg mot en ljusare framtid för er organisation.

Visa föreläsningar med Lars Gustafsson
Lars Gustafsson föreläsning

En resa i välfärdens tjänst

Att utifrån uppdraget och ett medborgarperspektiv göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt. Vi behöver även ha en beredskap och strategier för att vara i ständig förändring. Hur skapar vi tillsammans en kultur och struktur där idéer bejakas, alla tar ansvar, där arbetsglädje, rätt inställning och medborgarens bästa har högsta prioritet? Följ med på en välfärdsresa, från vaggan till graven, där egna berättelser, referenser till aktuell forskning och konkreta exempel utmanar och ger stöd!

 • Reflektioner om livets resa i välfärdssamhälle
 • Att vara i ständig förändring – en resa i förändringens fyra rum
 • Från värdegrund till beteendeförändring
 • LedarSKAPA, medarbetarKRAFT och tillsammansKOMPETENS
Lars Gustafsson föreläsning

En skola för varje elevs bästa

Hur skapar vi tillsammans en förskola och skola där vi, utifrån nationell målsättning och delmål, arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid? Det här är en föreläsning som syftar till att både stödja och utmana till att ta nästa steg i jagets- lagets och skolans systematiska kvalitetsarbete.

 • Framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling – från nuläge till önskat läge
 • Kultur och struktur som utvecklar medarbetarskap, arbetsglädje och goda resultat 
 • Utveckla undervisningsprocessen så att den både stödjer och utmanar våra elever
 • Hälsofrämjande och förebyggande tillsammansarbete för varje elevs bästa
 • Vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
 • Kommunikation som når fram, feedback som utvecklar och coachning som utmanar
Lars Gustafsson föreläsning

Äldreomsorgen och livets resa

Vad vet vi om våra äldres behov och förväntningar? Vad är kvalitet och hur arbetar vi med det på bästa sätt? Hur skapar vi tillsammans en verksamhet där alla idéer bejakas, alla tar ansvar, där arbetsglädje, rätt inställning och den äldres bästa alltid har högsta prioritet? 

Vi står ständigt inför nya utmaningar och förändringar i arbetslivet. Vi känner oss kanske både stressade, otillräckliga och lite uppgivna emellanåt. För att hantera ökade krav på kvalitet och effektivitet måste vi arbeta tillsammans och systematiskt. Hur gör vi för att engagera, utmana och förbättra varandra? Hur bygger vi tillsammans en kultur och struktur för arbetsglädje och prestation?

Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna? Hur skapar vi tillsammans en arbetsplats där vi arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid?

 • Äldreomsorgen och livets resa – vad vet vi om våra äldres behov och förväntningar?
 • Mammas sista val och pappas kval – när det är våra egna nära och kära
 • Kvalitetsarbetets ABC – värderingar, arbetssätt och verktyg
 • Att vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
 • Kommunikation som når fram och feedback som förbättrar
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lars Gustafsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Lars Gustafsson