Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-05

Rörelse som framgångsfaktor i skolan

Daniel Berglind

Daniel Berglind

Utforska kopplingen mellan fysisk aktivitet och akademisk framgång med Daniel Berglind, som belyser det vitala sambandet mellan barns rörelse och deras skolprestationer.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Daniel Berglind

 • Få tillgång till banbrytande forskning om fysisk aktivitet och dess direkt koppling till barns akademiska framgång, presenterat med klarhet och konkreta råd för applicering i praktiken.
 • Lär dig från den som har lett innovativa projekt som fokuserar på att förbättra skolmiljöer genom ombyggnation med grönska, med syfte att främja hälsa och välbefinnande för skolbarn.
 • Få autentiska exempel och case studies där Daniels strategier och metoder redan har förvandlat skolor och förbättrat barns välmående och akademiska resultat.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Daniel Berglind

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Förändra din organisation med Daniel Berglind – framstående forskare, författare och föreläsare, som förklarar hur rätt fysisk aktivitet påverkar hälsa, fokus och prestation för barn. Boka en föreläsning där Daniel, med sin djupgående forskning och innovativa strategier, belyser hur anpassade rörelsemönster kan maximera både individuell och kollektiv produktivitet och välbefinnande.

Därför ska du boka Daniel Berglind

 • Få tillgång till banbrytande forskning om fysisk aktivitet och dess direkt koppling till barns akademiska framgång, presenterat med klarhet och konkreta råd för applicering i praktiken.
 • Lär dig från den som har lett innovativa projekt som fokuserar på att förbättra skolmiljöer genom ombyggnation med grönska, med syfte att främja hälsa och välbefinnande för skolbarn.
 • Få autentiska exempel och case studies där Daniels strategier och metoder redan har förvandlat skolor och förbättrat barns välmående och akademiska resultat.

En balans mellan fysisk hälsa och effektivt lärande är fundamentalt för förskolebarn och skolbarns utveckling och välmående. De tidiga åren är kritiska för att etablera en stadig grund för både välmående och effektiv inlärning genom livet.

Föreläsare Daniel Berglind är en framstående forskare som med passion och precision knyter samman barns fysiska aktiviteter med deras inlärningsförmåga. Hans föreläsningar belyser inte enbart relevant teori utan erbjuder också verkställbara, vetenskapligt belagda lösningar för att sammanväva fysisk hälsa och lärande på ett engagerande och givande sätt.

Daniel är författaren till boken ”Fysisk aktivitet i förskolan” som gör svår forskning lätt att förstå. Den handlar om hur små barn rör på sig och vad som påverkar deras aktivitet i förskolan. Boken blandar Daniels egna studier med annan viktig kunskap. Det gör att alla – lärare, föräldrar och beslutsfattare – kan ta del av smarta tips och ny information. När Daniel föreläser kan han utgå direkt från bokens innehåll, vilket ger åhörarna en unik möjlighet att på djupet förstå och sedan diskutera ämnet med honom.

Med sin betydande roll i det framstående samarbetsprojektet mellan Stockholms stad, Cancerfonden, Arwidssonstiftelsen och Karolinska Institutet, håller Daniel på att utvärdera hur ombyggnaden av skolgårdar med mer grönska kan förbättra miljön och även påverka skolbarns fysiska aktivitet och välbefinnande.. Hans arbete belyser hur ändringar i fysiska omgivningar kan inleda en kedja av positiva effekter på barnens dagliga aktivitet och övergripande välmående.

Boka en inspirerande föreläsning med Daniel Berglind nu och sätt rörelse i fokus för barnens framtid!

Visa föreläsningar med Daniel Berglind
Daniel Berglind föreläsningar

Så främjar fysisk aktivitet barns lärande

Känner du igen utmaningen med barn som rör sig för lite under skol- och förskoletid? Daniel Berglind, en ledande forskare och författare till boken ”Fysisk aktivitet på förskolan”, erbjuder nyckellösningar genom sina insiktsfulla föreläsningar. 

Ta del av: 

 • Användning av evidensbaserade metoder för att aktivt förbättra barns hälsa och fysiska aktivitet.
 • Praktisk tillämpning av omfattande forskning och kunskapssammanställning i pedagogiska sammanhang.
 • Möjlighet att dra nytta av framgångsrika gröna skolgårdsprojekt för att öka barns dagliga aktivitet och övergripande välbefinnande.

Boka en föreläsning med Daniel för att omsätta kunskap till praktisk handling, förbättra barns välmående och skapa en stimulerande & lärande miljö!

Referenser

Det var just det han pratade om som vi behövde höra i våra arbeten. Daniel är bra på att framföra sin föreläsning så att man förstår, använder sig inte av svåra ord som kan göra att man tappar focus. Mycket uppskattat och vi är väldigt nöjda!

Susanne Oderth, Projektledare

Kultur/Fritidsförvaltningen Skellefteå

Vi är mycket nöjda med vår konferens och tacksamma över att du ville vara med och dela med er av dina kunskaper. Vi har fått fina utvärderingar av dagen, många har blivit berörda och lite chockade över siffrorna kring barns hälsa. Engagemang och kunskap var ord som genomsyrade konferensen och just föreläsarna och den röda tråden lyftes fram mycket. Din föreläsning togs emot väl och har fått höga betyg.

Anneli Khayati, Projektledare

KompetensUtvecklingsInstitutet

Vi hade förmöte och jag berättade lite vad vi i kommunen gärna skulle vilja trycka lite extra på (vara mer utomhus). Daniel stoppa in detta på snyggt sätt och vi är jättenöjda!

Helena Osswald

Samordnare naturskolan
Skicka en icke-bindande förfrågan på Daniel Berglind

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Daniel Berglind