Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

"Blod är tjockare än vatten"- klansamhället i dagens samhälle

Per Brinkemo föreläsning

Per Brinkemo

Föreläser om klansamhället för att sprida vetskap om vår omvärld, vårt samhälle och förbättra integrationen.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

Per föreläste för en spretig grupp människor, allt från högutbildade till personer med lång erfarenhet av att jobba med människor.Alla upplevde att föreläsningen var givande och intressant, vi fick aha upplevelser, tänk om jag hade haft den här kunskapen/tankesättet med mig tidigare. Bra verktyg för framtida möten.Per är tydlig, följde en röd tråd som gjorde allt begripligt. Närvarande i föreläsningen, med det tänker jag att han visade engagemang i frågan och inte lät det gå på rutin.

Britt-Marie Hallberg - Föreståndare Ektorps fritidsgård Norrköpings kommun Visa alla referenser

Därför ska du boka Per Brinkemo

 • Boka en föreläsning med Per Brinkemo och få förståelse för hur klanbaserade samhällen fungerar och hur det hänger ihop med utrikespolitiska händelser och effektivt integrationsarbete.
 • Få en djup inblick i ämnen som arrangerade äktenskap, heder och skam, könsroller, barnuppfostran, myndighetsnavigering och vår egna sociala prägling.
 • Ta del av en spännande föreläsning om vår tids mest aktuella ämnen om vår omvärld, vårt samhälle och hur vi kan arbeta för att förbättra integrationen.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Per Brinkemo

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tänk dig att det inte finns något barnbidrag, inget CSN eller fungerande pensionssystem. Polisen kommer inte när du ringer och att åka till sjukhuset är på tok för dyrt. När staten inte fungerar eller går att lita på blir det gamla ordspråket “blod är tjockare än vatten” aktuellt igen. Släkten, klanen, betyder allt. Per Brinkemo har studerat krockarna som kan uppstå när människor från klanbaserade samhällen möter statsmarinerade svenskar.

Därför ska du boka Per Brinkemo

 • Boka en föreläsning med Per Brinkemo och få förståelse för hur klanbaserade samhällen fungerar och hur det hänger ihop med utrikespolitiska händelser och effektivt integrationsarbete.
 • Få en djup inblick i ämnen som arrangerade äktenskap, heder och skam, könsroller, barnuppfostran, myndighetsnavigering och vår egna sociala prägling.
 • Ta del av en spännande föreläsning om vår tids mest aktuella ämnen om vår omvärld, vårt samhälle och hur vi kan arbeta för att förbättra integrationen.

Många av de människor som kommer till Sverige i dag har inga, eller dåliga, erfarenheter av en stat. Att förstå hur klanbaserade samhällen fungerar är en nödvändighet, både för att förstå utrikespolitiska händelser och för ett effektivt integrationsarbete. Under en föreläsning med Per Brinkemo får du höra om allt mellan klan och stat.

Per Brinkemo är journalist, författare och föreläsare. Han har jobbat för tidningar som Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen och för tv-program som Dokument Inifrån och Uppdrag Granskning. 2009 började han jobba i Somalilandföreningen – en somalisk förening i Rosengård i Malmö. Under åren där lärde han sig mer om vad det innebär att komma från ett klansamhälle till en av världens starkaste stater – Sverige. 2014 utkom han med boken “Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.

Men det handlar inte bara om somalier. Per Brinkemo poängterar att alla samhällen, även det svenska, är sprunget ur klansamhället. Klanen är fortfarande den dominerande sociala organisationsformen i stora delar av världen och många som kommer till Sverige i dag är präglade av ett starkt klan-tänk, på samma sätt som vi svenskar är präglade av en lång relation till en stat.

Alla bär vi med oss erfarenheter, som förstås är individuella. Men det finns en del generella mönster som vi har stor nytta av att förstå, mönster som Per Brinkemo hjälper oss att få syn på.

Boka en aktuell och spännande integrationsföreläsning här hos Athenas!

Visa föreläsningar med Per Brinkemo
Per Brinkemo föreläsning

Mellan klan och stat

I Sverige är vi “marinerade i staten”. Vi tar det sociala skyddsnätet för givet och har lärt oss navigera mellan de olika myndigheterna. Dessutom litar vi på våra myndigheter, vi litar på att polisen kommer när vi ringer och vi litar på våra grannar mer än nästan någon annanstans i världen. Då staten står för det sociala skyddsnätet kan vi välja vilka släktingar vi vill umgås med, vilka vänner vi vill ha och vem vi vill gifta oss med. Den lyxen har inte alla.

När staten inte fungerar eller går att lita på måste du i stället förlita dig på dina släktingar, klanen. Det är härifrån du får ditt sociala skyddsnät, din identitet, personliga och ekonomiska trygghet. Vem du umgås med, får barn med eller gifter dig med ligger således i hela klanens intresse, och dessa beslut kan därför inte baseras enbart på dina personliga känslor.

Klansamhället är den dominerande sociala organisationen i en stor del av världen, bl.a. i stora delar av Afrika, Centralasien, Mellanöstern, Kaukasus, men också i Albanien och södra Italien. Då många av de som kommer till Sverige i dag kommer från dessa områden är det viktigt att vi förstår hur klansamhället fungerar för att kunna förstå vår omvärld, vårt samhälle och förbättra integrationsprocessen.

Därför ska du ta del av föreläsningen:

 • Per Brinkemo ger oss en djup inblick i hur klansamhället fungerar och hjälper oss att få syn på vår egna sociala prägling.
 • Han talar om viktiga och känsliga ämnen som arrangerade äktenskap, heder och skam, könsroller, barnuppfostran, myndighetsnavigering, religion, demokrati och förtroende.
 • Det är en spännande föreläsning om en av vår tids mest aktuella ämnen!

Referenser

Per har varit till stor hjälp för mig i mitt arbete att se integrationens möjligheter, behov och vad som behövs för att vara en bro in i ett nytt sammanhang. Jag syftar då på detta i alla avseenden, från systemnivå ner till praktiskt görande med individer. Det som inspirerat mig mest är att bryta ner teoretisk kunskap till praktisk handlande och bemötande av behov.

Anders Welin Persson, rektor, Västra kanalskolan (skola för ensamkommande barn)

Västra kanalskolan

Per Brinkemo tillför vital förståelse för vilka vi är som tar staten och alla dess rättighetssystem för givna. Vi, en befolkning, som ser staten som den gode givaren, försäkringslösningen och framför allt beskyddaren av individens frihet från andra människors förtryck. Per gör detta bl.a. genom att visa hur annorlunda vi är. Vi är de som avviker från normaltillståndet i stora delar av världen. En värld som i många delar präglas av klanens sammanhållning och klanen som garanten för individens säkerhet och försäkring. När dessa synsätt möts uppstår konfliktytor som Per såväl identifierar som beskriver hur vi kan hantera. Jag rekommenderar starkt Per Brinkemo för envar som arbetar med frågor om social sammanhållning, extremism, demokrati, mänskliga rättigheter, integration och minoriteter.

Marcus Brixskiöld, departementsråd, Justitiedepartementet

Justitiedepartementet

Per föreläste för en spretig grupp människor, allt från högutbildade till personer med lång erfarenhet av att jobba med människor. Alla upplevde att föreläsningen var givande och intressant, vi fick aha upplevelser, tänk om jag hade haft den här kunskapen/tankesättet med mig tidigare. Bra verktyg för framtida möten. Per är tydlig, följde en röd tråd som gjorde allt begripligt. Närvarande i föreläsningen, med det tänker jag att han visade engagemang i frågan och inte lät det gå på rutin.

Britt-Marie Hallberg

Föreståndare Ektorps fritidsgård Norrköpings kommun

Vi är väldigt nöjda med föreläsningen, vi fick enbart positiva kommentarer av de som lyssnade på länken.

Lena Sveningsson

Lärare F-6 Skola
Skicka en icke-bindande förfrågan på Per Brinkemo

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Per Brinkemo
Per Brinkemo

5 av 5 stjärnor

Per föreläste för en spretig grupp människor, allt från högutbildade till personer med lång erfarenhet av att jobba med människor.Alla upplevde att föreläsningen var givande och intressant, vi fick aha upplevelser, tänk om jag hade haft den här kunskapen/tankesättet med mig tidigare. Bra verktyg för framtida möten.Per är tydlig, följde en röd tråd som gjorde allt begripligt. Närvarande i föreläsningen, med det tänker jag att han visade engagemang i frågan och inte lät det gå på rutin.

Britt-Marie Hallberg - Föreståndare Ektorps fritidsgård Norrköpings kommun Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Per Brinkemo