Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Jämlikhet & SRHR i skolor & företag

Amanda Netscher_Athenas_Föreläsning

Amanda Netscher

Amanda Netscher, expert inom SRHR och jämlikhet, berikar både skolor och företag med insikter om kunskap, jämställdhet och hälsa.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Amanda Netscher

 • Med sin roll inom RFSU och UN Women, ger hon skolor verktyg för att främja en jämlik och inkluderande utbildningsmiljö.
 • Hon kombinerar biologi, psykologi och sociologi i sina föreläsningar, vilket ger elever en heltäckande förståelse av sexualitetscirkeln.
 • Amandas föreläsningar för företag fokuserar på långsiktiga lösningar inom inkludering och rättighetsarbete, vilket stärker företagskultur och arbetsmiljö.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Amanda Netscher

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Amanda Netscher, ledamot i Ecpats styrelse och med en bakgrund som utvecklingsledare på Länsstyrelsen, erbjuder föreläsningar i sexualundervisning, SRHR och jämlikhet. Med sin erfarenhet från Noaks Ark och RFSU, anpassar hon sitt innehåll perfekt både för skolor och företag, och främjar kunskap och förståelse på alla nivåer.

Därför ska du boka Amanda Netscher

 • Med sin roll inom RFSU och UN Women, ger hon skolor verktyg för att främja en jämlik och inkluderande utbildningsmiljö.
 • Hon kombinerar biologi, psykologi och sociologi i sina föreläsningar, vilket ger elever en heltäckande förståelse av sexualitetscirkeln.
 • Amandas föreläsningar för företag fokuserar på långsiktiga lösningar inom inkludering och rättighetsarbete, vilket stärker företagskultur och arbetsmiljö.

Behöver din skola en föreläsare som kan ge eleverna och lärarna verktyg för att hantera viktiga frågor som sexualitet, jämlikhet och psykologisk hälsa? Amanda Netscher är den experten du söker. Med sin bakgrund i Ecpats styrelse och rollen som förbundsordförande i Noaks Ark, erbjuder Amanda föreläsningar som är särskilt relevanta och insiktsfulla för unga. Hennes erfarenheter från Länsstyrelsen i Stockholm, där hon arbetade med kartläggningen av prostitution och människohandel, tillför en djup och värdefull dimension till hennes presentationer, vilket är av stor betydelse för skolmiljöer.

Hennes arbete hos RFSU och UN Women har gett Amanda en bred och mångsidig förståelse för viktiga samhällsfrågor. Genom att boka Amanda Netscher till ditt skolevent, får elever och lärare tillgång till kritisk kunskap och nya perspektiv som bidrar till en hälsosam och inkluderande skolkultur.

Förutom skolor, anpassar Amanda sina föreläsningar för att möta företagsbehov. Hennes expertis inom SRHR och jämlikhetsfrågor gör hennes tal även mycket värdefulla för företag som strävar efter att förbättra sin arbetsmiljö och främja en inkluderande kultur. Amanda använder interaktiva metoder för att engagera och utbilda sin publik, vilket gör varje föreläsning till en minnesvärd och effektiv läroprocess.

Att boka Amanda Netscher till ditt event innebär en unik möjlighet för skolor och företag att ta itu med angelägna samhällsfrågor på ett sätt som stärker deltagarnas förmåga att hantera dessa utmaningar. Med sitt engagemang och sin expertis skapar Amanda föreläsningar som inte bara informerar utan också inspirerar till positiv förändring i såväl skol- som företagsmiljöer.

Visa föreläsningar med Amanda Netscher
Amanda Netscher föreläsning

Framtidens Sexualundervisning - Integrera SRHR i skolan

Vill din skola erbjuda eleverna en fördjupad förståelse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)? Behöver ni stöd i att navigera detta viktiga ämnesområde? Amanda Netscher är den perfekta föreläsaren för att möta dessa behov.

 • Amanda förklarar komplexa ämnen som SRHR ur ett barnperspektiv, vilket gör det lättare för elever att förstå och relatera till.
 • Med sitt fokus på sexualitetscirkeln ger Amanda en mångfacetterad bild av SRHR, som kombinerar biologi, psykologi och sociologi.
 • Amanda skapar en dynamisk och deltagande miljö under sina föreläsningar, vilket ökar elevernas engagemang och förståelse.

Genom att välja Amanda Netscher som föreläsare, ger du dina elever en värdefull resurs för att förstå och respektera SRHR. Hennes föreläsningar erbjuder inte bara kunskap, utan också en plattform för diskussion och reflektion som är nödvändig för elevernas utveckling och välbefinnande.

Amanda Netscher moderator

Integrera SRHR i företagskulturen för ökad inkludering

Att integrera SRHR i ert företags inkluderings- och rättighetsarbete kräver en strategi som är både långsiktig och hållbar. Amanda Netscher erbjuder expertis och vägledning i detta arbete.

 • Amanda visar hur man tar rätten till SRHR-kunskap från teori till praktik i företagsmiljön, vilket främjar en mer medveten och inkluderande arbetskultur.
 • Hon hjälper er att integrera SRHR på ett långsiktigt och hållbart sätt i företagets strategier och vardagliga processer, vilket bidrar till en beständig positiv förändring.
 • Amandas föreläsningar är alltid interaktiva, med praktiska övningar som engagerar och involverar publiken, vilket underlättar lärande och tillämpning.

Att välja Amanda Netscher för en föreläsning innebär en investering i ert företags framtid. Genom hennes guidning kan ert företag inte bara öka kunskapen om SRHR, utan också aktivt tillämpa dessa principer för att skapa en mer inkluderande och hälsosam arbetsmiljö.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Amanda Netscher

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Amanda Netscher