Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Om hur design kan användas som verktyg i förändringsarbete

Karin Ehrnberger_Athenas_Föreläsare

Karin Ehrnberger

Karin Ehrnberger är industridesigner och forskare. Hennes avhandling ifrågasätter och synliggör problem som design skapar, men design kan också användas som ett verktyg i olika förändringsprocesser.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Karin Ehrnberger

 • Ta del av metoder och tankar kring strategidesign. Inspireras av ”design thinking” som är ett förhållningssätt för problemlösning i syfte att förstå produktanvändarnas behov.
 • Få tillgång till frågeställningar om hur designprodukter egentligen fungerar. Vad är exkluderande och inkluderande design? Ta del av intressanta frågeställningar från Karins forskningsområden för att analysera och definiera design ur olika perspektiv.
 • Träna upp den analytiska förmågan att skärskåda olika utmaningar som design kan skapa för att hitta nya lösningar. Karin ger konkreta exempel och praktiska tips på hur man kommer vidare i arbetsprocessen.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Karin Ehrnberger

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Karin Ehrnberger arbetar som forskare på KTH i Stockholm och är samtidigt senior rådgivare inom Design, Innovation & Hållbarhet på Innovation Leadership Group. Hon är dessutom en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare och diskussionsledare.

Det stod tidigt klart att Karin skulle syssla med design. Efter avslutad utbildning inom industridesign på Konstfack doktorerade hon 2017 med avhandlingen ”Tillblivelser – en trasslig berättelse om design som normkritisk praktik”. Karin använder design som redskap att diskutera och genomlysa maktförhållanden i samhället. Sociala normer och design finns nämligen runt omkring oss överallt och påverkar oss på olika sätt som vi inte alltid är medvetna om.

Därför ska du boka Karin Ehrnberger

 • Ta del av metoder och tankar kring strategidesign. Inspireras av ”design thinking” som är ett förhållningssätt för problemlösning i syfte att förstå produktanvändarnas behov.
 • Få tillgång till frågeställningar om hur designprodukter egentligen fungerar. Vad är exkluderande och inkluderande design? Ta del av intressanta frågeställningar från Karins forskningsområden för att analysera och definiera design ur olika perspektiv.
 • Träna upp den analytiska förmågan att skärskåda olika utmaningar som design kan skapa för att hitta nya lösningar. Karin ger konkreta exempel och praktiska tips på hur man kommer vidare i arbetsprocessen.

Karin beskriver på ett väldigt tydligt sätt hur design kan bidra till och upprätthålla normer i sin uppmärksammade avhandling. Särskilt exemplet med androstolen har blivit både omtalat och diskuterat både i forskarvärlden och media på olika sätt. Genom utvecklandet av en stol för män där de kan få prostatan undersökt ville Karin få män att förstå hur kvinnor upplever gynstolen. På detta sätt startade hon ett viktigt samtal om hur värden och normer kan byggas in i design och upprätthållas genom själva designen. I sina föreläsningar vill Karin uppmuntra till att se de normer som ligger bakom designen av de tjänster och produkter vi använder eller vill ta fram.

Karin Ehrnberger menar att vi människor måste bli bättre på att uppmärksamma den här typen av uppenbara skillnader och konsekvenserna av dem. Vad som underlättar och inkluderar för en del kan vara hindrande och exkluderande för andra. Toaletter indelade efter binära könssystem passar till exempel inte alla i samhället. Karin uppmanar oss att vara kritiska och ifrågasätta värden som vi tar för givna och ställa oss frågor om vilka antaganden som människor lägger egentligen bakom en designprocess? Ibland måste designprocessen vara mer problemorienterad än lösningsorienterad för att hitta nya perspektiv.

Visa föreläsningar med Karin Ehrnberger
Karin Ehrnberger föreläsning

Skapa förändring genom strategisk design och inkluderande tänkande

 • Lär dig metoder och tankesätt för strategisk design och ”design thinking” för att förstå och tillgodose användarnas behov.
 • Utforska hur designprodukter påverkar olika människor och diskutera vikten av inkluderande design och hur normer kan upprätthållas genom design.
 • Utveckla din analytiska förmåga genom att skärskåda designutmaningar och hitta nya lösningar. Få konkreta exempel och praktiska tips för arbetsprocessen.

Karin Ehrnbergers föreläsning ger dig insikt i strategisk design, inkluderande design och hur du kan utmana designutmaningar för att skapa innovativa lösningar.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Karin Ehrnberger

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Karin Ehrnberger