Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Skapa ett helhetsperspektiv på företaget genom tillitsbaserat ledarskap

Boka-Marcus-Gustavsson_Athenas

Marcus Gustavsson

Föreläsaren Marcus Gustavsson brinner för ämnen som ledarskap, genus, HBTQI-frågor och normkritiskt arbete. Han har ett förflutet som chef inom äldrevården och ledarroller i fackföreningsrörelsen.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Marcus Gustavsson

 • Både medarbetare och ledare kan gynnas av idéerna i ett tillitsbaserat ledarskap. Förankra ett helhetstänk i hela organisationen och våga inkludera och satsa på medarbetarna.
 • Företag och andra organisationer som vill vidga vyerna och lära sig mer om hbtqi-frågor och genus får med Marcus Gustavsson en saklig och intressant föreläsning om de vanligaste frågeställningarna som dessa ämnen behandlar – nyttigt för förändringsvilliga ledare och nyfikna medarbetare.
 • Marcus Gustavsson har erfarenhet av att från grunden bygga kurser på utbildningar för bland annat chefer, HR-yrken, vård- och omsorgspersonal och skyddsombud.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Marcus Gustavsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Marcus Gustavsson

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet som föreläsare. Vanliga ämnen han talar om är till exempel HBTQI, genus, mångfald, våld i nära relationer, ledarskap, normkritik och vård och omsorg. Hans arbete med företags utveckling av ledare utgår från det så kallade tillitsbaserade ledarskapet. Tillitsbaserat ledarskap handlar om att bibehålla ett helhetsperspektiv genom alla beslutsled i hela företaget. Det involverar också att investera i sina medarbetares utveckling. Och att arbeta upp en kultur i organisationen och bland medarbetarna som präglas av tillit.

Som föreläsare är Marcus Gustavsson säker och trygg. Han gör mycket research vid varje uppdrag och är känd för sin flexibilitet med att anpassa innehåll utifrån beställarens önskemål.

Därför ska du boka Marcus Gustavsson

 • Både medarbetare och ledare kan gynnas av idéerna i ett tillitsbaserat ledarskap. Förankra ett helhetstänk i hela organisationen och våga inkludera och satsa på medarbetarna.
 • Företag och andra organisationer som vill vidga vyerna och lära sig mer om hbtqi-frågor och genus får med Marcus Gustavsson en saklig och intressant föreläsning om de vanligaste frågeställningarna som dessa ämnen behandlar – nyttigt för förändringsvilliga ledare och nyfikna medarbetare.
 • Marcus Gustavsson har erfarenhet av att från grunden bygga kurser på utbildningar för bland annat chefer, HR-yrken, vård- och omsorgspersonal och skyddsombud.

Marcus Gustavsson - föreläsare

Många företag i utveckling hamnar förr eller senare i en situation där man på senaste stormötet inser att tilltron till ledningen inte längre är på den nivå den en gång var. Kanske inser man i undersökningar att företagets gemensamma mål och framtidsplaner är långt ifrån förankrade hos medarbetarna. Ett ledarskap där helhetsperspektiv är ett av ledorden kan då vara en effektiv modell för att öka samverkan.

Marcus Gustavsson har stor erfarenhet av ledarskap, både genom studier och i arbetslivet. Han har varit chef inom äldrevården, både för hemtjänst och äldreboende. Fokus har alltid legat på att skapa förutsättningarna för att kunna ge brukare och hyresgäster ett värdigt liv, vilket han åstadkommit genom det tillitsbaserade ledarskapet.

Han har också varit starkt involverad i fackliga organisationer, både som aktiv medlem och senare i ledande positioner. Bredden av ledarpositioner i vitt skilda branscher har förstärkt hans tilltro på ett ledarskap som grundar sig i att stärka medarbetares position – både när det kommer till frihet och ansvar. Det ger ett avdelningsöverskridande helhetstänk och ett starkare fokus mot en gemensam målbild.

Hans arbete med inkludering och utveckling av medarbetare och ledarskap, baseras i en passionerad tro på att alla människor har rätt att vara som de är, att de ska bli respekterade för det – och att det i slutändan gynnar alla. Marcus Gustavssons förhoppning är att när publiken lämnar hans föreläsningar ska de vara inspirerade till att förändras.

Visa föreläsningar med Marcus Gustavsson
Marcus Gustavsson föreläsningar

Marcus Gustavsson håller anpassade föreläsningar om

 • tillitsbaserat ledarskap
 • inkluderande ledarskap
 • genus & HBTQ frågor

Marcus Gustavsson håller skräddarsydda föredrag efter kundens behov och önskemål. Kontakta oss för att veta mer om Marcus eller boka en föreläsning.

Referenser

Informativ och anpassad till rätt nivå för målgruppen. Marcus uppfattades som behaglig, personlig och omsorgsfull. Marcus som föreläsare fick mig som ansvarig att känna mig trygg längs hela processen och jag upplevde att samspelet mellan oss och därmed även dynamiken i rummet var mycket god och hjälpsam för deltagarna. Jag har sedan föreläsningarna hört Marcus ord, så som att ”dumhetsbekämpa” och ”snälltolka”, komma ur munnarna på mina chefer och medarbetare vilket borde vara ett kvitto på att föreläsningen gjorde avtryck och att budskapet och kunskapen nu bärs med i vår vardag.

Pauline Hagberg, Kriminalvårdschef

Verksamhetsområde Vänersborg
Skicka en icke-bindande förfrågan på Marcus Gustavsson

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Marcus Gustavsson