Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Skapa ett helhetsperspektiv på företaget genom tillitsbaserat ledarskap

Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson

Föreläsaren Marcus Gustavsson brinner för ämnen som ledarskap, genus, HBTQ-frågor och normkritiskt arbete. Han har ett förflutet som chef inom äldrevården och ledarroller i fackföreningsrörelsen.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Marcus Gustavsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Marcus Gustavsson - föreläsare

Marcus Gustavsson har flera års erfarenhet som föreläsare. Vanliga ämnen han talar om är till exempel HBTQ, genus, mångfald, våld i nära relationer, ledarskap och normkritik. Hans arbete med företags utveckling av ledare utgår från det så kallade tillitsbaserade ledarskapet. Tillitsbaserat ledarskap handlar om att bibehålla ett helhetsperspektiv genom alla beslutsled i hela företaget. Det involverar också att investera i sina medarbetares utveckling.

Som föreläsare är Marcus Gustavsson säker och trygg. Han lägger ned mycket research vid varje uppdrag och är känd för sin flexibilitet med att anpassa innehåll utifrån beställarens önskemål.

Därför ska du boka Marcus Gustavsson

  • Både medarbetare och ledare kan gynnas av idéerna i ett tillitsbaserat ledarskap. Förankra ett helhetstänk i hela organisationen och våga inkludera och satsa på medarbetarna.
  • Företag och andra organisationer som vill vidga vyerna och lära sig mer om hbtq-frågor och genus får med Marcus Gustavsson en saklig och intressant föreläsning om de vanligaste frågeställningarna som dessa ämnen behandlar – nyttigt för förändringsvilliga ledare och nyfikna medarbetare.
  • Marcus Gustavsson har erfarenhet av att från grunden bygga kurser på utbildningar för bland annat HR-yrken, stödpedagoger och skyddsombud.

Många företag i utveckling hamnar förr eller senare i en situation där man på senaste stormötet inser att tilltron till ledningen inte längre är på den nivå den en gång var. Kanske inser man i undersökningar att företagets gemensamma mål och framtidsplaner är långt ifrån förankrade hos medarbetarna. Ett ledarskap där helhetsperspektiv är ett av ledorden kan då vara en effektiv modell för att öka samverkan.

Marcus Gustavsson har stor erfarenhet av ledarskap, både genom studier och i arbetslivet. Han har varit chef inom äldrevården, både för hemtjänstföretag och äldreboende. Fokus har alltid legat på att skapa förutsättningarna för att kunna ge brukare och hyresgäster ett värdigt liv, vilket han åstadkommit genom det tillitsbaserade ledarskapet.

Han har också varit starkt involverad i fackliga organisationer, både som aktiv medlem och senare i ledande positioner. Bredden av ledarpositioner i vitt skilda branscher har förstärkt hans tilltro på ett ledarskap som grundar sig i att stärka medarbetares position – både när det kommer till frihet och ansvar. Det ger ett avdelningsöverskridande helhetstänk och ett starkare fokus mot en gemensam målbild.

Hans arbete med inkludering och utveckling av medarbetare och ledarskap, baseras i en passionerad tro på att alla människor har rätt att vara som de är, att de ska bli respekterade för det – och att det i slutändan gynnar alla.

Visa föreläsningar med Marcus Gustavsson
Marcus Gustavsson föreläsningar

Marcus Gustavsson håller anpassade föreläsningar om

  • tillitsbaserat ledarskap
  • inkluderande ledarskap
  • genus & HBTQ frågor

Marcus Gustavsson håller skräddarsydda föredrag efter kundens behov och önskemål. Kontakta oss för att veta mer om Marcus eller boka en föreläsning.

Skicka en icke-bindande förfrågan på Marcus Gustavsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Marcus Gustavsson