Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Om den moderna språkvetenskapen och barns språkutveckling

David Pagmar

Som doktorand i språkvetenskap vid Stockholms universitet har David Pagmar inriktat sig på barns språkliga utveckling. Han delar med sig av sin kunskap i sina föreläsningar kring ämnet.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka David Pagmar

  • David Pagmar fokuserar på barnets kronologiska språkutveckling från nyfödd till skolstart. Han visar hur barn stegvis lär sig grammatiska regler och bygger ordförråd. Föreläsningarna bjuder på metoder och verktyg för att främja positiv språkutveckling.
  • David Pagmar talar också om hur språkinlärning och utveckling kan skilja sig åt individmässigt och delar med sig av kunskap om utmaningar, hinder och positiva lärandemiljöer.
  • Ta del av människans språkliga utveckling ur ett evolutionärt perspektiv samt åsiktskonflikter mellan forskare kring om språket är medfött eller något vi lär oss av varandra.
Skicka en icke-bindande förfrågan på David Pagmar

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Som lingvist vet David Pagmar verkligen vad han pratar om och han har gedigen erfarenhet av ämnet språkvetenskap med särskilt fokus på barns språkinlärning och hur vuxna på olika sätt kan främja den. Med drygt fem års erfarenhet av att undervisa om ämnet på universitetsnivå föreläser David Pagmar bland annat för olika verksamheter som arbetar med barn och ungdomar som till exempel skolor, kommuner, organisationer och företag. Förutom barnet och språket handlar föreläsningarna även om människans sociala kommunikationsförmåga, språklig evolutionsutveckling samt vikten av att läsa böcker och samtala.

Därför ska du boka David Pagmar

  • David Pagmar fokuserar på barnets kronologiska språkutveckling från nyfödd till skolstart. Han visar hur barn stegvis lär sig grammatiska regler och bygger ordförråd. Föreläsningarna bjuder på metoder och verktyg för att främja positiv språkutveckling.
  • David Pagmar talar också om hur språkinlärning och utveckling kan skilja sig åt individmässigt och delar med sig av kunskap om utmaningar, hinder och positiva lärandemiljöer.
  • Ta del av människans språkliga utveckling ur ett evolutionärt perspektiv samt åsiktskonflikter mellan forskare kring om språket är medfött eller något vi lär oss av varandra.

Alla som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar kan ha nytta av David Pagmars föreläsningar om barn och språkinlärning samt språkvetenskap. Vuxna i barnets närhet kan nämligen bidra till inlärningen på ett positivt sätt med rätt verktyg och metoder. Med utgångspunkt i den moderna språkvetenskapen poängterar David Pagmar vikten av att samtala mycket med barn och ungdomar samt varför böcker är ett ypperligt hjälpmedel när det gäller den språkliga utvecklingen. Särskilt förskolor kan ha stor nytta av ett språkutvecklande arbetssätt där själva miljön antingen kan hämma eller främja utvecklingen i negativ eller positiv riktning. I sin forskning intresserar sig David Pagmar särskilt för interaktionen mellan barn och vuxna och hur denna påverkar barnets talutveckling.

När språket är själva nyckeln till att förstå omvärlden och för att kunna delta i den är det extra viktigt att förstå språkutvecklingens betingelser. Hur kan ett barn egentligen lära sig det stora och komplexa system med regler, undantag, tvetydigheter och hundratusentals ord som språket innebär? Med David Pagmar som föreläsare får du veta varifrån språket kommer och varför språkförmågan är så viktig för oss människor. Språket är en mycket viktig del av den sociala förmågan som har gjort det möjligt för människan att utvecklas till en språklig varelse.

Hör av dig till oss på Athenas för att ta del av en inspirerande och lärorik föreläsning med David Pagmar!

Visa föreläsningar med David Pagmar
David Pagmar föreläsning

BARNET OCH SPRÅKET

Under föreläsningen Barnet och språket, så beskriver Pagmar språkutvecklingen kronologiskt, från innan födseln fram till skolstart. Åhörarna får en översiktlig bild av barnets stegvisa inlärning av ord och grammatik, samt de många sociala aspekter som språkanvändare måste hantera. Föreläsningen behandlar särskilt vikten av att samtala och varför böcker påverkar språkutvecklingen. Pagmar presenterar också hur språkutvecklingen kan skilja sig åt mellan olika individer. Grunden för föreläsningen är hämtad från den moderna språkvetenskapen.

David Pagmar föreläsning

VAR KOMMER SPRÅK IFRÅN?

Språkförmågan är antagligen den enskilt viktigaste egenskapen som människan har tillägnat sig under hennes evolutionära resa. Språket är en nyckel till att både förstå världen och för att deltaga i den. Vi behöver språk för att samarbeta med andra och för att kunna kommunicera våra tankar, önskningar och beslut. En kanske ännu viktigare aspekt av språket är att det låter oss komma närmare andra människor och knyta sociala band.

Hur kan ett litet barn lära sig ett så stort och komplext system, med mängder av ord och grammatiska regler, fasta uttryck och tvetydigheter? Under föreläsningen Var kommer språk ifrån? presenterar David Pagmar, doktorand i lingvistik, vad den moderna språkvetenskapen har att säga om människans språkförmåga, dess evolutionära utveckling. Föreläsningen behandlar också den djupa konflikt mellan språkforskare, föds vi med språket eller lär vi oss det av andra?

Skicka en icke-bindande förfrågan på David Pagmar

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med David Pagmar