Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Vanliga varningstecken på att man har för mycket stress i livet, och vad man kan göra om man upplever dem

Giorgio Grossi, psykolog, forskare, föreläsare, författar, KBT-psykolog, stressexpert

Giorgio Grossi

Beteendevetare, legitimerad psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi och ger också utbildningar och föreläsningar om KBT och stresshantering för företag och organisationer.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Giorgio Grossi

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Giorgio Grossi  är beteendevetare, legitimerad psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi med examen från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Karolinska institutet. Han har en bakgrund som forskare och disputerade 1999 på en doktorsavhandling om stress bland arbetslösa. Därefter började Giorgio Grossi arbeta som forskare i projektet "Stressmottagningen" som startades år 2000, vid dåvarande Institut för Psykosocial Medicin. Numera är Stressmottagningen en specialistmottagningen i Stockholm.

Intresset för att arbeta kliniskt växte och Giorgio bestämde sig då för att vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi som specialinriktning, dels i Uppsala, dels vid Karolinska Institutet, där han också är docent.

Giorgio Grossi är även författare till flera böcker som ”Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi”, ”Vägen ur utmattningssyndrom” och hans senaste bok ”Krisstress : att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar” som han skrivit tillsammans med Kerstin Jeding. Boken ger läsaren bättre kunskap om stress, förståelse om hur en kris påverkar oss, varför vi blir sjuka av stress och vad vi kan göra åt det.

Grossi är kliniskt verksam vid Stressmottagningen i Stockholm men praktiserar även privat och erbjuder bland annat psykoterapi för stress, utmattning, depressioner, ångest och beroendeproblematik. Han ger också utbildningar och föreläsningar om KBT/ACT och stresshantering för företag och organisationer

I samtal mellan människor och i media förekommer dagligen orden stress och utbrändhet. Och intresset för stress och utbrändhet tycks bara öka, bland oss människor och i media. Vad ligger bakom detta intresse och vad menar vi egentligen när vi berättar för varandra att vi känner oss pressade, utmattade eller utbrända? Varför känner sig så många i dagens Sverige stressade? Giorgio Grossi ger insikt i just dessa frågor i sina föreläsningar.

Därför ska du boka en föreläsning med Giorgio Grossi

 • Få svar på dina frågor du har om stress, utbrändhet och varningssignalerna du bör hålla utkik efter.
 • Giorgio Grossi erbjuder råd som individen själv kan applicera på sin vardag och håller gärna workshops som gör det enkelt för publiken att ta till sig verktygen.
 • Med hans erfarenheter från den bedrivna rehabiliteringsverksamheten och forskningen har Giorgio Grossi metoder och program för förebyggande insatser riktade till både individer och arbetsgivare.
Visa föreläsningar med Giorgio Grossi

  Stress – vad är det och vad kan jag göra?

  • Vad är stress och hur kan jag hantera den?
  • Vad är stress och vad stressas just du av?
  • Vad händer i kroppen på kort och lång sikt?
  • Vi går igenom vanliga varningstecken på att man har för mycket stress i livet, och vad man kan göra om man upplever dem
  • Giorgio Grossi delar med sig av sina bästa tips för att hantera stress både i yrkeslivet och i privatlivet
  • Denna föreläsning går även att göra i workshop-format

  Stress för chefer

  • Detta är en föreläsning som utgår från samma kunskaper som i föreläsningen ovan, men ger all kunskap utifrån att du också är chef eller arbetsledare för andra som kan uppleva stress.
  • Vilka varningstecken kan du vara uppmärksam på, och vad kan du göra när du märker att en medarbetare har dem?
  • Fokus i föreläsningen är på vad vi själva som individer kan göra.

  Utmattningssyndrom: vad är det och vad kan vi göra?

  • ”Gå in i väggen”, ”utbrändhet” utmattningssyndrom är olika benämningar på den kolossala trötthet som kommer i den kroniska stressens fotspår. Under föreläsningen får du lära dig vad är utmattningssyndrom är och hur förloppet ser ut. Du får också ta del av expertkunskaper om hur det kan förebyggas och/eller hanteras
  • Vad är utmattningssyndrom och hur utvecklas det över tid?
  • Vilka faser ingår i processen?
  • Vad händer i hjärnan?
  • Vilka är varningssignalerna?
  • Hur ställs diagnosen?
  • Vad är skillnaden mellan utmattningssyndrom och ångest, depression och andra sjukdomar?
  • Hur kan det förebyggas?
  • Hur kan det behandlas?
  • Hur ser tillfrisknandet ut?
  • Föreläsningen passar allmänheten, personer som lider av eller har närstående som drabbats av utmattning, personalgrupper som behöver ökad kunskap och kan modifieras för att passa vårdpersonal som arbetar med stressrelaterad ohälsa
  • Föreläsningen kan även ges som workshop

  Stress och alkohol

  • Alkoholproblematik är oftast kopplad till psykiatriska diagnoser, ångest, depressioner och inte minst stress.
  • Giorgio Grossi berättar hur kopplingen mellan stress och alkohol ser ut och delar med sig av sina erfarenheter från behandling av stressrelaterad ohälsa.
  • Omfattning och begrepp kring skadligt bruk av alkohol
  • Vad är stress och på vilket sätt den vara skadlig för oss?
  •  Vad är utmattningssyndrom? Hur kan det förebyggas och/eller behandlas?
  •  Kopplingen mellan stress, psykisk ohälsa och skadligt bruk av alkohol – finns den och hur ser den ut?
  •  Vad ska vi agera på – Signaler och verktyg för att identifiera stressrelaterad ohälsa och skadligt bruk
  •  Vad kan vi i arbetslivet lära oss av dessa erfarenheter?

Referenser

Inspirerande, proffsigt och högst aktuellt!

Pernilla Forsberg, Bildningsstrateg

Hyresgästföreningen, Region Mitt

Allt var bra och lärorikt! Man lär sig alltid något nytt att ta med på livets resa.

Mona Kolarby, Personalchef

Hyresgästföreningen
Skicka en icke-bindande förfrågan på Giorgio Grossi

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Giorgio Grossi