Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra begåvade konsulter

Våra talare är också tillgängliga för evenemang online. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

profile-cover-generic-02-blue

Om bemötande, mångfald och förståelse mellan olika kulturer.

Jeanette Ohlsson Carlborg

Jeanette Ohlsson Carlborg

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker och kulturkommunikatör med många års erfarenhet av att leva i arabiska länder. Hon undervisar och föreläser om kulturmöten sedan 17 år.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en oförpliktande förfrågan på Jeanette Ohlsson Carlborg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Om Jeanette Ohlsson Carlborg

Med sina egna livserfarenheter från länder som Libanon, Yemen och Pakistan men också Singapore och Argentina har Jeanette Ohlsson Carlborg fått en unik inblick i vad det innebär att leva i och med kulturer andra än den egna – både utomlands och på hemmaplan. Hennes gedigna utbildning i religionshistoria, arkeologi och islamologi har gett henne ett akademiskt och praktiskt förhållningssätt, vilket lett till många års undervisning och föreläsningar i om mångfald, kulturskillnader, islam och hur broar kan byggas mellan folk. Förståelse är nyckeln, och ju öppnare vi är mot varandra desto ljusare blir vår framtid tillsammans.

Därför ska du boka Jeanette Ohlsson Carlborg

  • För ökad förståelse och ett bättre samarbete mellan lärare och elever på skolor där kulturskillnader ibland innebär krockar mellan lärare, föräldrar och barn, men även eleverna sinsemellan.
  • Insikter och bemötanden för vårdpersonal på sjukhus och hem som arbetar i nära kontakt med kollegor och patienter från andra länder och som därför råkar på situationer som upplevs som svårförståeliga av båda parter.
  • Ökad kunskap och kommunikation för företag med anställda och klienter från olika kulturer, vilket leder till bättre samarbete, prestationer och ökad lönsamhet.

Jeanette Ohlsson Carlborg lärde sig redan i barndomen vad det innebär att flytta till ett land där varken språket eller kulturen är bekanta. Hon har sedan dess spenderat en stor del av sitt liv i utlandet och har sett mångfaldens olika fram- och baksidor och insett att människor i grund och botten har samma behov och känslor. Det fick henne att starta Kulturlänk, ett företag helt inriktat på att undervisa personer som arbetar inom olika myndigheter, skola, vård men också privata företag om ämnen kopplade till migration, internationella frågor, kulturskillnader och värdet av öppenhet och kunskap.

Genom att förstå varandra öppnas kommunikationen människor emellan, och det får enormt positiva konsekvenser både för den som kommit från utlandet och den som är infödd. En lärare som kan samtala bättre med sina elever eller deras föräldrar, en sjukvårdare som förstår andras syn på hälsa och död, en arbetsledare som kommunicerar rätt är alla ovärderliga inom sina områden då det kan undvika missförstånd och bjuda in till bättre samarbeten.

Med sina föreläsningar om mångfald och mötet mellan kulturer har Jeanette Ohlsson Carlborg idag nått ut till tusentals människor över hela Sverige och hon brinner lika passionerat för dessa frågor som hon gjorde när hon började.

Visa föreläsningar med Jeanette Ohlsson Carlborg
Jeanette Ohlsson Carlborg föreläser om

Kulturmöten i vården

Dagligen möts vårdpersonal och patienter med olika föreställningar om liv och död om varför man blir sjuk, hur man blir frisk, vad som är normalt eller onormalt, rätt eller fel, vad som är ett gott bemötande eller ett mindre gott bemötande.

Kulturmöten i Sverige utifrån ett interkulturellt förhållningssätt

Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om allt från föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel till skolresor, simning och gymnastik.

Att flytta till ett nytt land innebär naturligtvis nya möjligheter men det betyder också att individen utsätts för olika typer av utmaningar och prövningar. Skillnaderna mellan livet i det land den inflyttade kommer ifrån och livet i Sverige är många och av olika slag.
Viktiga utmaningar är språket, att hitta fotfäste i det nya samhället och förstå sociala mönster, finna sammanhang att passa in i, söka arbete och få tillit till det nya samhället.

Hederskultur

Genom mina många möten med människor där, har jag fått ta del av berättelser om hur det är att växa upp och leva utan frihet och utan rättighet att själv bestämma över sitt liv.

Många kvinnor och ungdomar i Sverige lever under liknande omständigheter. Det kan handla om allt ifrån klädval, vilka vänner man får umgås med, social rörelsefrihet, till livsval såsom utbildning, jobb, val av partner, bli accepterad för sin sexuell läggning och möjlighet till skilsmässa. Kontrollen kan utvecklas från hot om våld till faktiskt våld som i värsta fall kan leda till dödligt våld.

Skicka en oförpliktande förfrågan på Jeanette Ohlsson Carlborg

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Jeanette Ohlsson Carlborg