Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-02-blue

Jämställdhet, likabehandling och normer – på ett tydligt och konkret sätt

Lisa Andersson Tengnér föreläsning

Lisa Andersson Tengnér

Hur normer och genus påverkar arbetsplatser. Konkreta verktyg för att jobba mot likabehandling och jämställdhet.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Andersson Tengnér

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Lisa Andersson Tengnér är utbildad gymnasielärare och genuspedagog. I hennes föreläsningar tar hon upp på tydliga och konkreta sett hur maktstrukturer, härskartekniker, normer och genus påverkar arbetsplatser och vardagen. Lisas sätt att föreläsa med många illustrerande bilder, filmsnuttar och korta reflektionspass är mycket uppskattat och något som gör att ämnet berör och blir konkret. Boka en Lisa Andersson Tengnér föreläsning här!

En Lisa Andersson Tengnér föreläsning ger er:

 • Förståelse och kunskap om jämställdhet, likabehandling och härskartekniker – på ett tydligt och konkret sätt
 • Konkreta verktyg och råd för att arbeta mot en jämställd och trygg arbetsplats
 • Aha-upplevelser och nya tankegångar som väcker förståelse och intresse

Vad innebär makt i ett möte? Vilka normer råder i korridorer och arbetsplatser? På vilket sätt bemöts vi olika beroende på om vi är man eller kvinna? Och hur ska vi jobba för likabehandling och jämställdhet? Lisa Andersson Tengnér är expert i frågor som rör dessa ämnen, och visar på konkreta sätt hur det ser ut idag och vad vi själva kan göra för att åstadkomma förändring.

Lisa Andersson Tengnér är utbildad genuspedagog och även utbildad i bland annat diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Hon är författare till ”Diskrimineringslagen – handbok för chefer” samt ”Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik”.

Kunskap är en ögonöppnare. Ju mer vi inte vet eller inte är medvetna om desto mer kommer vi agera enligt normer och gamla inlärda sätt. En Lisa Andersson Tengnér föreläsning vill bryta detta mönster för att tillsammans börja skapa en tryggare och ett mer jämställt samhälle. Kunskap är ögonöppnaren, men kunskap är även grunden för att förstå och arbeta effektivt mot rådande normer och tankemönster.

Lisa Andersson Tengnér har som sin specialitet att utbilda om hur normer funkar, hur arbetskulturer skapas och likabehandling kan göras. Med illustrerande bilder och exempel ger Lisa Andersson Tengnér tydliga förklaringar till hur vi idag behandlar varandra, och vad vi kan göra för att behandla varandra bättre på arbetsplatser och i vardagen.

Boka en spännande och värdefull Lisa Andersson Tengnér föreläsning idag hos oss på Athenas!

Visa föreläsningar med Lisa Andersson Tengnér

  Lisa Andersson Tengnér föreläsning

  Kunskap om diskrimineringslagen: Förbud och krav

  • I denna föreläsningen delar Lisa Andersson Tengnér med sig av arbetssätt, tips och metoder för att förankra en trygg och trevlig arbetsplats för alla!
  • Aktiva åtgärder på alla arbetsplatser – Vilka är de? Hur gör man?
  • Vad är diskriminerande? Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

  Lisa Andersson Tengnér föreläsning

  Sexuella trakasserier, härskar- & andra makttekniker

  • När är en jargong rolig och när är den kränkande? Måste vi tycka lika?
  • I denna Lisa Andersson Tengnér föreläsning får du konkreta situationer att reflektera över hur olika det går att uppleva och vilka konsekvenser olika beteende får.
  • Ni går även igenom vad som är trakasserier rent juridiskt, vad arbetsplatsens riktlinjer och rutiner ska innehålla samt pröva olika diskussionsmetoder för att göra ämnena talbara på ett prestigelöst sätt.

  Lisa Andersson Tengnér föreläsning

  Normkritik för lika villkor

  • Vad är normkritik och varför förespråkas det?
  • Vad betyder det att vara ”normkritisk” i praktiken?
  • Hur gör man? Metoder, filmsnuttar, bilder och andra verktyg som visar hur kunskap om normer ger ett bemötande som främjar lika villkor och inkludering, i motsats till att skapa ”annorlundaskap” och grund för kränkningar.

  Lisa Andersson Tengnér föreläsning

  Inspiration med värderingsövningar

  • Att ta ställning, utmanas i sitt vanliga tänk, delge och lyssna på andras tankar utifrån en hypotetiskt situation – ja, det brukar alltid omnämnas som väldigt givande och positivt i kursutvärderingar. Metoderna och formerna är många och kan utformas helt efter önskemål om både innehåll och typ av form som passar bäst.
  • En mycket givande och utvecklande Lisa Andersson Tengnér föreläsning på kort tid!
Skicka en icke-bindande förfrågan på Lisa Andersson Tengnér

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Lisa Andersson Tengnér