Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Så skapar man en välmående och resultatgivande arbetskultur

Karin Tenelius föreläsning

Karin Tenelius

VD och ledarskapstränare med 20 års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet visar vägen för den nya tidens ledarskap.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum
Skicka en icke-bindande förfrågan på Karin Tenelius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Det är inte längre chefens roll att veta bäst, utan att frigöra kompetensen hos andra. Att du är expert inom ditt ämne gör dig därför inte automatiskt till en bra ledare i dag. Tvärtom kan du bli en fantastisk ledare utan att ha ett hum om verksamheten du ska leda! Karin Tenelius har tränat chefer och ledningsgrupper och vänt förlustföretag till vinstgivande med sina nytänkande metoder. Boka en Karin Tenelius föreläsning där hon visar hur du kan förändra ledarskapet från traditionell hierarki till ett modernt, resultatinriktat nerifrånledarskap.

Kompetensen i en hel verksamhet finns aldrig i en enda person. Det är först när varje medarbetare vågar och vill komma fram med sina idéer som en kreativ, innovativ och resultatgivande arbetskultur skapas. Under en Karin Tenelius föreläsning får du reda på varför, och hur!

Karin Tenelius har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet, självstyrande medarbetare och insatt i den starka ledarskaps- och organisationsförändring som påverkar hela världen just nu. Hon är även författare till handboken och bästsäljaren Arbetsmarknadscoachning.

Karin Tenelius fokuserar på hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt och målfokuserat ledarskap. Hon visar hur du med enkla medel kan locka fram kompetensen hos dina medarbetare, ofta genom att du helt enkelt tar ett steg tillbaka. Det kan vara ett kontroversiellt koncept att behöva tygla sitt kontrollbehov, men det är faktiskt det bästa du kan göra som ledare för att öka både arbetsglädjen, samarbetet, produktiviteten och lönsamheten.

Under en Karin Tenelius föreläsning ger hon konkreta verktyg till hur du kan bli en bättre ledare i praktiken. Hon berättar också mer om varför “dålig personkemi” är en myt, varför kunskap kan hindra dig från att bli en bra ledare och hur du kan göra konflikter lönsamma.

Boka en inspirerande Karin Tenelius föreläsning hos Athenas!

Visa föreläsningar med Karin Tenelius

  Karin Tenelius föreläsning

  Tillitsbaserad styrning och ledning

  • Ett seminarium där Karin Tenelius tar upp konkreta fallstudier, ger praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar på ämnet.
  • Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Många är benägna att hålla med om teorierna, men hur får vi till det i verkligheten? Detta svarar Karin Tenelius på i detta seminarium.
  • Seminariet riktar sig till dig som arbetar inom kommun och offentlig verksamhet.

  Karin Tenelius föreläsning

  Varför ska de som förstår minst bestämma mest?

  • Är det verkligen lönsamt att organisera moderna företag enligt hierarkiska modeller från 1800-talet?
  • Karin Tenelius har under snart två decennier utvecklat nytänkande, praktiska metoder som lockar fram kompetensen hos både ledare och medarbetare. Dagens mest lönsamma företag bygger nämligen sina verksamheter enligt helt andra principer för ledarskap, management och samarbete. Detta är en Karin Tenelius föreläsning där du får ta del av dessa principer och hur de kan implementeras i just din verksamhet.
  • Ur innehållet:
   – De stora vinsterna med medarbetarstyrning
   – Förutsättningar för lyckad medarbetarstyrning
   – Att organisera medarbetarstyrning i praktiken
   – Praktiska exempel
  • Längd: 1-2 timmar

  Karin Tenelius föreläsning

  Att stötta arbetssökande – hur gör man i praktiken?

  • Karin Tenelius har jobbat med att stötta arbetssökande genom tre lågkonjunkturer: först på 90-talet då hon utvecklade den effektiva dialogmetodiken arbetsmarknadscoaching, sedan då IT-bubblan sprack och hon utbildade hundratals jobbcoacher som stöttade uppsagda från bl.a. Ericsson. I den tredje, nu pågående, arbetslöshetsvågen samarbetar hon aktivt med arbetsmarknadsenheterna i många av landets kommuner.
  • Ur innehållet:
   – Varför funkar inte traditionell coachning på långtidsarbetslösa?
   – Hur bemöter man utanförskap och total uppgivenhet?
   – Faktorer för framgångsrikt stöttande av arbetssökande
   – Faran med gruppaktiviteter
   – Effektivt stöttande av arbetssökande på arbetsmarknadsenheter
  • Målgrupp: personer som arbetar med arbetssökande och deras återgång till arbetsmarknaden.
  • Längd: 1-2 timmar

  Karin Tenelius föreläsning

  Vad är det som händer därute?

  • Ett seminarium om nya trender inom ledarskap och organisation, som agilt ledarskap, self-management, självorganiserande team och Holacracy.
  • Har du uppmärksammat det nya starka intresset för alternativa sätt att arbeta i och leda företag? Det finns ingen entydig benämning ännu på det här ”nya”, utan epitet som agilt, lean, självstyrande team, teal, medarbetarstyrning och självledarskap florerar för att beskriva fenomenet.
  • I detta seminarium får du en grundlig genomgång av bakgrunden till att den här strömningen nu får fäste och varför. Utvecklingen sätts i sitt sammanhang. Du får också de bästa tipsen på vilka böcker du måste läsa (och vilka du kan skippa), vilka YouTube-klipp som snabbast tar dig till djupare förståelse och vilka personer och företag internationellt det är värt att hålla koll på. Utkomsten av att delta är att du känner dig välorienterad och förstår vad det handlar om, och om du vill gå vidare vet du var du kan få mer information.

  Karin Tenelius föreläsning

  Det sitter inte i väggarna

  • Ett seminarium om hur man skiftar ett samarbetsklimat.
  • Kan man ändra en arbetsplats på kort tid? Ja, om man har ett riktigt dränerande samarbetsklimat kan man få det att fungera på kort tid. Om man redan har ett fungerande arbetsklimat kan man utveckla sin kultur till en där rak, ärlig kommunikation är en självklarhet och där feedbackkulturen bidrar till att tjänsten man erbjuder blir mer kvalitativ.
  • Produktiva kulturer är väldigt lönsamma. I det här seminariet får du veta vad sådana kulturer kännetecknas av och hur man kommer dit. Det innebär inte att det är en quick fix, men utmaningarna kanske inte ser ut som du tror.

  Karin Tenelius föreläsning

  Sluta motivera

  • Ett seminarium om hur man får självgående, motiverade medarbetare genom ett coachande ledarskap.
  • Många chefer ställer sig ofta frågan vad de ska göra för att motivera sina medarbetare, trots att de flesta nog har märkt att det inte går, i alla fall inte på det sättet de tror. Däremot finns det andra saker du som chef kan göra för att frigöra engagemang, ansvarskänsla och motivation.
  • Sluta motivera är ett seminarium om hur coachande ledarskap möjliggör att människors och organisationers fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara. Karin Tenelius tar upp frågor som:
   – Hur får jag mina medarbetare att bli mer motiverade och engagerade?
   – Hur uppnår jag stora resultat utan att förlora min egen kraft och energi?
   – Hur får jag min personal att ta större ansvar för verksamheten?
  • Karin Tenelius, som har utvecklat en uppskattad metod av ledarskapsträning under mer än 20 år genom att omsätta vedertagna teorier i praktisk handling, kommer att dela med sig av en mängd praktiska exempel på organisationer samt nya verktyg och infallsvinklar att prova direkt.

Referenser

Karin var mycket bra på att "ta teorin till praktik", hon gav många konkreta tips och råd.

Östhammars kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Karin Tenelius

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Karin Tenelius