Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Bemötande på arbetsplatsen - från ohövlighet till inkludering

Lisa Andersson Tengnér föreläsning

Lisa Andersson Tengnér

Specialité att utbilda pedagogiskt och lättillgängligt om hur bemötanden funkar, inkludering skapas och psykologisk trygghet kan göras. Från ohövlighet till tillit. Från juridik till praktik.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Lisa Andersson Tengnér

 • Förståelse och kunskap om hur bemötande påverkar oss och arbetsplatsens effektivitet, från ohövlighet till inkludering.
 • Hur ni åstadkommer inkluderande arbetsplats med tillit och psykologisk trygghet.
 • Uppskattat tillvägagångssätt som ger gruppen prestigelöshet och positiv stämning.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Andersson Tengnér

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Lisa Andersson Tengnér är beteendevetare som har föreläst och coachat i över tjugo år om det mesta som rör relationer och bemötandenormer med fokus på likabehandling, härskartekniker, jämställdhet, feedback, psykologisk trygghet och inkludering. 

Därför ska du boka Lisa Andersson Tengnér

 • Förståelse och kunskap om hur bemötande påverkar oss och arbetsplatsens effektivitet, från ohövlighet till inkludering.
 • Hur ni åstadkommer inkluderande arbetsplats med tillit och psykologisk trygghet.
 • Uppskattat tillvägagångssätt som ger gruppen prestigelöshet och positiv stämning.

Vilka normer råder formellt och informellt på arbetsplatsen? Finns beteenden som ger skav eller missförstånd? Vilka beteenden i ledarskapet främjar hög tillit och gruppens samarbete och effektfullhet? Hur främjar vi likabehandling och jämställdhet? Lisa Andersson Tengnér är expert i frågor som rör dessa ämnen, och visar på konkreta sätt vad vi själva kan göra.

Lisa är bra på att levandegöra och konkretisera hur maktstrukturer, ohövlighet och grad av tillit påverkar arbetsplatser och vardagen. Sättet att föreläsa med många illustrerande bilder, filmsnuttar och korta reflektionspass är mycket uppskattat och något som gör att ämnet berör, engagerar och skapar ökad förståelse mellan kollegor.

Lisa har även en av författarna till Diskrimineringslagen – Handbok för chefer (2024, Gothia Fortbildning) som förklarar diskrimineringslagen på ett lättillgängligt sätt och innehåller case och metoder för arbetsplatsens konkreta arbete med aktiva åtgärder.

Med sin bakgrund som ämneslärare i psykologi, och flitigt anlitad föreläsare sedan 2003, har Lisa stor erfarenhet av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och grupprocesser på alla nivåer.

Visa föreläsningar med Lisa Andersson Tengnér
Lisa Andersson Tengnér föreläsning

Inkluderande arbetsplats

Den omtyckta föreläsningen om hur vi funkar med andra människor som ger tankeställare och öppenhet i arbetsgruppen. Inkludering är ett vanligt mål på arbetsplatser, men vad är det? Här går vi igenom vad som egentligen menas med inkludering och vilka beteenden av ledare och kollegor som ger en inkluderande arbetsplats i praktiken – och vilka hinder som finns, exempelvis i olika form av blinda fläckar och andra former av bias/omedveten partiskhet.

Föreläsningen ger er:

 • Kunskap om hur och varför inkludering och exkludering påverkar oss så starkt
 • Hur vi oreflekterat inte är så inkluderande, samband med diskrimineringsgrunder
 • Verktyg för att öka tillit och lärande i gruppen för lika hög trivsel för alla
Lisa Andersson Tengnér föreläsning

Psykologisk trygghet för effektivt samarbete

Beteendenormer på arbetsplatsen hänger ihop med hur väl samarbetet fungerar, kommunikationen funkar och om arbetsplatsen utvecklas. I denna workshop får ni forskning, exempel och reflektera tillsammans över hur ni vill ha det för att bli ert bästa jag och högsta effektfullhet på jobbet!

Ni får mer er:

 • Hur ni får fram allas styrkor och olikheter
 • Vilka beteenden som stärker respektive stjälper er som grupp
 • Talat ihop er om ramar för feedback, lärande och utveckling
Lisa Andersson Tengnér föreläsning

Ohövlighet, härskartekniker, trakasserier och andra beteenden ni inte vill ha på arbetsplatsen

Forskning visar att vi påverkas av ohövligt bemötande i högre grad än vi tror på arbetsplatsen, men att det är så svårt att prata om så att det ofta får fortsätta. Dessutom har ohövligt bemötande en tendens att smitta till fler, och vips har vi en kultur där vi får vara på hugget och som dessutom sänker den psykologiska tryggheten. Detta bryts med kunskap och dialog i denna föreläsning.

Ni får med er:

 • Hur olika vi kan uppfatta samma händelser
 • Hur mycket arbetskapaciteten påverkas av subtila saker i bemötandet, goda som dåliga
 • Identifierat möjliga risker resp. vad ni kan vinnlägga er om för inkluderande arbetsklimat
Lisa Andersson Tengnér föreläsning

Diskrimineringslag, aktiva åtgärder och normmedvetet bemötande

Lisa är en av författarna till Diskrimineringslagen – Handbok för chefer och är mån om att förklara lagens intentioner på ett pedagogiskt sätt, så att alla arbetsplatser kan motverka diskriminering och främja lika villkor och reell inkludering för alla. Lisa presenterar många lärande exempel och ni får även konkreta verktyg att arbeta vidare med.

Ni får med er:

 • Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
 • Hur kan man arbeta med aktiva åtgärder på arbetsplatsen?
 • Hur bemöter och kommunicerar man normmedvetet?
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Andersson Tengnér

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Lisa Andersson Tengnér