Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Om bemötande, mångfald och förståelse mellan olika kulturer.

Jeanette Ohlsson Carlborg

Jeanette Ohlsson Carlborg

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning som har föreläst i ämnet interkulturell kommunikation i ganska exakt 20 år.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

5 av 5 stjärnor

”Vimmerby kommun inbjöd Jeanette att hålla en heldagsutbildning då vi behövde stärkta kunskaper om klanen, stammen, släktens och familjens roll och betydelse ur en hederförtryckande kontext. Jeanette gav med inlevelse och stor kunskap oss värdefulla insikter kring hedersförtryckets ursprung och uttryck. Jeanette  redogör även, med tydlighet, hur hedersrelaterat våld och förtryck strider med svensk och internationell lagstiftning. Vidare hur vi genom kommunikation och möten mellan kulturer kan motverka hedersförtryck. Vi kan varmt rekommendera Kulturlänk AB”.

Martin Ek, Samordnare; Hedersrelaterat våld och förtryck Vimmerby kommun Visa alla referenser

Därför ska du boka Jeanette Ohlsson Carlborg

  • För ökad förståelse och ett bättre samarbete mellan lärare och elever på skolor där kulturskillnader ibland innebär krockar mellan lärare, föräldrar och barn, men även eleverna sinsemellan.
  • Insikter och bemötanden för vårdpersonal på sjukhus och hem som arbetar i nära kontakt med kollegor och patienter från andra länder och som därför råkar på situationer som upplevs som svårförståeliga av båda parter.
  • Ökad kunskap och kommunikation för företag med anställda och klienter från olika kulturer, vilket leder till bättre samarbete, prestationer och ökad lönsamhet.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Jeanette Ohlsson Carlborg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Jeanette hämtar inspiration och erfarenhet från sina 20 år utomlands i bla. Libanon,
Singapore, Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och USA och har en unik inblick i vad det innebär att leva i och med kulturer andra än den egna – både utomlands och på hemmaplan. I sina många möten med lokalbefolkningen har Jeanette fått en unik inblick i hur människor
lever i andra länder och hur kultur, religion och tradition påverkar människors sätt att vara
och förhålla sig både till sig själva och till sin omvärld.

Hennes gedigna utbildning i religionshistoria, arkeologi och islamologi har gett henne ett akademiskt och praktiskt förhållningssätt, vilket lett till många års undervisning och föreläsningar i om mångfald, kulturskillnader, islam och hur broar kan byggas mellan folk. Förståelse är nyckeln, och ju öppnare vi är mot varandra desto ljusare blir vår framtid tillsammans.

Under sina 20 år som ägare och VD för Kulturlänk AB har Jeanette föreläst för mer än
150.000 personer i 91 städer i Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Några centrala teman är kulturmöten i vården, i skolan och på myndigheten.
Under de senaste åren har Jeanette också föreläst mycket på temat hederskultur och
hedersrelaterat våld.

Därför ska du boka Jeanette Ohlsson Carlborg

  • För ökad förståelse och ett bättre samarbete mellan lärare och elever på skolor där kulturskillnader ibland innebär krockar mellan lärare, föräldrar och barn, men även eleverna sinsemellan.
  • Insikter och bemötanden för vårdpersonal på sjukhus och hem som arbetar i nära kontakt med kollegor och patienter från andra länder och som därför råkar på situationer som upplevs som svårförståeliga av båda parter.
  • Ökad kunskap och kommunikation för företag med anställda och klienter från olika kulturer, vilket leder till bättre samarbete, prestationer och ökad lönsamhet.

Jeanette Ohlsson Carlborg lärde sig redan i barndomen vad det innebär att flytta till ett land där varken språket eller kulturen är bekanta. Hon har sedan dess spenderat en stor del av sitt liv i utlandet och har sett mångfaldens olika fram- och baksidor och insett att människor i grund och botten har samma behov och känslor. Det fick henne att starta Kulturlänk, ett företag helt inriktat på att undervisa personer som arbetar inom olika myndigheter, skola, vård men också privata företag om ämnen kopplade till migration, internationella frågor, kulturskillnader och värdet av öppenhet och kunskap.

Genom att förstå varandra öppnas kommunikationen människor emellan, och det får enormt positiva konsekvenser både för den som kommit från utlandet och den som är infödd. En lärare som kan samtala bättre med sina elever eller deras föräldrar, en sjukvårdare som förstår andras syn på hälsa och död, en arbetsledare som kommunicerar rätt är alla ovärderliga inom sina områden då det kan undvika missförstånd och bjuda in till bättre samarbeten.

Med sina föreläsningar om mångfald och mötet mellan kulturer har Jeanette Ohlsson Carlborg idag nått ut till tusentals människor över hela Sverige och hon brinner lika passionerat för dessa frågor som hon gjorde när hon började.

Visa föreläsningar med Jeanette Ohlsson Carlborg
Jeanette Ohlsson Carlborg föreläser om

Kulturmöten i vården

Dagligen möts vårdpersonal och patienter med olika föreställningar om liv och död om varför man blir sjuk, hur man blir frisk, vad som är normalt eller onormalt, rätt eller fel, vad som är ett gott bemötande eller ett mindre gott bemötande.

Kulturmöten i Sverige utifrån ett interkulturellt förhållningssätt

Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om allt från föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel till skolresor, simning och gymnastik.

Att flytta till ett nytt land innebär naturligtvis nya möjligheter men det betyder också att individen utsätts för olika typer av utmaningar och prövningar. Skillnaderna mellan livet i det land den inflyttade kommer ifrån och livet i Sverige är många och av olika slag.
Viktiga utmaningar är språket, att hitta fotfäste i det nya samhället och förstå sociala mönster, finna sammanhang att passa in i, söka arbete och få tillit till det nya samhället.

Hederskultur

Genom mina många möten med människor där, har jag fått ta del av berättelser om hur det är att växa upp och leva utan frihet och utan rättighet att själv bestämma över sitt liv.

Många kvinnor och ungdomar i Sverige lever under liknande omständigheter. Det kan handla om allt ifrån klädval, vilka vänner man får umgås med, social rörelsefrihet, till livsval såsom utbildning, jobb, val av partner, bli accepterad för sin sexuell läggning och möjlighet till skilsmässa. Kontrollen kan utvecklas från hot om våld till faktiskt våld som i värsta fall kan leda till dödligt våld.

Referenser

Västerviks kommun har i ett led i arbetet med kommunens integrationsstrategi valt att satsa på föreläsningar ”Kulturmöten”. Vi såg det som en möjlighet för olika personalgrupper inom kommunen, föreningsliv och ideella organisationer att få kunskap, och perspektiv på de kulturer vi möter i integrationsarbetet i vår kommun. Vi har haft två härliga, upplyftande, perspektivvidgande och kunskapspåfyllande föreläsningar. Jeanette var med sin erfarenhet, klokhet och med gedigen kunskap helt rätt föreläsare för personalgrupper och föreningar i Västerviks kommun. Många medarbetare har hört av sig efteråt, gett eloge och visat sin uppskattning efter de professionella föreläsningarna. Vi önskar vi hade haft mer tid med henne!

Elisabet Sjöstrand, integrationsstrateg Enheten för Arbete och Kompetens

Västerviks Kommun

Stort tack för ditt deltagande på ”Sexuell hälsa 2018". Det var väldigt givande att ha dig med som talare på konferensen! Jag har nu fått sammanställningen av utvärderingarna och deltagarna var överlag väldigt nöjda med konferensen. Nedan är det ”betyg” som du har fått, där 1=mindre bra, 5=jättebra. Det är inte alla som har fyllt i utvärderingen men det ger en fingervisning. Du fick betyget: 4,66 av 5  Stort tack för den här gången, jag hoppas vi får möjlighet att samarbete igen vid framtida tillfällen!

Caroline Edeslätt, Projektledare Konferencer

Teknologiskinstitut

Vi är mycket nöjda med din föreläsning, vi fick med oss nya input som vi kommer att ha stor nytta av i våra verksamheter. TACK!

Christina Jäderberg, Enhetschef Servicekontoret

Sandviken

Tack för en jättebra föreläsning i Uppsala. Här kommer utvärderingen, se nedan. Verkligen jättebra! Föreläsning: 5,0 (1= otillfredställande 5= utmärkt) Innehåll: 5,0 (1= otillfredställande 5= utmärkt)

Caroline Cedbro, Key Account manager

Merck
Skicka en icke-bindande förfrågan på Jeanette Ohlsson Carlborg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000
Jeanette Ohlsson Carlborg
Jeanette Ohlsson Carlborg

5 av 5 stjärnor

”Vimmerby kommun inbjöd Jeanette att hålla en heldagsutbildning då vi behövde stärkta kunskaper om klanen, stammen, släktens och familjens roll och betydelse ur en hederförtryckande kontext. Jeanette gav med inlevelse och stor kunskap oss värdefulla insikter kring hedersförtryckets ursprung och uttryck. Jeanette  redogör även, med tydlighet, hur hedersrelaterat våld och förtryck strider med svensk och internationell lagstiftning. Vidare hur vi genom kommunikation och möten mellan kulturer kan motverka hedersförtryck. Vi kan varmt rekommendera Kulturlänk AB”.

Martin Ek, Samordnare; Hedersrelaterat våld och förtryck Vimmerby kommun Visa alla referenser

Föreläsningsämnen med Jeanette Ohlsson Carlborg