Tfn. 031 38 37 000

Få professionella råd av våra erfarna konsulter
profile-cover-generic-06

Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan!

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman arbetar som lektor vid Högskolan i Borås på förskole- och grundlärarutbildningen. Han är för allmänheten mest känd för sina studier i betygsklyftan mellan flickor och pojkar.

Skicka enkelt en fråga om pris och datum

Därför ska du boka Fredrik Zimmerman

 • Få en djupare förståelse om varför vissa pojkar visar ett studiehindrande handlande och hur denna förståelse kan hjälpa lärare att vända denna negativa trend.
 • Fredrik Zimmerman presenterar vad som varit framgångsfaktorer på de skolor som lyckats få pojkar att prestera bättre, samtidigt som detta gynnat flickors resultat och skapat en tryggare skolvardag. 
 • Det är inte bara lärare, skolpersonal och pedagoger som lyssnat till Fredrik Zimmermans föreläsningar. Även politiker och kommuner har tagit hans expertis till vara för att få ett nytt perspektiv på det svenska skolväsendet.
Skicka en icke-bindande förfrågan på Fredrik Zimmerman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
About icon

Om Fredrik

Lecture icon

Föreläsningar

References icon

Referenser

Interviews icon

Artiklar

Skicka enkelt en fråga om pris och datum Fråga om pris och datum

Pojkar som grupp har länge presterat sämre i skolan i jämförelse med flickor och klyftan har ökat de senaste tjugo åren. Vad det beror på har det spekulerats vilt kring. Fredrik Zimmerman har forskat kring denna fråga i flera år. Framförallt har han studerat skolor som har lyckats vända denna negativa trend bland pojkar och presenterar dessa skolors framgångsfaktorer. Samtidigt som dessa skolor fått pojkarna att prestera bättre, har de även fått flickorna att prestera bättre och säga att de fått en tryggare skolvardag.

Därför ska du boka Fredrik Zimmerman

 • Få en djupare förståelse om varför vissa pojkar visar ett studiehindrande handlande och hur denna förståelse kan hjälpa lärare att vända denna negativa trend.
 • Fredrik Zimmerman presenterar vad som varit framgångsfaktorer på de skolor som lyckats få pojkar att prestera bättre, samtidigt som detta gynnat flickors resultat och skapat en tryggare skolvardag. 
 • Det är inte bara lärare, skolpersonal och pedagoger som lyssnat till Fredrik Zimmermans föreläsningar. Även politiker och kommuner har tagit hans expertis till vara för att få ett nytt perspektiv på det svenska skolväsendet.

Fredrik Zimmermans forskning är riktad mot grundskolan men åhörare från hans föreläsningar och läsare av hans bok ”Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolanvittnar om att det finns många lärdomar att få även ur ett större samhällsperspektiv. 

Fredrik Zimmerman är också författaren bakom böckerna ”Klass, etnicitet och kön – En introduktion för lärare (2021) och Nya vägar till en likvärdig skola – Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan” (2022).

När man säger att pojkar presterar sämre än flickor menar man dels slutbetygen, men även hur många som inte blir behöriga till att söka till gymnasiet eller som kommer in på gymnasiet och inte klarar denna utbildning inom tre år.

Fredrik Zimmerman har i sin forskning fokuserat på varför betygsklyftan mellan könen är så stor och vad det kan bero på. Framförallt har han fokuserat på skolar som fått pojkar att prestera lika bra som flickorna. Eller skolor som fått pojkar att upphöra med skolk och regelbrytande agerande samtidigt som resultaten har ökat. Han sätter in sin forskning i ett större sammanhang och jämför sina studier med andra undersökningar om samma ämne. På detta sätt underbyggs vad han säger utifrån flera forskningsstudier. 

Visa föreläsningar med Fredrik Zimmerman
Fredrik Zimmerman - föreläsningar

Fredrik Zimmerman håller anpassade föreläsningar kring ämnen som:

 • Könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar
 • Pojkars prestationer i skolan /pojkars anti-pluggkultur /betygsklyftan mellan pojkar och flickor – Varför presterar pojkar generellt sämre i skolan – och vad kan vi göra åt det?
 • Demokratifrågor i grundskolan

För att veta mer om Fredrik och för att boka – kontakta oss på Athenas!

Referenser

Fantastisk föreläsning! Ett mycket relevant innehåll framfört tydligt och professionellt av Fredrik. Jättejättebra och väldigt givande.

Anna Stjelke, rektor

Erikdalsskolan, Stockholm

Vi är mycket nöjda med föreläsningen. Den var intressant och inspirerande. Den väckte många tankar och vi fick mycket kött på benen för vårt fortsatta arbete.

Cecilia Larsson-Ståhl, Rektor

Malmö Stad

Bra innehåll, tydligt beskrivet och varvat med konkreta insatser som är möjliga att göra i klassrummet.

Anna Forsberg, Rektor

Trollhättan Stad

Vi är väldigt nöjda med presentationen och frågestunden. Väldigt bra med föreläsare som ger konkreta beskrivningar. Något som går att greppa!

Pernilla Gustavsson, Rektor

Korrespondensgymnasiet

Zimmermans forskning var känd för oss sedan tidigare, och möjligheten att via Athenas boka honom för föreläsning var förmånligt och fyllde alla våra förväntningar och krav även i pandemitid.

Rektor bitr.

Byskeskolan Skellefteå Kommun

Vår förväntningar var uppfyllda. Vid förmötet fick Fredrik ta del av vår skola och de utmaningar och möjligheter vi har, dessa implementerade han i sin föreläsning. Den blev väldigt relevant för vår personal och vi fick med oss många tankar att ta i beaktande inför vårt fortsatta skolutvecklingsarbete.

Rektor på Stålforsskolan

Eskilstuna kommun

Våra förväntningar uppfylldes till fullo!

Tina Nordlöf

Lärare

Verkligen mitt i prick, i vårt utvecklingsarbete och efter vårt gemensamma planeringssamtal. Uppskattar att Fredrik pratar så fritt runt bilderna och att han ger inlevelse. Det är otvetydligt att han vet vad han pratar om!

Kerstin Ekman-Hake, Rektor

Hagaskolan i Varberg
Skicka en icke-bindande förfrågan på Fredrik Zimmerman

Skicka enkelt en förfrågan till oss. Du får snabbt svar på exempelvis pris och datum.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller ring till oss på

Tfn: 031 38 37 000

Föreläsningsämnen med Fredrik Zimmerman