Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-01-blue

Varifrån kommer antipluggkulturen hos pojkar i grundskolan?

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman arbetar som lektor vid Högskolan i Borås på förskole- och grundlärarutbildningen. Han är för allmänheten mest känd för sina studier i betygsklyftan mellan flickor och pojkar.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Fredrik Zimmerman

 • Få en djupare förståelse för hur könsnormer som maskulinitet och femininitet formas redan på grundskolenivå och varför flickor generellt presterar bättre i skolan.
 • Fredrik Zimmerman talar inte endast om vad statistiken säger – han visar exempel på skolor där betygsklyftan minskat och pojkar presterat mycket bättre – vad är det de skolorna gör som andra misslyckas med?
 • Det är inte bara lärare, skolpersonal och pedagoger som lyssnat till Fredrik Zimmermans föreläsningar. Även politiker och kommuner har tagit hans expertis till vara för att få ett nytt perspektiv på det svenska skolväsendet.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Fredrik Zimmerman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Pojkar som grupp har länge presterat sämre i skolan i jämförelse med flickor. Vad det beror på har det spekulerats vilt kring. Ofta nämns att det skapas en ”antipluggkultur” bland pojkar. Denna kan dock ses som ett symptom på andra underliggande orsaker, vilka är viktiga att ha förståelse för.

Fredrik Zimmermans forskning är riktad mot grundskolan men åhörare från hans föreläsningar och läsare av hans bok ”Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan vittnar om att det finns många lärdomar att få även ur ett större samhällsperspektiv.

Fredrik Zimmerman är också författaren bakom böckerna ”Klass, etnicitet och kön – En introduktion för lärare (2021) och Nya vägar till en likvärdig skola – Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan(2022).

Därför ska du boka Fredrik Zimmerman

 • Få en djupare förståelse för hur könsnormer som maskulinitet och femininitet formas redan på grundskolenivå och varför flickor generellt presterar bättre i skolan.
 • Fredrik Zimmerman talar inte endast om vad statistiken säger – han visar exempel på skolor där betygsklyftan minskat och pojkar presterat mycket bättre – vad är det de skolorna gör som andra misslyckas med?
 • Det är inte bara lärare, skolpersonal och pedagoger som lyssnat till Fredrik Zimmermans föreläsningar. Även politiker och kommuner har tagit hans expertis till vara för att få ett nytt perspektiv på det svenska skolväsendet.

När man säger att pojkar presterar sämre än flickor så menar man dels slutbetygen, men även antalet som blir behöriga för gymnasiestudier och hur många som senare hoppar av gymnasiet. Fler pojkar hoppar av gymnasiet och allt färre blir behöriga och klyftan mellan pojkar och flickor har ökat de senaste 20 åren.

Hur och varför normer skapas är en stor fråga i sig. Fredrik Zimmerman har i sin forskning fokuserat på varför betygsklyftan mellan könen är så stor och vad det kan bero på. Han har både studerat skolor där klyftan är som störst och som minst. Sedan har han analyserat vad som skiljer dem åt och vad eventuellt kan vara en faktor till varför statistiken ser ut som den gör. Resultatet sammanfattades i boken Pojkar i skolan och nu finns det möjlighet att få ta del av den med Fredrik Zimmerman som talare.

Skolor där klyftan inte är så stor visar sig vara bättre för både flickor och pojkar – det är alltså inte så att pojkarna blir bättre och flickorna sämre. Antipluggkulturen är en faktor som Fredrik talar om, denna kan dock ses som ett symptom på andra underliggande orsaker, vilka är viktiga att ha förståelse om. Fredrik nämner också ”ingen ansträngning”-kulturen som lika förödande för pojkars resultat. Flickor talar om, och är stolta, över att ”bli bra” på något. Pojkar ska ”vara bra” redan från början, utan någon ansträngning.

Visa föreläsningar med Fredrik Zimmerman
Fredrik Zimmerman - föreläsningar

Fredrik Zimmerman håller anpassade föreläsningar kring ämnen som:

 • Könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar
 • Pojkars prestationer i skolan /pojkars anti-pluggkultur /betygsklyftan mellan pojkar och flickor – Varför presterar pojkar generellt sämre i skolan – och vad kan vi göra åt det?
 • Demokratifrågor i grundskolan

För att veta mer om Fredrik och för att boka – kontakta oss på Athenas!

Referenser

Fantastisk föreläsning! Ett mycket relevant innehåll framfört tydligt och professionellt av Fredrik. Jättejättebra och väldigt givande.

Anna Stjelke, rektor

Erikdalsskolan, Stockholm

Vi är mycket nöjda med föreläsningen. Den var intressant och inspirerande. Den väckte många tankar och vi fick mycket kött på benen för vårt fortsatta arbete.

Cecilia Larsson-Ståhl, Rektor

Malmö Stad

Bra innehåll, tydligt beskrivet och varvat med konkreta insatser som är möjliga att göra i klassrummet.

Anna Forsberg, Rektor

Trollhättan Stad

Vi är väldigt nöjda med presentationen och frågestunden. Väldigt bra med föreläsare som ger konkreta beskrivningar. Något som går att greppa!

Pernilla Gustavsson, Rektor

Korrespondensgymnasiet

Zimmermans forskning var känd för oss sedan tidigare, och möjligheten att via Athenas boka honom för föreläsning var förmånligt och fyllde alla våra förväntningar och krav även i pandemitid.

Rektor bitr.

Byskeskolan Skellefteå Kommun

Vår förväntningar var uppfyllda. Vid förmötet fick Fredrik ta del av vår skola och de utmaningar och möjligheter vi har, dessa implementerade han i sin föreläsning. Den blev väldigt relevant för vår personal och vi fick med oss många tankar att ta i beaktande inför vårt fortsatta skolutvecklingsarbete.

Rektor på Stålforsskolan

Eskilstuna kommun
Skicka en icke-bindande förfrågan på Fredrik Zimmerman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Fredrik Zimmerman