Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Expertis i ledarskapscoaching, krishantering och grupputveckling.

Liv Hök_Athenas_Föreläsare

Liv Hök

Liv Hök har arbetat med människor i kris sedan 1972. Hennes erfarenhet är ovärderlig för den som vill driva sitt företag framåt, skapa en stark gruppkänsla och uppnå ett konstruktivt ledarskap.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Liv Hök

 • För att lära dig genomföra en klar roll- och organisationsanalys och se hur svaga punkter kan stärkas, nya idéer kan utarbetas och sammanhållningen inom företaget ökas.
 • Få viktiga verktyg för kris- och konflikthantering inom organisationen – allt från enklare dispyter till traumatiserande upplevelser. Så kan du undvika att de uppstår igen i framtiden.
 • Träna upp de egenskaper som gör en person till en skicklig ledare. Med hjälp av rollspel och samtal lyfter Liv Hök fram det som är viktigt och ger praktiska råd om allt från svåra samtal och stresshantering till sammanhållning och omstruktureringar.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Liv Hök

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När en konflikt uppstår inom en organisation kan det snabbt leda till vidare problem. Liv Hök är expert på att hjälpa både ledare och anställda att bearbeta trauman, hitta nya lösningar och att arbeta mot en bättre arbetsmiljö. Genom roll- och organisationsanalyser, coaching och samtal ger hon dig möjligheterna att få en klar bild över vad ditt företag behöver och vilka egenskaper som bör odlas hos alla medarbetare. Oavsett om det handlar om en mångårig eller helt ny verksamhet har Liv verktygen att skapa en hälsosam och välstrukturerad organisation.

Därför ska du boka Liv Hök

 • För att lära dig genomföra en klar roll- och organisationsanalys och se hur svaga punkter kan stärkas, nya idéer kan utarbetas och sammanhållningen inom företaget ökas.
 • Få viktiga verktyg för kris- och konflikthantering inom organisationen – allt från enklare dispyter till traumatiserande upplevelser. Så kan du undvika att de uppstår igen i framtiden.
 • Träna upp de egenskaper som gör en person till en skicklig ledare. Med hjälp av rollspel och samtal lyfter Liv Hök fram det som är viktigt och ger praktiska råd om allt från svåra samtal och stresshantering till sammanhållning och omstruktureringar.

Liv Hök har varit legitimerad psykolog sedan tidigt 70-tal. Under de senaste 20 åren har hon framför allt arbetat som organisationskonsult och ledarskapscoach med stor expertis i kris- och konflikthantering och omstruktureringar. Genom samtal, analyser och utbildning har hon hjälpt människor inom bland annat företagsvärlden, vården, polisen och skolan att lyfta fram de mest konstruktiva egenskaperna och att skapa gynnsamma miljöer för tillväxt och gemensamma mål.

Det är viktigt att både ledares och anställdas roller är klara för alla inom en organisation. Det kräver att en grundlig analys görs, att systemets syfte är tydligt och att var och en vet hur deras unika egenskaper och bidrag kan påverka resultat och utveckling. Rollen formas över tid, och med ett kompetent ledarskap kan uppgifter och förändringar genomföras på ett optimalt sätt.

Kriser och konflikter kan uppstå inom både den privata och offentliga sfären. Liv Hök har länge arbetat med familjeterapi och människor i kris och kan genom samtalsterapi för individer såväl som grupper ge mycket värdefulla redskap. Hon ger praktiska råd om hur svåra samtal bör genomföras och betonar vikten av debriefing för att reducera stress och undvika framtida konflikter. Genom rollspel, trio-övningar och utbyte av erfarenheter hjälper hon organisationer att skapa en konstruktiv och givande arbetsmiljö och ökad motivation.

Visa föreläsningar med Liv Hök
Liv Hök föreläsning

Optimera din organisations potential

 • Klarhet i roll- och organisationsanalys: Få en tydlig bild över rollernas betydelse och hur de kan stärkas för att maximera företagets framgång.
 • Kris- och konflikthantering: Lär dig värdefulla verktyg för att hantera och förebygga konflikter, skapa en harmonisk arbetsmiljö och reducera stress inom organisationen.
 • Utveckla dina ledaregenskaper: Genom praktisk rådgivning och rollspel kommer du att lyfta fram viktiga aspekter som svåra samtal, stresshantering och omstruktureringar för att bli en skickligare och mer effektiv ledare.

Boka en föreläsning med Liv Hök för att få insikter, verktyg och kunskap som kommer att optimera din organisations potential och leda till framgångsrik tillväxt!

Skicka en icke-bindande förfrågan på Liv Hök

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Liv Hök